Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Corona
Corona

Meer weten?


De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

Update 20-05-2020

Minister De Jonge (ministerie VWS) heeft aangegeven per 1 juni de coronamaatregelen verder te versoepelen. Vanaf 25 mei wordt onder andere de bezoekregeling voor verpleeghuizen verruimd en per 1 juni mogen ook restaurants en terrassen weer open. Voorwaarde is dat de zorgorganisaties en locaties daar zelf aan toe zijn. We moeten goed nadenken over hoe we dat zorgvuldig en veilig gaan doen. 

Samen met alle andere zorgorganisaties verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de provincie Groningen gaan we de versoepeling van alle aangekondigde maatregelen voorbereiden. Dit doen we in afstemming met GGD Groningen. We delen kennis en ervaringen, leren van elkaar en versterken elkaar.

Alleen als versoepelingen geen problemen geven voor de samenleving en de zorg, kunnen er gefaseerd meer stappen worden ondernomen. De komende dagen gaat iedere locatie of afdeling bekijken wat de juiste oplossing is om alles goed te faciliteren, zodat het uitvoerbaar is en blijft. Dat is maatwerk en kost tijd. Wij passen onze maatregelen dus niet direct aan per 25 mei, maar pas wanneer de lokale situatie het toelaat. In de loop van volgende week wordt bekend gemaakt hoe we de versoepeling gaan aanpakken.  


Algemene maatregelen


Bezoek

 • We volgen de landelijke richtlijnen en dat betekent dat er op dit moment nog steeds een algeheel bezoekverbod is. Bezoek is alleen kort welkom als er sprake is van zeer ingrijpende en emotionele momenten. Zoals een stervensfase of vergelijkbare omstandigheden. Bezoek bij een verjaardag of huwelijksjubileum is niet mogelijk, dit kunt u wellicht over een paar weken alsnog vieren. Gelukkig helpt de techniek, zoals (video)bellen, om regelmatig contact te houden. Bij veel afdelingen zijn extra tablets en smartphones verspreid en op meerdere locaties een speciale intercom geïnstalleerd zodat naasten elkaar, veilig achter glas, in het echt kunt spreken. Familie kan de cliënt wel buiten ontmoeten op 3 meter afstand (zie verderop de maatregelen bij Activiteiten).
 • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is niet meer op de voor u bekende manier mogelijk binnen onze locaties. Wij vragen naasten dit verpakt en voorzien van de naam en het adres van de cliënt te brengen of te halen bij de locatie in afstemming met de medewerkers van de zorg. Gezien de huidige werkdruk voor de zorgmedewerkers kan hier dagelijks in de middag over afgestemd worden en/of het pakket bezorgd worden.
 • Binnen de locaties is beperkte omgang tussen cliënten mogelijk. Mits één op één contact, etage- en/of afdelingsgebonden én cliënten geen klachten hebben. Uiteraard gelden ook hier de regels dat sociaal contact (handen geven, omhelzen) met anderen vermeden moet worden en een afstand van minimaal 1.5 meter moet worden bewaard.

Bezoek ziekenhuis of behandelaar

 • Het is weer toegestaan om de huisarts of het ziekenhuis te bezoeken. De cliënt mag samen met één familielid in de auto, waarbij men schuin achter elkaar zit met een chirurgisch mondneusmasker op. Dit masker kunnen cliënten bij de zorgcoördinator opvragen. Er zijn ziekenhuizen die vooraf een coronatest afnemen.
 • Individuele fysieke behandelingen worden uitgebreid, ook de niet-medische behandeling van bijvoorbeeld de pedicure en mondhygiëniste. Deze behandeling vindt één op één plaats in de kamer van de cliënt.

Activiteiten

 • Cliënten mogen in overleg met een zorgmedewerker naar buiten voor een ommetje rond het gebouw of een frisse neus. Een cliënt die niet zelfstandig naar buiten kan krijgt ondersteuning van een zorgmedewerker, stagiair en/of vrijwilliger.
 • Ook mogen cliënten buiten familie ontmoeten, op minimaal drie meter afstand. Familie kan een afspraak maken met een zorgmedewerker voor een ontmoeting buiten. Aangezien er veel kwetsbare mensen samenwonen bij onze locaties, kiezen we hierin voor extra veiligheid.
 • Om het risico op besmetting te verkleinen willen we dat cliënten –nog- geen winkels, bibliotheken of andere gebouwen bezoeken. Indien een cliënt toch ergens anders naar binnen gaat moet deze bij thuiskomst, volgens protocol, 14 dagen in quarantaine in het eigen appartement. Dit is ter bescherming van de medecliënten. We realiseren ons dat dit een zware belasting is en we willen dit graag voorkomen. Dat kan, als iedereen zich aan de afspraken houdt. Er zijn goede alternatieven om producten (boeken, kleding, boodschappen, spellen) te laten bezorgen.
 • Alle activiteiten, evenementen en bijeenkomsten met externe deelnemers gaan niet door. De activiteiten zullen plaatsvinden in de eigen huiskamer of op de eigen afdeling, ook op de meerzorg, tenzij een cliënt klachten heeft.

Dagbesteding
De dagbesteding in Zonnehuis St. Jozef, Zonnehuis de Hoorn, Zonnehuis Oostergast en Dagbesteding Muntendam is weer openUiteraard blijven we zorgvuldig omgaan met de veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Wat betekent dit voor de cliënt?

 • Er zijn maximaal 10 mensen op de groep (bijvoorbeeld 8 cliënten en 1 begeleider en 1 vrijwilliger)
 • Men houdt minimaal 1,5 meter afstand van de overige cliënten en anderen.
 • Bij verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, verhoging) kan de cliënt niet komen of moet  naar huis. 
 • Cliënten verblijven alleen op de huiskamer van de dagbesteding en niet in andere ruimtes.
 • De ruimte wordt regelmatig gelucht en extra schoongemaakt.
 • Medewerkers en vrijwilligers werken alleen op de dagbesteding, gaan rechtstreeks naar de ruimte en daarna weer naar huis.
 • Een medewerker van de dagbesteding neemt contact met op met de cliënt over wanneer en hoe deze kan komen.
 • De cliënt wordt bij voorkeur gebracht en gehaald door iemand uit de vaste contactenkring, met eigen vervoer. Indien de cliënt een indicatie voor vervoer heeft dan zal Zonnehuisgroep Noord hen maandelijks een tegemoetkoming in de kosten vergoeden. Indien het eigen vervoer niet mogelijk is dan vindt vervoer voor Oostergast en De Hoorn plaats door taxibedrijf Nuis en voor St. Jozef en Muntendam door Connexion, op kosten van Zonnehuisgroep Noord. Zonnehuisgroep Noord rijdt op dit moment nog niet met de eigen bus voor de dagbesteding.
 • Taxibedrijf Nuis en Connexion werken volgens de landelijke richtlijnen van hun branche.

Medewerkers en vrijwilligers

 • Onze medewerkers reizen zo weinig mogelijk tussen locaties, behalve als dit voor de –medische- zorg noodzakelijk is. We stimuleren kantoormedewerkers om thuis te werken en vragen alle medewerkers om een weloverwogen besluit te nemen bij privé-afspraken met een verhoogd risico op besmetting. Zorgmedewerkers met koorts hoger dan 38 graden, hoesten en verkoudheid blijven thuis.
 • Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom om onze cliënten en zorgmedewerkers op de afdeling/locatie te ondersteunen, tenzij ze griepverschijnselen hebben. 

Overig

 • De restaurants in onze locaties zijn gesloten. Cliënten krijgen hun eten en drinken in de huiskamer op de eigen afdeling of in de eigen kamer.
 • De kapperszaken in onze Zonnehuizen mogen onder strikte voorwaarden voorzichtig weer open, alleen voor cliënten van de locatie of het gebouw waar ze gevestigd zijn.
 • Opnames gaan gewoon door als de cliënt geen griepverschijnselen heeft. De afspraak gaat niet door als de cliënt koorts heeft of hoest en/of kortademig is. 
 • De zorgleefplanbespreking tussen cliënt, de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren kan fysiek weer doorgaan. De eerste contactpersoon mag hier nog niet fysiek bij aanwezig zijn, door het bezoekverbod. Uiteraard is het wel mogelijk om via (video)bellen de eerste contactpersoon deel te laten nemen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan wordt de inbreng van de eerste contactpersoon, indien gewenst, vooraf telefonisch geïnventariseerd en wordt de eerste contactpersoon na de bespreking mondeling op de hoogte gebracht van hetgeen is besproken.
 • De (Rolstoel)spreekuren van de Harting-Bank kunnen weer plaatsvinden, bij  voorkeur in de buitenlucht, in afstemming met de zorgcoördinator. De Harting-Bank helpt bij het beheer en onderhoud van hulpmiddelen, bij de juiste keuze voor nieuwe hulpmiddelen, de financiering en budgettering en het aanmeten van hulpmiddelen.
 • Zakelijke afspraken gaan alleen door via (video)bellen. Leveranciers vragen wij om op andere plekken af te leveren.

Extra maatregelen bij (verdenking van) besmetting

 • Cliënten die hoesten of koortsklachten hebben, worden direct uit voorzorg geïsoleerd verzorgd in de eigen kamer. Ze worden zo nodig in afstemming met de GGD eventueel ook getest op het Coronavirus.
 • Mocht een cliënt verdacht worden van besmetting met het Coronavirus, dan nemen wij altijd persoonlijk contact op met de cliënt en de eerste contactpersoon.
 • Zorgmedewerkers dragen tijdens de zorgverlening beschermende kleding: een mondneusmasker, schort en handschoenen en eventueel beschermingsbril.
 • Het kan zijn dat cliënten tijdelijk minder of niet hun kamer/afdeling mogen verlaten.
 • Cliënten van een afdeling/locatie waar het coronavirus is geconstateerd mogen niet meer naar buiten.
 • Vrijwilligers werken niet op een afdeling waar een besmetting is.
 • Er is een tijdelijke opnamestop bij de afdeling/locatie waar een besmetting is vastgesteld.
 • Deze opnamestop duurt tot 14 dagen na de betermelding van de –laatste- cliënt.

Speciale cohortafdelingen bij onze Zonnehuizen
We verzorgen de cliënten het liefst zo lang mogelijk in de eigen kamer. Als meerdere cliënten bij een locatie besmet zijn met het Coronavirus bepaalt de manager, in samenspraak met de arts, wat de best passende oplossing is voor de cliënt en de woongroep (bij kleinschalig wonen). Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak bij een groep cliënten zijn bij alle Zonnehuizen speciale cohortafdelingen ingericht. Hier kunnen meerdere cliënten met het Coronavirus in strikte isolatie verzorgd en behandeld worden. Het is een zeer veilige omgeving, volledig gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten mogen de cohortafdeling niet verlaten, maar indien mogelijk ‘vrij’ bewegen over de afdeling.
Op de cohortafdeling werken medewerkers die ervaren zijn en bekend met de locatie. Er werkt een vast team van medewerkers op de cohortafdeling. Zij werken niet op andere afdelingen. Afhankelijk van de ruimte die op de locatie beschikbaar is, kunnen tussen de 6 à 10 cliënten verzorgd worden.

Aangezien er op dit moment bij onze organisatie geen cliënten besmet zijn met het coronavirus, gaan we een deel van de cohortafdelingen opheffen. Alleen bij Zonnehuis Oostergast, Wiemersheerd, Ufkenshuis en St. Jozef blijven deze cohortafdelingen voorlopig bestaan. De overige cohortafdelingen worden ontmanteld, zodat deze ruimtes weer gebruikt kunnen worden voor reguliere zorg en/of activiteiten.

Speciale thuiszorg: Corona Thuisteams
Om ook goede thuiszorg te kunnen verlenen aan cliënten die –mogelijk- besmet zijn met het Coronavirus, heeft Zonnehuis Thuis zich aangesloten bij een provinciale coöperatie. Het is een samenwerking van bijna alle thuiszorgorganisaties in de provincie Groningen om samen de verspreiding van het virus te vertragen én ziekenhuizen en (thuis)zorgorganisaties te ontlasten. Voor de veiligheid van cliënten én die van alle thuiszorgmedewerkers.

Op dinsdag 31 maart 2020 zijn de speciale Corona Thuisteams gestart. Zij zorgen uitsluitend voor thuiswonende cliënten met Corona of cliënten die door de huisarts of GGD ernstig verdacht worden van besmetting. Deze teams nemen de speciale cliënten over van de thuiszorgorganisaties, ook van Zonnehuis Thuis. De medewerkers werken tijdelijk alleen voor een Corona Thuisteam. Ze werken niet meer voor hun eigen wijkteam en komen niet meer bij cliënten zonder het Coronavirus. 

Speciale cohortlocatie voor thuiszorgcliënten en ziekenhuispatiënten
Momenteel staan de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen onder grote druk. Om deze druk zo goed mogelijk op te vangen is Revalidatiecentrum Eemsdelta vrijgemaakt om 47 patiënten met het Coronavirus van buiten onze organisatie te verzorgen. Het gaat om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te worden of na een ziekenhuisopname nog zorg nodig hebben en verder moeten herstellen. Ook wordt er palliatieve zorg verleend. De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord werken intensief samen om deze patiënten de beste zorg en behandeling te kunnen geven.


Uiteraard vragen we iedereen om bij binnenkomst en vertrek van onze locaties de handen te wassen of te ontsmetten met desinfecterende handgel.Meer weten?


De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningengebruiken om op de hoogte te blijven.