Specialisten ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in de medische zorg voor ouderen en chronisch zieken met een complexe zorgvraag. De specialist ouderengeneeskunde brengt uw gezondheidssituatie in kaart en kijkt naar de invloed van uw aandoeningen op het dagelijks functioneren. Samen met u en uw naasten stellen we dan een behandel- en zorgplan op. Het doel is het verbeteren van uw levenskwaliteit. De specialist ouderengeneeskunde kan op verschillende manieren bij uw zorg en behandeling betrokken raken.
 

Verpleeghuiszorg

Als u een indicatie heeft voor zorg met behandeling en in een van onze locaties verblijft, dan is de specialist ouderengeneeskunde uw behandelend arts. U krijgt een indicatie voor zorg met behandeling als u behandeling van een multidisciplinair team nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde neemt tijdelijk (bij kortdurend herstel of revalidatie) of permanent (bij verhuizing naar de locatie) de taken van uw huisarts over. De specialist ouderengeneeskunde is dan de eindverantwoordelijke voor de behandeling en verzorgt ook de spoedzorg in avond, nacht en weekend.

Dit doet de specialist ouderengeneeskunde natuurlijk niet alleen, maar met de steun van een multidisciplinair behandelteam. Dit team bestaat uit praktijkverpleging, doktersassistenten, basisartsen, verpleegkundig specialisten, paramedici, psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. De specialist regisseert de inzet van deze behandelaren en werkt nauw samen met de verzorgenden en verpleegkundigen die uw dagelijkse zorg vormgeven.
 

Verzorgingshuiszorg

Wanneer u een indicatie heeft voor zorg zonder behandeling en verblijft op een van onze locaties, dan kan het zijn dat een specialist ouderengeneeskunde betrokken is bij het halfjaarlijkse multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens dit overleg bespreken wij uw zorg en behandeling. Hierbij kan de specialist ouderengeneeskunde het team advies geven hoe de zorg verder verbeterd kan worden. De huisarts blijft uw hoofdbehandelaar en bepaalt of deze adviezen worden uitgevoerd.
 

Consultatie

Uw huisarts kan met een consult de specialist ouderengeneeskunde vragen om uw gezondheidssituatie in kaart te brengen of om een bepaalde hulpvraag te beantwoorden. Hiervoor is geen CIZ-indicatie nodig. Het onderzoek kan thuis of op één van onze locaties plaatsvinden. Ook andere behandeldisciplines kunnen daarbij worden ingeschakeld. De specialist ouderengeneeskunde brengt daarna advies uit aan u (en/of uw naasten) en aan de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling. In zeldzame gevallen kan de huisarts vragen aan de specialist ouderengeneeskunde om een deel van uw behandeling over te nemen (dit noemt men medebehandeling).
 

Contact

De specialisten ouderengeneeskunde zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur.

Atlasstraat 8
9801 VA Zuidhorn
T 0594 508 507

Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl
T 06 55 00 44 45

E-mail: zonnehuisexperts@zonnehuisgroepnoord.nl.