Corona

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

We werken, net als de overheid, met een codering om het verspreidingsrisico van het coronavirus aan te geven. We gebruiken voor onze locaties vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Bij iedere kleurcode horen andere maatregelen. We streven ernaar om bezoek bij alle maatregelen te blijven ontvangen en de cliënt zo lang mogelijk in de eigen kamer en woongroep/afdeling te verzorgen. Momenteel geldt voor alle locaties code groen

Zonnehuis Oostergast bestaat uit diverse kleinere ‘locaties’/woongroepen. Per woongroep kan bij verdenking of besmetting een aparte kleurcode gelden, daarom vermelden we het adres van de betreffende woongroep. 

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers die nauw contact hebben gehad met iemand met corona (positief getest), worden preventief door ons getest. We testen zowel met een Antigeen-sneltest als met een PCR-test. 

Zodra er sprake is van een verdenking of besmetting op een afdeling of locatie geldt voor deze cliënt(en) code rood.

Huidige stand van zaken (update 19 oktober)

In de periode van 6 oktober t/m 12 oktober zijn drie medewerkers en 1 stagiaire positief getest op corona. De stagiaire is werkzaam bij Revalidatiecentrum Eemsdelta en de medewerkers werken in Woonhaven Opwierde, BetingeStaete en bij Zonnehuis Experts op locatie Ufkenshuis.

In de periode van 13 t/m 19 oktober zijn er medewerkers en helaas ook cliënten positief getest.

 • 13/10 Woonhaven Oostergast: 1 medewerker 
 • 13/10 Zonnehuis Oostergast GP2: 1 medewerker
 • 15/10 Woonhaven Opwierde: 2 medewerkers
 • 16/10 Zonnehuis Ufkenshuis: 1 medewerker
 • 18/10 Zonnehuis Wiemersheerd: 1 medewerker en 1 cliënt (1e etage)
 • 19/10 Zonnehuis Wiemersheerd: 1 medewerker en 1 cliënt (1e etage)
 • 19/10 Revalidatiecentrum Eemsdelta: 5 cliënten (afdeling 't Wad)
 • 19/10 Zonnehuis Ufkenshuis: 4 cliënten

Bron- en contactonderzoek loopt. We wensen iedereen veel beterschap!

Zodra er sprake is van een besmetting bij een afdeling of locatie wordt de bezoekregeling direct aangepast en geldt er een andere kleurcode met bijbehorende maatregelen. 

Update maatregelen per 27 september

 • Medewerkers dragen mondneusmaskers alleen (verplicht) bij intensieve zorg-momenten én bij verkoudheidsklachten. Op andere momenten mag het in overleg, maar het hoeft niet.
 • Tijdens het (openbaar) vervoer dragen we een mondneusmasker of mondkapje.
 • Vrijwilligers en bezoek hoeven géén mondkapje te dragen.
 • We laten de 1,5 meter afstandsregel los, ook in de huiskamers en restaurants.
 • Er is géén coronatoegangsbewijs nodig bij onze locaties, ook niet bij de restaurants.
 • Het is belangrijk om de basismaatregelen te blijven volgen.

De basismaatregelen:

 • Schudt geen handen.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep voor meer dan 20 seconden.
 • Lucht ruimten regelmatig, zet een raam en/of deur open als er meer mensen bij elkaar zitten.
 • Doe een preventieve zelftest na bezoek aan het buitenland of een grote groep.
 • Wie coronaklachten heeft blijft thuis en laat zich testen.

Coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september 2021 is voor iedere Nederlander die (buiten onze locaties) naar een restaurant, evenement of theater wil een coronatoegangsbewijs verplicht. Cliënten kunnen zelf (of met hulp van een naaste) een papieren coronatoegangsbewijs aanvragen. Informatie hierover is hieronder te vinden en op www.rijksoverheid.nl.   

Hoe kunt u een coronatoegangsbewijs regelen:

 1. Digitale QR-code, via de coronacheck-app op de smartphone, installeren via de appstore.
 2. Geprint coronatoegangsbewijs, via de website www.coronacheck.nl. Inloggen met DigiD is nodig.
 3. Geprint coronatoegangsbewijs, via het gratis publieksinformatienummer 0800-1351 (ministerie VWS). Dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur. Aanvragen met burgerservicenummer (BSN), deze staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 4. Technische ondersteuning, via gratis telefoonnummer 0800-1421 (helpdesk van CoronaCheck). Dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur.

Wat betekent iedere kleurcode?

Klik op de kleur voor de maatregelen.

 • Code groen: Regionaal risiconiveau geen of waakzaam.
 • Code geel: Regionaal risiconiveau waakzaam of zorgelijk.
 • Code oranje: Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.
 • Code rood: Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.

Speciale cohortafdelingen bij onze Zonnehuizen (code rood)

We verzorgen de cliënten het liefst zo lang mogelijk in de eigen kamer. Als meerdere cliënten bij een locatie besmet zijn met het Coronavirus bepaalt de manager, in samenspraak met de arts, wat de best passende oplossing is voor de cliënt en/of de woongroep (bij kleinschalig wonen).

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak bij een groep cliënten zijn/worden speciale cohortafdelingen ingericht. Hier kunnen meerdere cliënten met het Coronavirus in strikte isolatie verzorgd en behandeld worden. Het is een zeer veilige omgeving, volledig gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten mogen de cohortafdeling niet verlaten, maar indien mogelijk ‘vrij’ bewegen over de afdeling.

Op de cohortafdeling werken medewerkers die ervaren zijn en bekend met de locatie. Er werkt een vast team van medewerkers op de cohortafdeling. Zij werken niet op andere afdelingen. Afhankelijk van de ruimte die op de locatie beschikbaar is, kunnen tussen de 6 à 10 cliënten verzorgd worden.

Bij alle maatregelen gelden de landelijke richtlijnen van het RIVM

 1. Klachten*: Blijf thuis én laat je testen!
 2. Zorg voor goede hygiëne en 1,5 meter afstand van anderen.
 3. Blijf/werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
 4. Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
 5. Lucht ruimtes regelmatig.

*Klachten: verhoging of koorts, neusverkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak.

Belangrijk is dat alle bezoekers de hygiëne- en bezoekregels bij de ingang lezen. 

In zeer speciale situaties zijn uitzonderingen mogelijk, in overleg met een zorgmedewerker. Bijvoorbeeld i.v.m. het welzijn van een cliënt.

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.