Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Corona
Corona

Meer weten?


De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

Update 26-06-2020

Gisteravond, 24 juni, heeft minister De Jonge (ministerie VWS) aangegeven per 1 juli de coronamaatregelen verder te versoepelen. We gaan met meer vrijheid de zomer in dan verwacht, dat is heel fijn!

Vanaf woensdag 1 juli tot voorlopig 1 september 2020 wordt onder andere de bezoekregeling voor verpleeghuizen verder verruimd. Voorwaarde is dat de zorgorganisaties en locaties/afdelingen daar aan toe zijn en er geen besmettingen zijn. 

Alleen als versoepelingen geen problemen geven voor de samenleving en de zorg, kunnen er gefaseerd meer stappen worden ondernomen. De komende dagen gaat iedere afdeling of locatie bekijken wat de juiste oplossing is om alles goed te regelen, zodat het uitvoerbaar is en blijft.


Algemene maatregelen


Bezoek

 • Vanaf 1 juli mogen cliënten weer gewoon –onbeperkt- bezoek ontvangen, de vaste bezoekers en bezoektijden vervallen. We adviseren per cliënt maximaal 2 à 3 bezoekers per keer, om in het appartement 1,5 meter afstand goed te kunnen bewaren. We vragen bezoekers de bezoekerslijst in te vullen bij de ingang en hygiëne- en bezoekregels bij de ingang te lezen. U hoeft geen afspraak te maken. 

 • Bezoekers mogen zelf naar het appartement van de cliënt lopen. Indien een cliënt geen 1,5 meter afstand kan bewaren, moet de bezoeker een mondkapje vragen bij een zorgmedewerker en deze opdoen. 

 • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is weer mogelijk op de gebruikelijke manier. U hoeft geen afspraak te maken.

Bezoek ziekenhuis of behandelaar

 • Het is  toegestaan om de huisarts of het ziekenhuis te bezoeken. De cliënt mag samen met één familielid in de auto, waarbij men schuin achter elkaar zit met een chirurgisch mondneusmasker op. Dit masker kunnen cliënten bij de zorgcoördinator opvragen. Er zijn ziekenhuizen die vooraf een coronatest afnemen.
 • Individuele fysieke behandelingen worden uitgebreid, ook de niet-medische behandeling van bijvoorbeeld de pedicure en mondhygiëniste. Deze behandeling vindt één op één plaats in de kamer van de cliënt of in de behandelruimte.

Activiteiten

 • Cliënten mogen in overleg met een zorgmedewerker naar buiten voor een ommetje rond het gebouw of een frisse neus. Een cliënt die niet zelfstandig naar buiten kan krijgt ondersteuning van een zorgmedewerker, stagiair en/of vrijwilliger.
 • Cliënten mogen vanaf 1 juli weer familie en winkels bezoeken, mits zij de 1,5 meter afstand –kunnen- bewaren en geen verkoudheidsklachten hebben. Het is beter om drukke plekken te vermijden. 

 • Alle activiteiten, evenementen en bijeenkomsten met externe deelnemers gaan nog niet door. De activiteiten zullen plaatsvinden in de eigen huiskamer of op de eigen afdeling, ook op de meerzorg, tenzij een cliënt klachten heeft.

Dagbesteding
De dagbesteding in Zonnehuis St. Jozef, Zonnehuis de Hoorn, Zonnehuis Oostergast en Dagbesteding Muntendam is weer openUiteraard blijven we zorgvuldig omgaan met de veiligheid en gezondheid van cliënten, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Wat betekent dit voor de cliënt?

 • Er zijn maximaal 10 mensen op de groep (bijvoorbeeld 8 cliënten en 1 begeleider en 1 vrijwilliger)
 • Men houdt minimaal 1,5 meter afstand van de overige cliënten en anderen.
 • Bij verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, verhoging) kan de cliënt niet komen of moet  naar huis. 
 • Cliënten verblijven alleen op de huiskamer van de dagbesteding en niet in andere ruimtes.
 • De ruimte wordt regelmatig gelucht en extra schoongemaakt.
 • De cliënt wordt bij voorkeur gebracht en gehaald door iemand uit de vaste contactenkring, met eigen vervoer. Indien de cliënt een indicatie voor vervoer heeft dan zal Zonnehuisgroep Noord hen maandelijks een tegemoetkoming in de kosten vergoeden. Indien het eigen vervoer niet mogelijk is dan vindt vervoer voor Oostergast en De Hoorn plaats door taxibedrijf Nuis en voor St. Jozef en Muntendam door Connexion, op kosten van Zonnehuisgroep Noord. Zonnehuisgroep Noord rijdt op dit moment nog niet met de eigen bus voor de dagbesteding.
 • Taxibedrijf Nuis en Connexion werken volgens de landelijke richtlijnen van hun branche.

Medewerkers en vrijwilligers

 • Onze medewerkers reizen zo weinig mogelijk tussen locaties, behalve als dit voor de –medische- zorg noodzakelijk is. We stimuleren kantoormedewerkers om thuis te werken en vragen alle medewerkers om een weloverwogen besluit te nemen bij privé-afspraken met een verhoogd risico op besmetting. Zorgmedewerkers met koorts hoger dan 38 graden, hoesten en verkoudheid blijven thuis.
 • Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom om onze cliënten en zorgmedewerkers op de afdeling/locatie te ondersteunen, tenzij ze griepverschijnselen hebben. 

Overig

 • Het restaurant gaat voorzichtig weer open. Eerst alleen voor een kopje koffie, gebak, ijsje of snack, nog niet voor maaltijden. Na 14 dagen gaan we kijken of het restaurant eventueel verder open kan voor kleine groepjes cliënten. Dit kan per locatie verschillen. 
 • De winkeltjes in de Zonnehuizen gaan vanaf 1 juli weer open
 • Contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten mogen vanaf 1 juli ook weer externe klanten ontvangen. 
 • Opnames gaan gewoon door als de cliënt geen griepverschijnselen heeft. De afspraak gaat niet door als de cliënt koorts heeft of hoest en/of kortademig is. 
 • De zorgleefplanbespreking tussen cliënt, de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren kan fysiek weer doorgaan. De eerste contactpersoon mag hier weer fysiek bij aanwezig zijn. 
 • De (Rolstoel)spreekuren van de Harting-Bank vinden weer plaats, bij  voorkeur in de buitenlucht, in afstemming met de zorgcoördinator. De Harting-Bank helpt bij het beheer en onderhoud van hulpmiddelen, bij de juiste keuze voor nieuwe hulpmiddelen, de financiering en budgettering en het aanmeten van hulpmiddelen.
 • Zakelijke afspraken gaan zoveel mogelijk door via (video)bellen. Leveranciers vragen wij nog steeds om op andere plekken af te leveren en zo min mogelijk door de gebouwen te lopen.

Extra maatregelen bij (verdenking van) besmetting

 • Cliënten die hoesten of koortsklachten hebben, worden direct uit voorzorg geïsoleerd verzorgd in de eigen kamer. Ze worden zo nodig in afstemming met de GGD eventueel ook getest op het Coronavirus.
 • Mocht een cliënt verdacht worden van besmetting met het Coronavirus, dan nemen wij altijd persoonlijk contact op met de cliënt en de eerste contactpersoon.
 • Zorgmedewerkers dragen tijdens de zorgverlening beschermende kleding: een mondneusmasker, schort en handschoenen en eventueel beschermingsbril.
 • Het kan zijn dat cliënten tijdelijk minder of niet hun kamer/afdeling mogen verlaten.
 • Cliënten van een afdeling/locatie waar het coronavirus is geconstateerd mogen niet meer naar buiten.
 • Vrijwilligers werken niet op een afdeling waar een besmetting is.
 • Er is een tijdelijke opnamestop bij de afdeling/locatie waar een besmetting is vastgesteld.
 • Deze opnamestop duurt tot 14 dagen na de betermelding van de –laatste- cliënt.

Speciale cohortafdelingen bij onze Zonnehuizen
We verzorgen de cliënten het liefst zo lang mogelijk in de eigen kamer. Als meerdere cliënten bij een locatie besmet zijn met het Coronavirus bepaalt de manager, in samenspraak met de arts, wat de best passende oplossing is voor de cliënt en de woongroep (bij kleinschalig wonen). Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak bij een groep cliënten zijn bij alle Zonnehuizen speciale cohortafdelingen ingericht. Hier kunnen meerdere cliënten met het Coronavirus in strikte isolatie verzorgd en behandeld worden. Het is een zeer veilige omgeving, volledig gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten mogen de cohortafdeling niet verlaten, maar indien mogelijk ‘vrij’ bewegen over de afdeling.
Op de cohortafdeling werken medewerkers die ervaren zijn en bekend met de locatie. Er werkt een vast team van medewerkers op de cohortafdeling. Zij werken niet op andere afdelingen. Afhankelijk van de ruimte die op de locatie beschikbaar is, kunnen tussen de 6 à 10 cliënten verzorgd worden.

Aangezien er op dit moment bij onze organisatie geen cliënten besmet zijn met het coronavirus, gaan we een deel van de cohortafdelingen opheffen. Alleen bij Zonnehuis Oostergast, Wiemersheerd, Ufkenshuis en St. Jozef blijven deze cohortafdelingen voorlopig bestaan. De overige cohortafdelingen worden ontmanteld, zodat deze ruimtes weer gebruikt kunnen worden voor reguliere zorg en/of activiteiten.

Uiteraard vragen we iedereen om bij binnenkomst en vertrek van onze locaties de handen te wassen of te ontsmetten met desinfecterende handgel.

 

 Meer weten?


De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningengebruiken om op de hoogte te blijven.