Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Corona

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

Update 13 oktober 2020

We werken, net als de overheid, met een codering om het verspreidingsrisico van het coronavirus aan te geven. We gebruiken voor onze locaties vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Bij iedere kleurcode horen andere maatregelen. We streven ernaar om bezoek bij alle maatregelen te blijven ontvangen en de cliënt zo lang mogelijk in de eigen kamer en woongroep/afdeling te verzorgen.

Zonnehuis Oostergast bestaat uit diverse kleinere ‘locaties’/woongroepen. Per woongroep kan een aparte kleurcode gelden, daarom vermelden we het adres van de betreffende woongroep.

Wat is de huidige situatie bij onze locaties?

Voor de meeste locaties geldt op dit moment code geel (regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig). 

Voor één afdeling en één locatie geldt momenteel code oranje: Revalidatiecentrum Oostergast en Zonnehuis Wiemersheerd. Een facilitair medewerker, bij wie corona is vastgesteld, heeft bij deze twee locaties gewerkt. Gelukkig zonder cliëntcontact. Alle collega’s met wie samengewerkt is zijn op 17 oktober getest, zij hebben momenteel geen corona . 

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers die nauw contact hebben gehad met iemand met corona (positief getest) bij een locatie, worden preventief bij onze eigen testlocatie in Zuidhorn getest.

Wat betekent iedere kleurcode?

Klik op de kleur voor de maatregelen.

  • Code groen: Geen corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau waakzaam.
  • Code geel: Geen corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten bij onze locaties. Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.
  • Code oranje: Een corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.
  • Code rood: Meerdere corona besmettingen (positieve testuitslag) bij cliënten van onze locaties.

Speciale cohortafdelingen bij onze Zonnehuizen (code rood)

We verzorgen de cliënten het liefst zo lang mogelijk in de eigen kamer. Als meerdere cliënten bij een locatie besmet zijn met het Coronavirus bepaalt de manager, in samenspraak met de arts, wat de best passende oplossing is voor de cliënt en/of de woongroep (bij kleinschalig wonen).

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak bij een groep cliënten zijn speciale cohortafdelingen ingericht. Hier kunnen meerdere cliënten met het Coronavirus in strikte isolatie verzorgd en behandeld worden. Het is een zeer veilige omgeving, volledig gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten mogen de cohortafdeling niet verlaten, maar indien mogelijk ‘vrij’ bewegen over de afdeling.

Op de cohortafdeling werken medewerkers die ervaren zijn en bekend met de locatie. Er werkt een vast team van medewerkers op de cohortafdeling. Zij werken niet op andere afdelingen. Afhankelijk van de ruimte die op de locatie beschikbaar is, kunnen tussen de 6 à 10 cliënten verzorgd worden.

Speciale thuiszorg: Corona Thuisteams

Er zijn speciale Corona Thuisteams die uitsluitend zorgen voor thuiswonende cliënten met -een verdenking of bevestiging van- het Coronavirus. Deze teams nemen de speciale zorg over van de thuiszorgorganisaties, ook van Zonnehuis Thuis. De medewerkers werken tijdelijk alleen voor een Corona Thuisteam, ze werken niet meer voor hun eigen wijkteam.

Bij alle maatregelen gelden de landelijke richtlijnen van het RIVM

  1. Klachten*: Blijf thuis én laat je testen!
  2. Zorg voor goede hygiëne en 1,5 meter afstand van anderen.
  3. Blijf/werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
  4. Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
  5. Lucht ruimtes regelmatig

*Klachten: verhoging of koorts, neusverkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak.

Belangrijk is dat alle bezoekers zich bij ieder bezoek blijven registreren en de hygiëne- en bezoekregels bij de ingang lezen. De bezoekersregistratie is noodzakelijk voor eventueel bron- en contactonderzoek en voldoet aan de AVG-wetgeving (privacy).

In zeer speciale situaties zijn uitzonderingen mogelijk, in overleg met een zorgmedewerker. Bijvoorbeeld i.v.m. het welzijn van een cliënt.

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningengebruiken om op de hoogte te blijven.