Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Code geel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code geel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Code geel


Code geel betekent:

 • Er is GEEN coronabesmetting bij een afdeling of locatie
 • Regionaal risiconiveau: zorgelijk en/of ernstig

Persoonlijke bescherming

 • Mondkapjes zijn verplicht, behalve voor cliënten.
 • Medewerkers en vrijwilligers dragen preventief chirurgische mondneusmaskers en soms ook handschoenen en een jas.
 • Bezoek draagt preventief vanaf binnenkomst gebouw een eigen mondkapje (ook bij een cliënt op de kamer).
 • Bij een verdenking van een coronabesmetting bij een cliënt gebruiken medewerkers ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, schort, handschoenen), in afwachting van de testuitslag.

In zorg

 • Opnames gaan gewoon door als de cliënt geen coronaverschijnselen heeft. Zowel de cliënt als begeleider dragen een mondkapje. De cliënt wordt vooraf getest op corona.
 • Er mogen twee familieleden/naasten helpen met verhuizen, planning in overleg met de zorgmedewerker.

Bezoek

 • Cliënten mogen, zonder mondkapje, bij elkaar op bezoek in dezelfde locatie. Maximaal twee personen per keer. 
 • Er mogen twee bezoekers per cliënt per keer op bezoek, maximaal drie bezoekers per dag. Ook bij verhuizen of in de laatste levensfase. Bezoekers mogen wisselen en er zijn meerdere bezoekmomenten per dag mogelijk. Bij de revalidatiezorg in meerpersoonskamers mag er één bezoeker per keer op komen.
 • Bezoek loopt -rechtstreeks- naar de kamer van de cliënt of behandelaar. Bezoek mag niet in de huiskamers.
 • Bezoek mag met een cliënt naar buiten, bezoek haalt een cliënt op bij de kamer.
 • Een cliënt mag bij naasten en bekenden buiten de locatie op bezoek. 
 • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is mogelijk door bezoek.
 • De voordeur kan op slot zijn, dan kan bezoek aanbellen.
 • Huisdieren zijn welkom.

Ziekenhuis, huisarts, zorg en behandeling

 • Het is toegestaan om de huisarts of het ziekenhuis te bezoeken. De cliënt mag samen met één familielid/naaste in de auto, waarbij men schuin achter elkaar zit. De cliënt draagt een chirurgisch mondneusmasker. Dit masker kunnen cliënten bij de zorgcoördinator opvragen. Er zijn ziekenhuizen die vooraf een coronatest afnemen. De begeleider draagt een (eigen) stoffen mondkapje.
 • Individuele fysieke behandelingen vinden zoveel mogelijk plaats in de kamer van de cliënt of in de behandelruimte op afspraak.
 • Groepsbehandelingen kunnen fysiek doorgaan met cliënten van dezelfde afdeling/locatie en in Kompaan in Zuidhorn.
 • De fysieke zorgleefplanbespreking tussen cliënt, de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren vindt plaats. De eerste contactpersoon mag hier ook bij aanwezig zijn.
 • Muziektherapie gaat door met cliënten van dezelfde afdeling/locatie met een scherm. Zingen is niet toegestaan.
 • De (Rolstoel)spreekuren van de Harting-Bank vinden plaats, bij voorkeur in de buitenlucht, in afstemming met de zorgcoördinator.
 • Eventueel revalidatieverlof wordt in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en clustermanager bepaald.

Activiteiten

 • Activiteiten gaan door in de eigen huiskamer of op de eigen afdeling, ook op de meerzorg, tenzij een cliënt klachten heeft.
 • Cliënten mogen in overleg met een zorgmedewerker naar buiten voor een ommetje rond het gebouw of een frisse neus. Ook met de duofiets (kan zonder mondkapje, i.v.m. scherm). Een cliënt die niet zelfstandig naar buiten kan krijgt ondersteuning van een zorgmedewerker, stagiair en/of vrijwilliger.
 • Cliënten mogen familie en winkels bezoeken, mits zij de 1,5 meter afstand –kunnen- bewaren.
 • Zwemmen met één op één begeleiding gaat niet door.
 • Kerkdiensten en zang gaan niet door.
 • Een cliënt kan reizen met taxi, rolstoelbus of openbaar vervoer volgens de landelijke richtlijnen.

Dagbesteding

 • Er zijn maximaal 10 mensen aanwezig (inclusief medewerkers en vrijwilligers)
 • Cliënten verblijven alleen in de huiskamer van de dagbesteding en niet in andere ruimtes.
 • De cliënt wordt bij voorkeur gebracht en gehaald door iemand uit de vaste contactenkring, met eigen vervoer. Indien de cliënt een indicatie voor vervoer heeft dan zal Zonnehuisgroep Noord hen maandelijks een tegemoetkoming in de kosten vergoeden. Indien het eigen vervoer niet mogelijk is dan vindt vervoer voor Oostergast en De Hoorn plaats door taxibedrijf Nuis en voor St. Jozef en Muntendam door Connexion, op kosten van Zonnehuisgroep Noord. Zonnehuisgroep Noord rijdt op dit moment nog niet met de eigen bus voor de dagbesteding.

Overig

 • Het restaurant is alleen open voor cliënten. Dit kan per locatie verschillen.
 • De winkeltjes in de Zonnehuizen zijn open. Betalen met pin heeft de voorkeur, als dat niet kan, dan geld neerleggen (zodat er geen handcontact is).
 • Contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten mogen externe klanten ontvangen. Zij moeten voldoen aan de richtlijnen RIVM contactberoepen.
 • Zakelijke afspraken gaan zoveel mogelijk door via (video)bellen. Leveranciers vragen wij nog steeds om op andere plekken af te leveren en zo min mogelijk door de gebouwen te lopen.

Medewerkers en vrijwilligers

 • Medewerkers reizen zo weinig mogelijk tussen locaties, behalve als dit voor de –medische- zorg noodzakelijk is.
 • Vrijwilligers zijn welkom.

Extra maatregelen bij verdenking van besmetting

 • Cliënten die coronaklachten hebben, worden direct uit voorzorg geïsoleerd verzorgd in de eigen kamer. Ze worden z.s.m. getest op het Coronavirus.
 • Mocht een cliënt verdacht worden van besmetting met het Coronavirus, dan nemen wij altijd persoonlijk contact op met de cliënt en de eerste contactpersoon.
 • Het kan zijn dat cliënten tijdelijk minder of niet hun kamer/afdeling mogen verlaten.

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningengebruiken om op de hoogte te blijven.