Code geel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code geel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Code geel


Code geel betekent:

 • Geen besmetting (positieve testuitslag) bij medewerkers, vrijwilligers en/of cliënten bij de woongroep/afdeling of locatie. Regionaal risiconiveau waakzaam en/of zorgelijk

Persoonlijke bescherming

 • Iedereen draagt een mondkapje.
 • Bezoek draagt een chirurgisch mondneusmasker en zeker binnen 1.5 meter van een ander. Als iedereen zit en 1,5 meter afstand tot elkaar heeft, mag het mondkapje af.
 • Medewerkers en vrijwilligers dragen preventief een chirurgische mondneusmasker en soms ook handschoenen en een halterschort.
 • Bij (vermoedelijke) besmetting dragen medewerkers, vrijwilligers en bezoek een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, schone/nieuwe isolatiejas en bril.

In zorg

 • Opname van nieuwe cliënten kan doorgaan mits er een negatieve testuitslag aanwezig is.
 • Indien geen negatieve testuitslag beschikbaar is, gaat cliënt eerst in quarantaine en wordt op dag 1 een PCR-test uitgevoerd. Bij een negatieve testuitslag kan de quarantaine worden opgeheven en vindt de eerste vijf dagen een uitgebreide gezondheidscheck plaats. 
 • Mocht testen of in quarantaine plaatsen van cliënt door persoonlijke omstandigheden niet mogelijk zijn, dan wordt er overleg gepleegd met de (corona)arts.
 • Een rondleiding op de afdeling/locatie is alleen mogelijk als er geen besmettingen zijn op afdeling/etage en de cliënt, naasten of begeleiders geen koorts of luchtwegklachten heeft. 
 • Er mogen maximaal twee naasten helpen met verhuizen als er sprake is van verdenking of besmetting van de cliënt. De planning van een verhuizing gaat in overleg met de zorgmedewerker.

Bezoek

 • Cliënten mogen bij elkaar op bezoek tenzij er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij cliënt.
 • Er geldt een maximum van 4 bezoekers per dag. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.
 • Bezoek draagt een chirurgisch mondneusmasker en volgt de bezoekregels van de locatie op. 
 • Het mondneusmasker mag af als iedereen zit en zich aan de 1,5 meter afstandsregel houdt.
 • Het bezoek mag de cliënt mee naar buiten nemen, tenzij de cliënt (vermoedelijk) besmet is.
 • Cliënten mogen bij familie/vrienden op bezoek, ook meerdaagse bezoeken, tenzij er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting. De algemene hygiëne en maatregelen moeten in acht worden genomen. 
 • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels mogen door het bezoek van en naar de kamer gebracht worden. Indien er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting van de cliënt dan mogen persoonlijke spullen alleen afgegeven worden op een afgesproken plek. Direct afgeven bij de cliënt kan alleen als de bezoeker volledige persoonlijke bescherming draagt.
 • Het restaurant (Huiskamer van) en terrassen zijn open voor iedereen waarbij de 1,5 meter regel in acht genomen moet worden. De openingstijden en beschikbare faciliteiten kunnen per locatie verschillen.
 • Huisdieren zijn welkom, conform afspraken per afdeling.
 • Revalidatieverlof gaat door. 

Behandeling

 • Een consult met een arts zal zo veel als mogelijk via een belconsult plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, kan een fysiek bezoek met huisarts of ziekenhuis plaatsvinden. Hierbij dragen cliënt en begeleider een chirurgisch mondneusmasker. Er zijn ziekenhuizen die vooraf een coronatest afnemen.
  Indien er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting dan kan een bezoek aan arts of ziekenhuis alleen plaatsvinden in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en de clustermanager.
 • Individuele fysieke behandelingen kunnen doorgaan waarbij de behandelaar een chirurgisch mondneusmasker draagt. Indien er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting, dan gaan fysieke behandelingen alleen door indien noodzakelijk.
 • Groepsbehandelingen en muziektherapie kunnen doorgaan.
 • De fysieke zorgleefplanbespreking tussen cliënt, de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren vindt zoveel als mogelijk digitaal plaats. In overleg met de arts kan het gesprek fysiek plaatsvinden, waarbij iedereen persoonlijke bescherming draagt.  

Activiteiten

 • (Groeps)Activiteiten gaan door. 
  In geval van (vermoedelijke) besmetting van meerdere cliënten gaan de (groeps)activiteiten  één tot twee dagen niet door in de betreffende huiskamer. Pas als alle cliënten een negatieve testuitslag hebben, kunnen de (groeps)activiteiten weer doorgaan.
 • Grotere activiteiten vinden plaats waarbij iedereen zich aan de 1.5 meter afstand regel houdt en een mondneusmasker draagt. Het deelnemersaantal is afhankelijk van de grootte van de ruimte, ventilatie- en schoonmaakmogelijkheden. Bij elke activiteit geldt een deelnemersregistratie.
 • Verjaardagsarrangementen, jubilea en andere feesten kunnen niet doorgaan.
 • Cliënten kunnen naar buiten, ook met de duofiets, tenzij er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting. 
 • Zwemmen gaat door met in achtneming van de mogelijkheden en richtlijnen van het zwembad.
 • Kerkdiensten gaan door waarbij iedereen zich aan de 1.5 meter afstand regel houdt. Het deelnemersaantal is afhankelijk van de grootte van de ruimte, ventilatie- en schoonmaakmogelijkheden. Bij deze activiteit geldt een deelnemersregistratie.
 • Een cliënt kan reizen met taxi, rolstoelbus of openbaar vervoer volgens de richtlijnen en/of algemene regels voor openbaar vervoer.

Dagbesteding

 • De dagbesteding is open. Per locatie kunnen er verschillen zijn.  

Overig

 • De winkeltjes in de Zonnehuizen zijn open. 
 • Contactberoepen (o.a. fysiotherapeut, kapper) mogen cliënten ontvangen, de behandelaar/kapper draagt een chirurgisch mondneusmasker.
 • Zakelijke afspraken kunnen plaatvinden op locatie waarbij rekening gehouden dient te worden met het maximum aantal personen per vergaderruimte.
 • Leveranciers vragen wij om zoveel als mogelijk op andere plekken af te leveren en zo min mogelijk door de gebouwen te lopen.

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord