Corona

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

We werken, net als de overheid, met een codering om het verspreidingsrisico van het coronavirus aan te geven. We gebruiken voor onze locaties vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Bij iedere kleurcode horen andere maatregelen. We streven ernaar om bezoek bij alle maatregelen te blijven ontvangen en de cliënt zo lang mogelijk in de eigen kamer en woongroep/afdeling te verzorgen. Momenteel geldt voor alle locaties code geel

Zonnehuis Oostergast bestaat uit diverse kleinere ‘locaties’/woongroepen. Per woongroep kan bij verdenking of besmetting een aparte kleurcode gelden, daarom vermelden we het adres van de betreffende woongroep. 

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers die nauw contact hebben gehad met iemand met corona (positief getest), worden preventief door ons getest. We testen zowel met een Antigeen-sneltest als met een PCR-test. 

Zodra er sprake is van een verdenking of besmetting op een afdeling of locatie geldt voor deze cliënt(en) code rood.

Huidige stand van zaken (update 20 juli)

Vanaf 1 juli zijn 15 medewerkers positief getest, zij hebben geen tot milde klachten. Het betreft de afdelingen/locaties: Centrum voor Beademing (CvB), Revalidatiecentrum Zuidhorn, Somatiek Oostergast, Woonhaven Oostergast, De Hoorn, St. Jozef, Wiemersheerd, Revalidatiecentrum Eemsdelta en Wijkteam Slochteren-Menterwolde. Gelukkig zijn er zijn geen cliënten besmet met het coronavirus. 

Update maatregelen per 13 juli 2021

Aangezien het aantal besmettingen in de provincie Groningen plots is toegenomen, voeren we het dragen van een mondneusmasker opnieuw in. Vanaf 13 juli dragen medewerkers, vrijwilligers én bezoekers bij onze locaties preventief een mondneusmasker. 

Wat betekent iedere kleurcode?

Klik op de kleur voor de maatregelen.

  • Code groen: Geen corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau geen of waakzaam.
  • Code geel: Geen corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten bij onze locaties. Regionaal risiconiveau waakzaam of zorgelijk.
  • Code oranje: Een corona besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.
  • Code rood: Meerdere corona besmettingen (positieve testuitslag) bij cliënten van onze locaties. Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.

Speciale cohortafdelingen bij onze Zonnehuizen (code rood)

We verzorgen de cliënten het liefst zo lang mogelijk in de eigen kamer. Als meerdere cliënten bij een locatie besmet zijn met het Coronavirus bepaalt de manager, in samenspraak met de arts, wat de best passende oplossing is voor de cliënt en/of de woongroep (bij kleinschalig wonen).

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak bij een groep cliënten zijn/worden speciale cohortafdelingen ingericht. Hier kunnen meerdere cliënten met het Coronavirus in strikte isolatie verzorgd en behandeld worden. Het is een zeer veilige omgeving, volledig gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten mogen de cohortafdeling niet verlaten, maar indien mogelijk ‘vrij’ bewegen over de afdeling.

Op de cohortafdeling werken medewerkers die ervaren zijn en bekend met de locatie. Er werkt een vast team van medewerkers op de cohortafdeling. Zij werken niet op andere afdelingen. Afhankelijk van de ruimte die op de locatie beschikbaar is, kunnen tussen de 6 à 10 cliënten verzorgd worden.

Bij alle maatregelen gelden de landelijke richtlijnen van het RIVM

  1. Klachten*: Blijf thuis én laat je testen!
  2. Zorg voor goede hygiëne en 1,5 meter afstand van anderen.
  3. Blijf/werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
  4. Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
  5. Lucht ruimtes regelmatig.

*Klachten: verhoging of koorts, neusverkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak.

Belangrijk is dat alle bezoekers de hygiëne- en bezoekregels bij de ingang lezen. 

In zeer speciale situaties zijn uitzonderingen mogelijk, in overleg met een zorgmedewerker. Bijvoorbeeld i.v.m. het welzijn van een cliënt.

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.