Corona

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

We werken, net als de overheid, met een codering om het verspreidingsrisico van het coronavirus aan te geven. We gebruiken voor onze locaties vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Bij iedere kleurcode horen andere maatregelen. We streven ernaar om bezoek bij alle maatregelen te blijven ontvangen en de cliënt zo lang mogelijk in de eigen kamer en woongroep/afdeling te verzorgen.

Zonnehuis Oostergast bestaat uit diverse kleinere ‘locaties’/woongroepen. Per woongroep kan een aparte kleurcode gelden, daarom vermelden we het adres van de betreffende woongroep. 

We willen graag dat cliënten, medewerkers en (essentiële) vrijwilligers gevaccineerd kunnen worden. Wanneer iemand besmet is geweest, mag deze pas na vier weken gevaccineerd worden. Daarom willen we het aantal contactmomenten zoveel mogelijk beperken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Vaccinaties

Cliënten met behandeling (verpleeghuiszorg) hebben in februari bijna allemaal twee prikken gehad. Veel cliënten zonder behandeling (verzorgingshuiszorg) hebben begin maart hun eerste prik gekregen en krijgen tussen 7 en 15 april hun tweede prik van de Doktersdienst Groningen.

Er zijn echter ook cliënten die nieuw bij ons zijn komen wonen of revalideren en cliënten die ziek zijn geweest, waardoor zij nog niet gevaccineerd zijn. Ook zijn er revalidanten die weer thuis wonen, maar nog een tweede vaccinatie nodig hebben. Daarom zijn begin april en begin mei extra vaccinatierondes bij onze locaties georganiseerd. 

Wat zijn huidige maatregelen bij onze locaties?

Er zijn nieuwe soorten van het coronavirus die sneller verspreiden en een nieuwe golf kunnen veroorzaken. Daarom gelden extra voorzorgsmaatregelen. Voor alle locaties geldt tijdelijk code rood. 

Vanaf 10 maart is de bezoekregeling iets aangepast, de extra hygiënemaatregelen blijven. We nemen deze voorzorgmaatregelen om de risico’s op verspreiden en besmetten zoveel mogelijk te voorkomen. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers die nauw contact hebben gehad met iemand met corona (positief getest), worden preventief door ons getest. We testen zowel met een Antigeen-sneltest als met een PCR-test. 

De nieuwe bezoekregeling (per 10 maart 2021):

Indien meer dan 70% van de cliënten van een locatie gevaccineerd is, mogen er twee bezoekers per dag langskomen, ook samen/tegelijk. Dit hoeven géén vaste bezoekers te zijn. Deze bezoekregeling geldt momenteel voor: Zonnehuis Oostergast (exclusief revalidatie en woonzorgappartementen), Zonnehuis de Marne en de vier Woonhavens: Opwierde, BetingeStaete, Marum en Oostergast.

Indien er minder dan 70% van de cliënten van een locatie gevaccineerd is, mogen er twee vaste bezoekers per dag langskomen, ook samen/tegelijk. De bezoekers kunnen wekelijks wisselen op maandag. Deze bezoekregeling geldt momenteel voor: Zonnehuis de Hoorn, Zonnehuis Wiemersheerd, Zonnehuis St. Jozef, Zonnehuis Ufkenshuis, Zonnehuis BetingeStaete, Revalidatiecentrum Zuidhorn en de woonzorgappartementen van Zonnehuis Oostergast.

Zodra er sprake is van een verdenking of besmetting bij een afdeling of locatie wordt de bezoekregeling direct aangepast. 

Wat betekent iedere kleurcode?

Klik op de kleur voor de maatregelen.

  • Code groen: Geen corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau waakzaam.
  • Code geel: Geen corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten bij onze locaties. Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.
  • Code oranje: Een corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.
  • Code rood: Meerdere corona besmettingen (positieve testuitslag) bij cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.

Speciale cohortafdelingen bij onze Zonnehuizen (code rood)

We verzorgen de cliënten het liefst zo lang mogelijk in de eigen kamer. Als meerdere cliënten bij een locatie besmet zijn met het Coronavirus bepaalt de manager, in samenspraak met de arts, wat de best passende oplossing is voor de cliënt en/of de woongroep (bij kleinschalig wonen).

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak bij een groep cliënten zijn speciale cohortafdelingen ingericht. Hier kunnen meerdere cliënten met het Coronavirus in strikte isolatie verzorgd en behandeld worden. Het is een zeer veilige omgeving, volledig gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten mogen de cohortafdeling niet verlaten, maar indien mogelijk ‘vrij’ bewegen over de afdeling.

Op de cohortafdeling werken medewerkers die ervaren zijn en bekend met de locatie. Er werkt een vast team van medewerkers op de cohortafdeling. Zij werken niet op andere afdelingen. Afhankelijk van de ruimte die op de locatie beschikbaar is, kunnen tussen de 6 à 10 cliënten verzorgd worden.

Bij alle maatregelen gelden de landelijke richtlijnen van het RIVM

  1. Klachten*: Blijf thuis én laat je testen!
  2. Zorg voor goede hygiëne en 1,5 meter afstand van anderen.
  3. Blijf/werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
  4. Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
  5. Lucht ruimtes regelmatig.

*Klachten: verhoging of koorts, neusverkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak.

Belangrijk is dat alle bezoekers zich bij ieder bezoek blijven registreren en de hygiëne- en bezoekregels bij de ingang lezen. De bezoekersregistratie is noodzakelijk voor eventueel bron- en contactonderzoek en voldoet aan de AVG-wetgeving (privacy).

In zeer speciale situaties zijn uitzonderingen mogelijk, in overleg met een zorgmedewerker. Bijvoorbeeld i.v.m. het welzijn van een cliënt.

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.