De financiering van zorg- en dienstverlening door Zonnehuisgroep Noord

De zorg- en dienstverlening die Zonnehuisgroep Noord biedt wordt op verschillende manieren gefinancierd. Dat kan zijn vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ten slotte is het mogelijk dat u zelf een deel of alles betaalt.

Hieronder leest u meer over de kosten van de zorg- en dienstverlening en de eigen bijdrage en het eigen risico, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

U kunt de tekst ook downloaden.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Het grootste deel van onze zorg wordt vergoed vanuit de AWBZ. Wanneer uw zorg vanuit de AWBZ wordt gefinancierd, dan moet u rekening houden met een verplichte eigen bijdrage voor AWBZ-zorg. Onder de AWBZ-zorg valt vrijwel alle zorg die wordt geleverd in verpleeg- en verzorgingshuizen, en een deel van de thuiszorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij uw gemeente kunt u vanuit de Wmo hulp of dienstverlening krijgen. Als u Hulp bij het Huishouden of andere dienstverlening vanuit de Wmo ontvangt, wordt dat betaald door de gemeente. U dient rekening te houden met een verplichte eigen bijdrage voor Wmo.

Zorgverzekeringswet

Iedereen die woont of werkt in Nederland is via de Zvw verzekerd voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg gericht op herstel/genezing. Het afsluiten van een basiszorgverzekering is wettelijk verplicht. Geriatrische revalidatie Zorg (GRZ) wordt gefinancierd uit de Zvw. Bij zorg vanuit de Zvw betaalt u een verplichte eigen bijdrage voor de verblijfscomponent, daarnaast telt de geleverde GRZ mee voor uw eigen risico.

Zelf betalen

U kunt ook zelf zorg- en dienstverlening bij Zonnehuisgroep Noord inkopen, zonder indicatie. U betaalt de kosten voor die zorg- en dienstverlening dan zelf en Zonnehuisgroep Noord stuurt u hiervoor een rekening.

Eigen bijdrage en eigen risico

Naast het deel van de zorg- en dienstverlening die u vergoed krijgt vanuit de AWBZ, Wmo of Zvw, moet u zelf ook een deel betalen. Dat kan op twee manieren: de verplichte eigen bijdrage of het verplichte eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

De eigen Bijdrage

De eigen bijdrage betaalt u als u zorg- en dienstverlening krijgt die wordt vergoed vanuit de AWBZ of Wmo.

Voor zorg met verblijf (wonen in een woonzorgcentrum) geldt een eigen bijdrage per maand. Voor zorg zonder verblijf (bijvoorbeeld thuiszorg AWBZ) en de Wmo (bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden) geldt een eigen bijdrage per uur.

De hoogte van deze verplichte eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw eventuele vermogen in box 3. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de verplichte eigen bijdrage en brengt deze bij u in rekening. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Meer informatie bij het CAK, bel 0800-1925 (gratis) of kijk op de website www.hetcak.nl.

Het eigen Risico

Bij de Zvw is een eigen risico van toepassing. Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico, sommige mensen kiezen daarnaast om een hoger eigen risico af te spreken met de zorgverzekeraar.

Het verplicht eigen risico

Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. In de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Heeft u bijvoorbeeld zorg nodig in een ziekenhuis of GRZ, dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dat is het verplicht eigen risico. Komt u boven het vastgestelde bedrag uit? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de rest van de kosten.

Het verplichte eigen risico is € 350, - in 2013.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillige eigen risico. Bij een vrijwillig eigen risico kiest u er zelf voor een bepaald vast bedrag te betalen als u zorg nodig heeft. Mensen met een vrijwillig eigen risico betalen minder premie voor hun zorgverzekering. Meestal wordt dit gekozen door mensen die weinig zorg nodig hebben.

Let op Als u AWBZ-zorg ontvangt naast een behandeling die betaald wordt vanuit de Zvw, betaalt u dus zowel een eigen bijdrage als een eigen risico.

Vragen?

Meer weten over de eigen bijdrage AWBZ of Wmo? Neem dan contact op met het CAK www.hetcak.nl of 0800-1925 (gratis).
Heeft u moeite met het betalen van een eigen bijdrage en of het eigen risico? Soms kunt u aanspraak doen op bijzondere bijstand van uw gemeente. De regels hiervoor verschillen per gemeente, vraagt u bij het loket van uw gemeente om informatie.

Voor vragen over uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u meer algemene vragen over zorg- en dienstverlening en Zonnehuisgroep Noord, bel dan met bureau Entree, 0900-686 0 686 (lokaal tarief), op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.