Corona

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Corona

We werken, net als de overheid, met een codering om het verspreidingsrisico van het coronavirus aan te geven. We gebruiken voor onze locaties vier kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. Bij iedere kleurcode horen andere maatregelen. 

Zodra er sprake is van een besmetting bij een woongroep, afdeling of locatie worden de bezoekregels direct aangepast en gelden er (binnen de geldende kleurcode) tijdelijk andere maatregelen

Zonnehuis Oostergast bestaat uit diverse kleinere ‘locaties’/woongroepen. Per woongroep kan bij verdenking of besmetting een aparte kleurcode gelden, daarom vermelden we het adres van de betreffende woongroep. 

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers die nauw contact hebben gehad met iemand met corona (positief getest), worden preventief door ons getest. We testen zowel met een Antigeen-sneltest als met een PCR-test. 

Huidige maatregelen en kleurcodes 

Voor alle locaties geldt momenteel kleurcode groen

De basismaatregelen:

 • Schud geen handen en houd 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep voor meer dan 20 seconden.
 • Lucht ruimten regelmatig, zet een raam en/of deur open als er meer mensen bij elkaar zitten.
 • Doe een preventieve zelftest na bezoek aan het buitenland of een grote groep.
 • Wie coronaklachten heeft blijft thuis en laat zich testen.

Coronatoegangsbewijs

Cliënten kunnen zelf (of met hulp van een naaste) een papieren coronatoegangsbewijs aanvragen. Informatie hierover is hieronder te vinden en op www.rijksoverheid.nl.   

Hoe kunt u een coronatoegangsbewijs regelen:

 1. Digitale QR-code, via de coronacheck-app op de smartphone, installeren via de appstore.
 2. Geprint coronatoegangsbewijs, via de website www.coronacheck.nl. Inloggen met DigiD is nodig.
 3. Geprint coronatoegangsbewijs, via het gratis publieksinformatienummer 0800-1351 (ministerie VWS). Dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur. Aanvragen met burgerservicenummer (BSN), deze staat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 4. Technische ondersteuning, via gratis telefoonnummer 0800-1421 (helpdesk van CoronaCheck). Dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur.

Registratie herstelbewijs na Corona 
Bent u tussen de 11 en 365 dagen geleden positief getest op corona door een van onze medewerkers? Dus een andere testaanbieder dan de GGD? En lukt het niet om een QR-code op basis van deze testresultaten in de CoronaCheck-app te krijgen? Vul dan het Aanvraagformulier corona herstelbewijs voor mensen die niet bij de GGD getest zijn in. Hiermee kan de GGD uw persoonsgegevens controleren. En kijken of u op een andere manier geholpen kunt worden.

Wat betekent iedere kleurcode?

Klik op de kleur voor de maatregelen.

 • Code groen: Regionaal risiconiveau geen of waakzaam.
 • Code geel: Regionaal risiconiveau waakzaam of zorgelijk.
 • Code oranje: Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.
 • Code rood: Regionaal risiconiveau zorgelijk en/of ernstig.

Speciale cohortafdelingen bij onze Zonnehuizen (code rood)

We verzorgen de cliënten het liefst zo lang mogelijk in de eigen kamer. Als meerdere cliënten bij een locatie besmet zijn met het Coronavirus bepaalt de manager, in samenspraak met de arts, wat de best passende oplossing is voor de cliënt en/of de woongroep (bij kleinschalig wonen).

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak bij een groep cliënten zijn/worden speciale cohortafdelingen ingericht. Hier kunnen meerdere cliënten met het Coronavirus in strikte isolatie verzorgd en behandeld worden. Het is een zeer veilige omgeving, volledig gescheiden van de andere afdelingen. Cliënten mogen de cohortafdeling niet verlaten, maar indien mogelijk ‘vrij’ bewegen over de afdeling.

Op de cohortafdeling werken medewerkers die ervaren zijn en bekend met de locatie. Er werkt een vast team van medewerkers op de cohortafdeling. Zij werken niet op andere afdelingen. Afhankelijk van de ruimte die op de locatie beschikbaar is, kunnen tussen de 6 à 10 cliënten verzorgd worden.

Bij alle maatregelen gelden de landelijke richtlijnen van het RIVM

 1. Klachten*: Blijf thuis én laat je testen!
 2. Zorg voor goede hygiëne en 1,5 meter afstand van anderen.
 3. Blijf/werk zoveel mogelijk thuis en vermijd drukte.
 4. Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.
 5. Lucht ruimtes regelmatig.

*Klachten: verhoging of koorts, neusverkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak.

Belangrijk is dat alle bezoekers de hygiëne- en bezoekregels bij de ingang lezen. 

In zeer speciale situaties zijn uitzonderingen mogelijk, in overleg met een zorgmedewerker. Bijvoorbeeld i.v.m. het welzijn van een cliënt.

Twijfeltelefoon

Mensen met twijfels over het nemen van een coronavaccin kunnen dagelijks tussen 08.30 en 16.30 uur bellen met het nummer 088 755 57 77. Meer informatie: www.twijfeltelefoon.nl.

Dit is een initiatief van de universitaire ziekenhuizen van Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Maastricht en Nijmegen.

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord