Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

1e Geneeskundige

Bouw jij verder aan ons medische beleid?

Zonnehuisgroep Noord werkt aan een toekomstbestendige organisatie die kwalitatief goede zorg en behandeling verleent vanuit het persoonlijk perspectief. Voor onze woonzorglocaties, behandeldienst en de thuiszorg in de provincie Groningen zoeken wij een 1e geneeskundige die de kwaliteit van onze medische zorg waarborgt en verder bouwt aan ons medische beleid!


De functie

Als 1e geneeskundige adviseer je gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur en het managementteam en werk je nauw samen met de directeur zorg en de manager van Zonnehuis Experts (de behandeldienst). Je bent primair aanspreekpunt voor de medische zorg van de organisatie. Van daaruit heb je een belangrijke stem in het vaststellen van het organisatie brede medische beleid van Zonnehuisgroep Noord. Voor de ontwikkeling hiervan ben je goed op de hoogte van de landelijke normen ten aanzien van het medisch beleid in de ouderenzorg. Je laat deze aansluiten op onze visie en de actuele stand van zaken binnen de organisatie. Naast de coördinerende en bij de functie passende leidinggevende taken ben je ook werkzaam als specialist ouderengeneeskunde om vertrouwd te blijven met alle aspecten van het vak.

 •  Je bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van de medische zorg en borgt de  naleving van de professionele standaard
 • Je neemt initiatieven op het gebied van zorginnovatie in de regio en zoekt hierin de samenwerking op met andere organisaties
 • Je draagt zorg voor verdere vormgeving van netwerkzorg en onze samenwerking met huisartsen
 • Je signaleert knelpunten in de zorg in relatie tot de professionele verantwoordelijkheid van de artsen en brengt dit onder de aandacht van het management en de raad van bestuur
 • Je hebt supervisie over specialisten ouderengeneeskunde, tevens begeleid je specialisten in opleiding
 • Je draagt bij aan de deskundigheid in het beroepsmatig handelen van de medische vakgroep.


Over Zonnehuisgroep Noord

Zonnehuisgroep Noord biedt zorg en behandeling aan cliënten met chronisch somatische en psychogeriatrische problematiek. Ook wordt er specialistische behandeling  gegeven zoals geriatrische revalidatiezorg en palliatief-terminale zorg (hospice).De Zonnehuis groep Noord heeft ook bovenregionale specialisaties zoals niet-aangeboren hersenletsel, gerontopsychiatrie en een centrum voor chronische beademing. Tevens biedt de organisatie begeleiding aan kwetsbare ouderen thuis of bij een locatie in de provincie Groningen. De geboden zorg sluit zoveel mogelijk aan op de mogelijkheden, behoeftes en gewoontes van zo’n 3000 cliënten. Met 1600 medewerkers wordt, tijdens een 1000 dagen durende expeditie, gezamenlijk gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie die kwalitatief goede zorg en behandeling verleent vanuit het persoonlijk perspectief. Een organisatie waar trotse, deskundige medewerkers en ca. 1000 vrijwilligers met plezier en toewijding samenwerken en meer regelvrijheid krijgen voor het vanuit eigen kracht organiseren van zorg. Zonnehuisgroep Noord biedt ruimte voor ontdekken, leren en verbeteren.


Dit zoeken wij in jou

Je bent in staat om vanuit je executiekracht vastgesteld beleid te implementeren in de organisatie. Om dit succesvol te laten zijn, werk je nauw samen met collega’s van andere disciplines. Je hebt een dragende rol in de MIC commissie en stimuleert een lerend werkklimaat rond verbeteren/ methodisch werken bij incidenten en calamiteiten.

 • Om succesvol te kunnen zijn in deze rol ben je tenminste vijf jaar geregistreerd als specialist ouderengeneeskunde
 • Je vindt het leuk om te bouwen, grijpt graag kansen en richt je met name op ontwikkeling en vernieuwing
 • Je werkt naar meer eenheid binnen de organisatie en bent in staat om, stapsgewijs en in verbinding, collega’s mee te laten varen op de koers die de organisatie is ingegaan
 • Bij voorkeur ben je actief in een breed (zorg)netwerk in de regio
 • Je werkt graag in een dynamische werkomgeving en hebt een ‘stevige’ persoonlijkheid
 • Communicatie en samenwerking zijn je sterke punten, je spreekt ‘de taal’ van managers en artsen.


Dit hebben wij te bieden

Een plezierige werkomgeving in een organisatie die volop in beweging is. Een positie die je zelf kunt ‘maken’. Je krijgt veel vrijheid en onze gerichtheid op complexe doelgroepen maakt de functie breed en interessant. Je werkt voor de gehele Zonnehuisgroep Noord, die locaties heeft in het westen en het oosten van de provincie Groningen.

 • We bieden per direct een vast contract. Bij voorkeur op basis van een dienstverband bij Zonnehuisgroep Noord, maar wij staan ook open voor andere constructies
 • Het aantal te werken uren wordt in overleg vastgesteld
 • Je krijgt een salaris volgens de CAO VVT, FWG 75 (maximaal € 8.146,47 bruto per maand bij een fulltime dienstverband)
 • Diverse ontwikkel-, opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 • Deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.


Meer informatie

Voor meer informatie bel je met Harm Buchholtz (Manager Zonnehuis Experts a.i) via het secretariaat op telefoonnummer 0594-508 567 of 06- 317 708 53.

Wil je direct solliciteren? Stuur je brief met CV naar sollicitatie@zonnehuisgroepnoord.nl onder vermelding van vacaturenummer 19.028.

Aan iedere nieuwe medewerker wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Liever flexibel aan de slag?