Code oranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code oranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Code oranje


Code oranje betekent:

 • Er is WEL een coronabesmetting bij een afdeling of locatie
 • Regionaal risiconiveau: ernstig

Persoonlijke bescherming

 • Mondkapjes zijn verplicht, behalve voor cliënten.
 • Medewerkers en vrijwilligers dragen preventief chirurgische mondneusmaskers en soms ook handschoenen en een jas.
 • Bezoek draagt preventief vanaf binnenkomst gebouw een eigen mondkapje (vriendelijk doch dringend verzoek om dit ook bij de cliënt op de kamer te doen).
 • Bij een (verdenking van) besmette cliënt in isolatie gebruiken medewerkers ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, schort, handschoenen).

In zorg

 • Opnames gaan gewoon door als de cliënt geen coronaverschijnselen heeft. Zowel de cliënt als begeleider dragen een mondkapje. De cliënt wordt soms vooraf getest op corona.
 • Bij opname vindt een uitgebreide gezondheidscheck plaats en daarna 9 dagen lang een dagelijkse gezondheidscheck.
 • Er mogen twee familieleden/naasten helpen met verhuizen, planning in overleg met de zorgmedewerker.

Bezoek

 • Cliënten die in isolatie worden verzorgd (verdenking of vaststelling coronavirus) mogen niet meer op bezoek bij andere cliënten of naar buiten. Voor deze cliënten moet bezoek altijd een afspraak maken via de zorgmedewerker.
 • Er mogen maximaal twee bezoekers per keer komen en in totaal twee bezoekers per dag (samen met een kind jonger dan 13 jaar). Bij verhuizen en in de laatste levensfase mogen twee bezoekers tegelijk langskomen. 
 • Cliënten mogen, met mondkapje, bij elkaar op bezoek in dezelfde locatie, maximaal 2 personen per dag. 
 • Bezoek loopt zelf -rechtstreeks- naar de kamer van de cliënt of behandelaar. Bezoek mag niet in de huiskamers.
 • De cliënt mag met maximaal 1 bezoeker naar buiten, bezoek haalt cliënt op bij de kamer.
 • De clustermanager beslist of een cliënt bij naasten buiten de locatie op bezoek mag.
 • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is mogelijk door bezoek.
 • De voordeur kan op slot zijn, dan kan bezoek aanbellen.
 • Huisdieren zijn niet welkom.

Bezoek ziekenhuis of behandelaar

 • Het is toegestaan om de huisarts of het ziekenhuis te bezoeken. De cliënt mag samen met één familielid/naaste in de auto, waarbij men schuin achter elkaar zit. De cliënt draagt een chirurgisch mondneusmasker. Dit masker kunnen cliënten bij de zorgcoördinator opvragen. Er zijn ziekenhuizen die vooraf een coronatest afnemen. De begeleider draagt een (eigen) stoffen mondkapje.
 • Individuele fysieke behandelingen vinden zoveel mogelijk plaats in de kamer van de cliënt of in de behandelruimte op afspraak
 • Noodzakelijke fysieke behandelingen aan een cliënt met corona gaan door.
 • Groepsbehandelingen gaan door met cliënten van dezelfde afdeling/locatie en in Kompaan in Zuidhorn.
 • Muziektherapie gaat door met cliënten van dezelfde afdeling/locatie met een scherm. Zingen is niet toegestaan.
 • De fysieke zorgleefplanbespreking tussen cliënt, de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren vindt plaats. De eerste contactpersoon mag hier ook bij aanwezig zijn.
 • De (Rolstoel)spreekuren van de Harting-Bank vinden plaats, bij voorkeur in de buitenlucht, in afstemming met de zorgcoördinator.
 • Eventueel revalidatieverlof wordt in overleg met de specialist ouderengeneeskunde en clustermanager bepaald.

Activiteiten

 • Activiteiten gaan door in de eigen huiskamer of op de eigen afdeling, ook op de meerzorg, tenzij een cliënt klachten heeft. De groepen kunnen worden gesplitst.
 • Cliënten mogen in overleg met een zorgmedewerker naar buiten voor een ommetje rond het gebouw of een frisse neus. Ook met de duofiets (kan zonder mondkapje, i.v.m. scherm). Een cliënt die niet zelfstandig naar buiten kan krijgt ondersteuning van een zorgmedewerker, stagiair en/of vrijwilliger.
 • Cliënten mogen familie en winkels bezoeken, mits zij de 1,5 meter afstand –kunnen- bewaren. Het is beter om drukke plekken te vermijden.
 • Zwemmen met één op één begeleiding gaat niet door.
 • Kerkdiensten en zang gaan niet door.
 • Alle activiteiten, evenementen en bijeenkomsten met externe deelnemers gaan niet door.
 • Een cliënt mag reizen met taxi, rolstoelbus of openbaar vervoer volgens de landelijke richtlijnen.
 • Cliënten eten en drinken zoveel mogelijk in het eigen appartement of in de gemeenschappelijke huiskamer. Het restaurant is soms open voor cliënten, dit kan per locatie verschillen.

Dagbesteding

 • Er zijn maximaal 10 mensen op de groep (inclusief medewerkers en vrijwilligers)
 • Cliënten verblijven alleen op de huiskamer van de dagbesteding en niet in andere ruimtes.
 • De cliënt wordt bij voorkeur gebracht en gehaald door iemand uit de vaste contactenkring, met eigen vervoer. Indien de cliënt een indicatie voor vervoer heeft dan zal Zonnehuisgroep Noord hen maandelijks een tegemoetkoming in de kosten vergoeden. Indien het eigen vervoer niet mogelijk is dan vindt vervoer voor Oostergast en De Hoorn plaats door taxibedrijf Nuis en voor St. Jozef en Muntendam door Connexion, op kosten van Zonnehuisgroep Noord. Zonnehuisgroep Noord rijdt op dit moment nog niet met de eigen bus voor de dagbesteding.

Overig

 • De winkeltjes in de Zonnehuizen zijn open. Betalen met pin heeft de voorkeur, als dat niet kan, dan geld neerleggen (zodat er geen handcontact is).
 • Contactberoepen zoals fysiotherapeuten mogen geen externe klanten ontvangen. Kappers zijn gesloten.
 • Zakelijke afspraken gaan zoveel mogelijk door via (video)bellen. Leveranciers vragen wij nog steeds om op andere plekken af te leveren en zo min mogelijk door de gebouwen te lopen.

Medewerkers en vrijwilligers

 • Onze medewerkers reizen zo weinig mogelijk tussen locaties, behalve als dit voor de –medische- zorg noodzakelijk is.
 • Vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom, behalve op een afdeling waar een besmetting is.

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.