Code oranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code oranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Code oranje


Code oranje betekent:

 • Een besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig. 

Persoonlijke bescherming

 • Mondkapjes zijn voor iedereen verplicht.
 • Bezoek draagt een chirurgisch mondneusmasker en zeker binnen 1,5 meter van een ander. Als iedereen zit en 1,5 meter afstand tot elkaar heeft, mag het mondkapje af. In meerpersoonskamers (Geriatrische Revalidatie) ook zittend op de kamer ophouden.
 • Medewerkers en vrijwilligers dragen preventief chirurgische mondneusmaskers en soms ook handschoenen en/of schort.
 • Bij een verdachte of besmette cliënt draagt bezoek een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, schone/nieuwe isolatiejas en bril.
 • Bij een verdachte of besmette cliënt dragen medewerker en vrijwilligers s een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, schone/nieuwe isolatiejas en bril.

Quarantainebeleid

 • Cliënten die geboosterd zijn, hoeven niet in quarantaine bij bron- en contactonderzoek, mits ze geen klachten hebben.
 • Cliënten zonder boostervaccinatie moeten wel in quarantaine op de kamer tot een negatieve uitslag van de PCR-test op de 5e dag.
 • Zodra een cliënt klachten heeft of positief is getest gaat de cliënt in isolatie op de kamer.
 • Op het moment dat een cliënt niet in isolatie op de kamer kan, dan gaat het gehele huisje in quarantaine.

In zorg

 • Opname van nieuwe cliënten gaan door. Met een negatieve testuitslag is geen quarantaine nodig. Zonder negatieve testuitslag mag opname ook, met PCR-test op opnamedag. Indien een cliënt minstens één week geleden een booster heeft gehad of korter dan 8 weken geleden positief is getest op corona en nu genezen, dan hoeft de cliënt niet in quarantaine. Anders gaat de cliënt wel in quarantaine. Bij een negatieve testuitslag wordt de quarantaine opgeheven. 
 • Mocht testen of in quarantaine plaatsen van cliënt door persoonlijke omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt overlegd met de arts.
 • Een rondleiding op de afdeling/locatie is alleen mogelijk als er geen besmettingen zijn op afdeling/etage en de cliënt, naasten of begeleiders geen koorts of luchtwegklachten heeft.
 • Er mogen maximaal twee naasten helpen met verhuizen als sprake is van verdenking of besmetting van de cliënt. De planning van een verhuizing gaat in overleg met de zorgmedewerker.

  Bezoek

  • Cliënten mogen bij elkaar op bezoek bij de eigen woongroep/afdeling, tenzij de cliënt (vermoedelijk) besmet is.
  • Heeft u klachten? Doe dan eerst een zelftest voordat u op bezoek komt.
   Advies: Wees extra voorzichtig bij contacten met kinderen tot en met 12 jaar (zij zijn vaak nog niet gevaccineerd).
  • Bezoek draagt een chirurgisch mondneusmasker en volgt de bezoekregels van de locatie op. 
  • Het mondneusmasker mag af als iedereen zit en zich aan de 1.5 meter afstandsregel houdt. In meerpersoonskamers (Geriatrische Revalidatie) ook zittend ophouden.
  • Het bezoek mag de cliënt mee naar buiten nemen, tenzij de cliënt (vermoedelijk) besmet is.
  • Cliënten mogen bij familie/vrienden op bezoek. Een meerdaags bezoek vindt plaats in overleg met de clustermanager en arts. 
  • In de laatste levensfase is bezoek mogelijk, in overleg met de zorg.
  • In het horecagedeelte is alleen het terras open voor bezoek en cliënten waarbij de 1,5 meter regel in acht genomen moet worden. Het restaurant/huiskamer is alleen voor cliënten. 
  • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels mogen door het bezoek van en naar de kamer gebracht worden. Indien er sprake is van een verdenking of besmetting van de cliënt dan mag het halen en brengen van de persoonlijke spullen alleen afgegeven worden op een vooraf afgesproken plek. Direct afgeven bij de cliënt kan alleen als bezoeker volledige persoonlijke bescherming draagt.
  • Huisdieren zijn welkom conform de afspraken per afdeling.  

  Bezoek ziekenhuis of behandelaar

  • Een consult met arts zal zo veel als mogelijk via een belconsult plaatsvinden. Indien dat niet mogelijk is, kan een fysiek bezoek met huisarts of ziekenhuis plaatsvinden. Hierbij dragen cliënt en begeleider een chirurgisch mondneusmasker. Er zijn ziekenhuizen die vooraf een coronatest afnemen. 
   Indien er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting, dan kan een bezoek aan arts of ziekenhuis alleen plaatsvinden in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de clustermanager.
  • Individuele fysieke behandelingen vinden zoveel mogelijk plaats in de kamer van de cliënt. Hierbij dient een chirurgisch mondneusmasker gedragen te worden. De cliënt wordt behandeld op 1,5 meter van overige cliënten.
  • Individuele fysieke behandelingen van (vermoedelijk) besmette cliënten vinden alleen plaats indien noodzakelijk en met dragen van een chirurgisch mondneusmasker.
  • Groepsbehandelingen en muziektherapie gaan door met in achtneming van de 1,5 meter. 
  • De zorgleefplanbespreking tussen cliënt, de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren vindt zoveel als mogelijk digitaal plaats. Indien in overleg met de arts dit gesprek fysiek plaats moet vinden, draagt iedereen persoonlijke bescherming.
  • Revalidatieverlof gaat door.

  Activiteiten

  • (Groeps)Activiteiten in huiskamer voor cliënten kunnen doorgaan met in achtneming van de 1,5 meter en de landelijke richtlijnen. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.  
   In geval van (vermoedelijke) besmetting van meerdere cliënten gaan de (groeps)activiteiten één tot twee dagen niet door in de betreffende huiskamer. Pas als alle cliënten een negatieve testuitslag hebben, kunnen de (groeps)activiteiten weer doorgaan.
  • Grootschalige activiteiten, verjaardagsarrangementen, jubilea en andere feesten kunnen doorgaan met in achtneming van de 1,5 meter en de landelijke richtlijnen. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig. 
  • Restaurant/Huiskamer van Oranje is open voor iedereen met in acht neming van de 1,5 meter en de landelijke richtlijnen. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig. 
  • Voor cliënten van dezelfde woongroep is het restaurant/huiskamer open. De openingstijden kunnen per locatie verschillen. Van het terras mogen ook bezoekers gebruik maken. 
  • Cliënten mogen naar buiten, ook met de duofiets, tenzij de cliënt (vermoedelijk) besmet is.
  • Een cliënt mag reizen met taxi, rolstoelbus of openbaar vervoer volgens de richtlijnen en/of algemene regels voor openbaar vervoer.
  • Zwemmen  gaat door met in achtneming van de mogelijkheden en richtlijnen van het zwembad.
  • Kerkdiensten kunnen doorgaan met in achtneming van de 1,5 meter en de landelijke richtlijnen. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig. 

  Dagbesteding

  • De dagbesteding is open. Per locatie kunnen er verschillen zijn.

  Overig

  • De winkeltjes in de Zonnehuizen zijn open. Betalen met pin heeft de voorkeur, als dat niet kan, dan geld neerleggen (zodat er geen handcontact is).
  • Contactberoepen (o.a. fysiotherapeut/kapper) mogen externe klanten ontvangen, de behandelaar/kapper draagt een chirurgisch mondneusmasker.
  • Zakelijke afspraken gaan zoveel mogelijk door via (video)bellen.
   Als een afspraak fysiek plaatsvindt, dan dient rekening gehouden te worden met het maximum aantal personen per vergaderruimte.
  • Leveranciers vragen wij nog steeds om zoveel mogelijk op andere plekken af te leveren en zo min mogelijk door de gebouwen te lopen.

  Medewerkers en vrijwilligers

  • Medewerkers laten zich regelmatig testen en werken thuis als het kan.
  • Vrijwilligers zijn van harte welkom, behalve op een afdeling waar een besmetting is.

   

  Meer weten?

   

  De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

   

   

   

  Contact

  Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

  Izarstraat 1, Zuidhorn
           Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
           Open in Google Maps

   

  Volg ons op

  © Zonnehuisgroep Noord