Beademingszorg

U bent afhankelijk van beademing en uw hulpvraag is te complex om thuis te kunnen wonen of te revalideren. U zoekt een woonomgeving waarbij u continu kunt rekenen op professionele zorg en apparatuur. Wij bieden 24-uurs verblijf met gespecialiseerde medische en verpleegkundige behandeling in het Centrum voor Beademingszorg in Zuidhorn.
 

Naast de zorg en behandeling is de kwaliteit van uw leven ons belangrijkste aandachtspunt.


Centrum voor Beademingszorg

Het Centrum voor Beademingszorg in Zuidhorn is het enige centrum in het noorden van Nederland dat deze specialistische zorg levert. U kunt bij ons terecht voor een korte periode om te revalideren, maar ook voor lange tijd. U woont en leeft hier samen met andere cliënten met een soortgelijke zorgbehoefte. Het gaat dan bijvoorbeeld om ziektes als Steinert, Guillain-Barré, Duchenne, Pompe, Beckert of mensen met een zeer hoge dwarslaesie. Ook mensen die wachten op een longtransplantatie of bij wie het ontwennen van de beademing na bijvoorbeeld een operatie nog niet is gelukt, kunnen bij ons terecht. Wij zijn gespecialiseerd in canule zorg, trachiostomale zorg en slikproblemen. We werken zeer nauw samen met ziekenhuizen en de Centra voor Thuisbeademing.


Rust en vrijheid

Er wonen in totaal 16 cliënten, in de leeftijd van 25 tot 75 jaar. U woont in een comfortabele en rustige leefomgeving. Wij bepalen samen met u de zorg- en behandeldoelen. De kwaliteit van uw leven staat daarbij voorop. Daarnaast hebben wij aandacht voor recreatieve en sociale activiteiten. We streven ernaar dat u zoveel mogelijk uzelf kan zijn, ondanks de beperkingen die ziekte en beademing met zich meebrengt. Vaak ontstaat er spontaan contact tussen de bewoners en worden ervaringen gedeeld. Naast de specialistische behandeling schenken wij veel aandacht aan communicatie en (rouw)verwerking.


Veiligheid

Wij weten dat het bij u voor alles gaat om veiligheid. Is er altijd iemand in de buurt als ik dat nodig heb? In het Centrum voor Beademingszorg heeft u deskundig personeel om u heen en de benodigde apparatuur. We beschikken naast het verpleegoproepsysteem over medische alarmering. Medewerkers kunnen snel en adequaat inspringen bij calamiteiten. Er is een vast kernteam van arts, zorgcoördinator, psycholoog en ergotherapeut.


Behandeling en revalidatie

Als u behandeling nodig heeft, dan kunt u bij ons onder andere fysiotherapie, ergotherapie, muziektherapie, logopedie of bewegingstherapie krijgen. Ook kunt u terecht bij een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, specialist ouderengeneeskunde of diëtist. Als de verwachting is dat u (deels) kunt ontwennen van de beademing, maar dit niet lukt tijdens de ziekenhuisopname, kunt u bij ons revalideren. Wij hebben daar een speciaal multidisciplinair programma voor.


Vrije tijd en activiteiten

U geeft uw dagelijks leven zelf vorm. U kunt meedoen aan ontspannende activiteiten of huishoudelijke klusjes uitvoeren. Als u bedlegerig bent, komt de activiteitenbegeleider langs in uw kamer. Soms moeten we technische aanpassingen doen. De ergotherapeut spant zich daarbij in om passende en soms creatieve oplossingen te vinden.

U kunt ook meedoen aan activiteiten van Zonnehuis Oostergast of daarbuiten, bijvoorbeeld door lid te worden van een vereniging. We organiseren soms zelfs uitstapjes. Dit is mogelijk dankzij mobiele bewakingsapparatuur en deskundige begeleiding.


De rol van familie

Wij vinden het belangrijk uw familie en vrienden actief bij uw leven te betrekken. We willen graag dat zij zich ook thuis voelen. Uw familie is altijd welkom in uw eigen appartement. U kunt de dingen die u gewend was samen te doen voortzetten. Familie kan in overleg blijven logeren in uw eigen appartement.


Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van beademingszorg? Neem dan contact met ons op via 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl

Lees meer over:

 

 

 

 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
        Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
        Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord