Code rood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code rood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Code rood 

Code rood betekent:

 • Meerdere besmettingen (positieve testuitslag) bij cliënten of Regionaal risiconiveau: ernstig en/of zeer ernstig

Persoonlijke bescherming

 • Mondkapjes zijn voor iedereen verplicht.
 • Bezoek draagt een chirurgisch mondneusmasker en zeker binnen 1,5 meter van een ander.
 • Medewerkers en vrijwilligers dragen naast een chirurgisch mondneusmasker soms ook handschoenen en een jas of short.
 • Bij een cliënt met een verdenking of besmetting draagt het bezoek een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, schone/nieuwe isolatiejas en bril.
 • Bij een cliënt met een verdenking of besmetting dragen medewerkers en vrijwilligers chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, schone/nieuwe isolatiejas en bril.

In zorg

 • Opnames gaan altijd in overleg met arts en clustermanager. Er wordt alleen toestemming gegeven als er geen sprake is van koorts of luchtwegklachten bij de cliënt. 
 • Bij het opnamegesprek mogen maximaal twee naasten zijn. Daarbij moeten de hygiëne- en bezoekregels en de 1,5 m afstand worden gehanteerd.
 • Indien geen negatieve testuitslag beschikbaar is, gaat cliënt eerst in quarantaine en wordt op dag 1 een PCR-test uitgevoerd. Bij een negatieve testuitslag kan de quarantaine worden opgeheven en vindt de eerste vijf dagen een uitgebreide gezondheidscheck plaats. 
 • Mocht testen of in quarantaine plaatsten van cliënt door persoonlijke omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt er overleg gepleegd met de (corona)arts.
 • Een rondleiding op de afdeling/locatie is niet mogelijk.
 • Er mogen twee naasten helpen met verhuizen, in overleg met de clustermanager en arts.

Bezoek

 • Cliënten mogen bij elkaar op bezoek bij de eigen woongroep/afdeling, tenzij de cliënt (vermoedelijk) besmet is.
 • Er geldt een maximum van 2 bezoekers per dag. Met de feestdagen maximaal 4 personen per dag (mits 1,5 meter afstand mogelijk). Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Bezoek draagt een chirurgisch mondneusmasker.
 • Voor bezoek aan een (vermoedelijk) besmette cliënt geldt maatwerk: dit kan alleen plaatsvinden in overleg met de clustermanager en/of arts. Bezoek wordt onder begeleiding van een medewerker naar de kamer gebracht. Bezoek draagt dan een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, schone/nieuwe isolatiejas en bril.
 • Bezoek mag in overleg met de zorg met de cliënt naar buiten tenzij de cliënt in isolatie/quarantaine is. Per cliënt mag één persoon tegelijk mee naar buiten. Vermijd buiten drukke plekken.
 • In de laatste levensfase is bezoek mogelijk, in overleg met de zorg.
 • Cliënten mogen niet op bezoek bij familie en vrienden (naasten). In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden in overleg met clustermanager en de arts. 
 • In overleg met de lokale cliëntenraad beslist de clustermanager of het restaurant open kan met in achtneming van de 1,5 meter regel. 
 • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is alleen mogelijk volgens de bezoekregeling per locatie en/of door afgeven op een afgesproken plek. Direct afgeven bij de cliënt kan alleen als bezoeker volledige persoonlijke bescherming draagt.
 • Het bezoek mag in afstemming met de zorg de cliënt mee naar buiten nemen, behalve een (vermoedelijk) besmette cliënt. Vermijd buiten wel drukke plekken.
 • Revalidatieverlof (GRZ) is alleen mogelijk in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en/of clustermanager.

Behandeling

 • Individuele fysieke behandeling gaat door, medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker. 
 • Individuele fysieke behandelingen van (vermoedelijk) besmette cliënten vinden alleen plaats indien noodzakelijk. 
 • De zorgleefplanbespreking tussen cliënt, 1e contactpersoon (desgewenst), de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren vindt digitaal plaats.
 • Groepsbehandelingen en muziektherapie gaan alleen door als er geen (verdenking) van besmetting is. 
 • Een consult met arts zal zo veel als mogelijk via een belconsult plaatsvinden. Fysieke bezoek aan huisarts of ziekenhuis is alleen mogelijk in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de clustermanager. Cliënt en naaste (begeleider) dragen een  chirurgisch mondneusmasker. Er zijn ziekenhuizen die vooraf een coronatest afnemen.

Activiteiten 

 • (groeps) Activiteiten gaan door op de eigen afdeling/woongroep, behalve voor (vermoedelijk) besmette cliënten. De zorg controleert of de cliënt fit is. Niet fit, geen deelname.
 • In geval van (vermoedelijke) besmetting van een cliënt op de eigen afdeling/woongroep zijn er één a twee dagen geen activiteiten in de betreffende huiskamer. Pas als alle cliënten een (negatieve) testuitslag hebben, kunnen de (groeps)activiteiten weer doorgaan.
 • Grootschalige activiteiten, verjaardagsarrangementen, jubilea en andere feesten, gaan niet door. 
 • Cliënten mogen naar buiten, ook met de duofiets, tenzij de cliënt (vermoedelijk) besmet is dan wel zich niet aan de coronaregels kan houden.
 • Zwemmen en kerkdiensten gaan niet door. 
 • Noodzakelijke reizen met taxi, rolstoelbus of openbaar vervoer zijn toegestaan i.o.m. specialist ouderengeneeskunde en clustermanager waarbij het dragen van een mondneusmasker verplicht is. Reizen is niet mogelijk als er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting.
 • Kapsalons in de locaties zijn dicht. 

Dagbesteding

 • De dagbesteding is open voor maximaal 10 personen (inclusief zorgmedewerkers en vrijwilligers). Per locatie kunnen de richtlijnen afwijken.

Overig

 • De winkeltjes in de Zonnehuizen zijn gesloten (tenzij de clustermanager bepaalt dat dit verantwoord is).

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord