Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Kwaliteit

Goede kwaliteit op alle fronten vinden wij zeer belangrijk.

  • wij stellen de cliënt centraal
  • wij informeren de cliënt tijdig en helder over de zorgverlening
  • wij maken duidelijke afspraken met de cliënt
  • wij leggen deze afspraken vast in een zorgplan en zorgovereenkomst
  • wij evalueren en verbeteren de zorgverlening regelmatig
  • wij hebben deskundige medewerkers


Kwaliteitssysteem

Zonnehuisgroep Noord hanteert het HKZ kwaliteitssysteem als leidraad. Vanuit de Kwaliteitswet Zorginstellingen moeten wij als organisatie aan diverse kwaliteitseisen voldoen. Het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de zorgverzekeraars en zorgkantoren, de maatschappij, onze cliënten en medewerkers en wijzelf stellen allemaal eisen aan de zorg- en dienstverlening die wij bieden.

Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen kijk op kwaliteit. Kwaliteit heeft zowel persoonlijk als algemene aspecten. Wij houden rekening met al deze aspecten. Wij kijken steeds naar wat de klant wil, of dit past binnen de professionele normen van de zorg- en dienstverlenende medewerkers, wat de organisatie wil en kan op basis van de eisen vanuit overheid, maatschappij en zorgverzekeraars/zorgkantoor. Ons doel is dat alle belanghebbenden tevreden zijn en wij als organisatie ook.

Toetsen van kwaliteit

Jaarlijks wordt getoetst of de zorg die wij bieden aan deze kwaliteitseisen voldoet. Wij toetsen regelmatig verschillende onderwerpen en onderdelen van onze organisatie door middel van interne audits. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert eigen inspecties uit op onze locaties. Wij toetsen onze kwaliteit bij cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers door middel van tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast gebruiken wij managementinformatie om periodiek onze kwaliteit te toetsen, bijvoorbeeld klachten van cliënten of meldingen van incidenten.

Uit al deze informatie komen verbeterpunten naar voren die wij door middel van verbeterplannen invoeren in onze organisatie. Door van deze verbeterpunten te leren, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening en de levenskwaliteit van cliënten waar nodig en gewenst verbeteren.Downloads


Inspectierapporten van Zonnehuisgroep

Noord kunt u vinden op de website van IGJ.