Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

CoronaMeer weten?


De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

Update voorzorgsmaatregelen 24-03-2020

We doen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen bij cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Hieronder kunt u lezen welke voorzorgsmaatregelen we hebben genomen tot 6 april 2020. We beseffen dat deze maatregelen voor onze cliënten en hun naasten gevolgen heeft, maar vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Verspreiding voorkomen

LANDELIJK ADVIES: Blijf zoveel mogelijk thuis!
Blijf thuis en ontmoet zo weinig mogelijk mensen is het overheidsadvies. Ga alleen naar buiten voor werk, boodschappen of een frisse neus.

Het RIVM geeft verder het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was de handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg
  • Geen lichamelijk contact (handen schudden en omhelzen)
  • Houd voldoende afstand tot anderen (1,5 meter)
  • Lucht uw woning regelmatig

Op welke klachten moet u letten?
Koorts(gevoel) met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid), als u in contact bent geweest met iemand die –mogelijk- besmet is, Preventief testen heeft geen zin, een test heeft alleen zin als u bovengenoemde gezondheidsklachten heeft.

Beschermende maatregelen

Cliënten die verkouden of ziek zijn, verzorgen wij geïsoleerd in hun eigen kamer, om zo het risico op verspreiding te voorkomen. Bij kleinschalig wonen wordt in geval van ziekte de hele afdeling geïsoleerd. Echtparen kunnen bij isolatie bij elkaar blijven in de eigen kamer.

Als een cliënt koorts heeft en hoest of niest, dan nemen wij beschermende maatregelen. Indien er beschermende kleding nodig is, dan dragen onze zorgmedewerkers een mondkapje, schort en handschoenen en eventueel beschermingsbril. Tevens kan het voorkomen dat een cliënt op een ander tijdstip dan normaal geholpen wordt. Indien een cliënt het Coronavirus heeft kan het zijn dat u tijdelijk minder of niet uw kamer/afdeling mag verlaten. Daarnaast kan het zijn dat wegens een ander virus, bijvoorbeeld de griep, het ook niet gewenst is dat u van uw kamer af gaat.

We benadrukken dat cliënten gewoon zorg blijven ontvangen, ook als zij bovengenoemde verschijnselen hebben of als blijkt dat een cliënt het Coronavirus heeft. 

Aangescherpte bezoekregeling

We volgen de nieuwe landelijke richtlijnen en dat betekent dat er een algeheel bezoekverbod is. Bezoek is alleen welkom als er sprake is van een door een arts/verpleegkundig specialist/physician assistant vastgestelde stervensfase of vergelijkbare omstandigheden.

Persoonlijke spullen
Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is niet meer op de voor u bekende manier mogelijk binnen onze locaties. Wij vragen naasten dit verpakt en voorzien van de naam en het adres van de cliënt te brengen of te halen bij de locatie in afstemming met de medewerkers van de zorg. Gezien de huidige werkdruk voor de zorgmedewerkers kan hier dagelijks in de middag over afgestemd worden en/of het pakket bezorgd worden.

Cliënt op bezoek bij cliënt van de eigen afdeling of locatie
De locatie is afgesloten voor bezoek, binnen de locatie is beperkte omgang tussen cliënten mogelijk. Mits 1 op 1 contact, etage- en/of afdelingsgebonden en cliënten geen klachten hebben. Uiteraard gelden ook hier de regels dat u sociaal contact (handen geven, omhelzen) met anderen moet vermijden en een afstand van minimaal 1.5 meter moet bewaren.

Bezoek ziekenhuis, arts of behandelaar

Bezoek aan een ziekenhuis of arts mag alleen als er sprake is van een medisch noodzakelijke behandeling met urgentie.

Artsenvisite
De artsenvisite zal voorlopig alleen telefonisch plaatsvinden, tenzij er een medische noodzaak is om persoonlijk langs te komen.

Behandeling
De fysieke behandelingen worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld, tenzij er een medische noodzaak is. De zorgmedewerkers nemen als het kan een deel van de behandeling over.

Activiteiten

Alle activiteiten, evenementen en bijeenkomsten met externe deelnemers gaan niet door. De activiteiten zullen plaatsvinden in de eigen huiskamer of op de eigen afdeling, ook op de meerzorg, tenzij een cliënt klachten heeft.

Buitenactiviteiten

Kunt u als cliënt nog zelfstandig naar buiten?
U mag dan naar buiten, maar niet om
boodschappen te doen of om op bezoek te gaan! Wij vragen u om minimaal 1,5 meter afstand van anderen te houden bij het halen van een frisse neus. Was vooraf en nadien goed uw handen.

Kunt u als cliënt niet zelfstandig naar buiten?
Het is niet meer toegestaan om met familie of vrienden naar buiten te gaan. We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar we kunnen niet anders voor uw veiligheid én de veiligheid van anderen. In overleg met uw zorgmedewerker kunt u onder begeleiding van een medewerker of vrijwilliger een frisse neus halen.

U kunt als cliënt en familie natuurlijk altijd telefonisch contact met elkaar houden. Als dit niet mogelijk is, kunt u daarvoor contact opnemen met de zorgmedewerker.

Kapper/pedicure
We adviseren cliënten om niet naar de kapper of pedicure te gaan, tenzij er een medische noodzaak is.

Wat betekent dit voor u als vrijwilliger?

U bent nog steeds van harte welkom om onze cliënten en zorgmedewerkers op de afdeling/locatie te ondersteunen, tenzij u griepverschijnselen heeft. Uiteraard gelden ook hier de regels dat u sociaal contact (handen geven, omhelzen) met anderen moet vermijden en een afstand van minimaal 1.5 meter moet bewaren. Namens onze cliënten en hun naasten willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet in deze periode. Dat wordt zeer gewaardeerd! We beseffen dat dit voor iedereen onrust en ongemak meebrengt, maar rekenen op uw begrip en medewerking.

Dagbesteding

De dagbesteding in Zonnehuis St. Jozef, Zonnehuis de Hoorn, Zonnehuis Oostergast en Dagbesteding Muntendam is per 16 maart 2020 gesloten.

Restaurants

De overheid heeft de sluiting van alle horeca ingezet als maatregel. Dat betekent dat ook de restaurants in onze locaties per direct zijn gesloten. Cliënten krijgen hun eten en drinken in de huiskamer op de eigen afdeling of in de eigen kamer. Hierover worden samen afspraken gemaakt.

Medewerkers

Onze medewerkers reizen zo weinig mogelijk tussen locaties, behalve als dit voor de –medische- zorg noodzakelijk is. We stimuleren kantoormedewerkers om thuis te werken en vragen alle medewerkers om een weloverwogen besluit te nemen bij privé-afspraken met een verhoogd risico op besmetting. Zorgmedewerkers met koorts hoger dan 38 graden, hoesten en verkoudheid blijven thuis.

Bent u een nieuwe cliënt?

Uw afspraak gaat gewoon door als u geen griepverschijnselen heeft. Uw afspraak gaat niet door als u:

  • koorts heeft
  • hoest en/of kortademig bent

Neemt u in dat geval contact op met uw contactpersoon bij onze organisatie.

Bent u een zakelijke relatie?

Dan hanteren we ook een aangepaste bezoekersregeling. Zakelijke afspraken gaan alleen door via (video)bellen. Leveranciers vragen wij om op andere plekken af te leveren.

Uiteraard vragen we iedereen om bij binnenkomst en vertrek van onze locaties de handen te wassen of te ontsmetten met desinfecterende handgel.Meer weten?


De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningengebruiken om op de hoogte te blijven.