Code oranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code oranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en

de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Code oranje


Code oranje betekent:

 • Regionaal risiconiveau: zorgelijk en/of ernstig

Persoonlijke bescherming

 • Mondkapjes zijn verplicht, behalve voor cliënten.
 • Medewerkers en vrijwilligers dragen preventief chirurgische mondneusmaskers en soms ook handschoenen en een jas.
 • Bezoek draagt preventief vanaf binnenkomst gebouw een eigen mondkapje, en zoveel mogelijk op de kamer van de cliënt. 
 • Bij een (verdachte/besmette) cliënt in isolatie gebruiken medewerkers ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, schort, handschoenen).

In zorg

 • Opnames gaan gewoon door als de cliënt geen coronaverschijnselen heeft. 
 • Bij opname van een volledig gevaccineerde cliënt, vindt er de eerste vijf dagen een uitgebreide gezondheidscheck plaats. 
 • Bij opname van een niet of niet volledig gevaccineerde cliënt, gaat de cliënt in quarantaine. Op de eerste dag wordt de cliënt getest op corona. Bij een negatieve test wordt de quarantaine opgeheven en vindt tot met de vijfde dag een gezondheidscheck plaats.
 • Er mogen vier familieleden/naasten helpen met verhuizen, planning in overleg met de zorgmedewerker.

Bezoek

 • Cliënten die in isolatie worden verzorgd (verdenking of vaststelling coronavirus) mogen niet meer op bezoek bij andere cliënten of naar buiten. Voor deze cliënten moet bezoek altijd een afspraak maken via de zorgmedewerker.
 • Er mogen maximaal vier bezoekers per dag komen (kinderen onder de 13 jaar zijn welkom als extra bezoekers). 
 • Cliënten mogen bij elkaar op bezoek in dezelfde locatie. 
 • Bezoek loopt zelf -rechtstreeks- naar de kamer van de cliënt of behandelaar.
 • Bezoek zoveel mogelijk in de kamer van de cliënt, i.o.m. de clustermanager of  zorgmedewerkers is bezoek in de gezamenlijke huiskamer mogelijk (afhankelijk van de situatie en groepsdynamiek) .
 • De cliënt mag met maximaal vier bezoekers naar buiten of met 1 huishouden.
 • Bezoek is welkom in het restaurant (Huiskamer van...) en op het terras. 
 • Cliënten mogen bij familie/vrienden op bezoek. Een meerdaags bezoek vindt plaats i.o.m. de clustermanager en arts. 
 • Het brengen en halen van persoonlijke spullen zoals bijvoorbeeld de was, boodschappen, bloemen en meubels is mogelijk door bezoek.
 • Huisdieren zijn welkom, behalve bij revalidatiecentrum Zuidhorn i.v.m. hygiënerisico's bij revalidatie (wonden).  Uitzonderingen zijn in overleg met de zorg mogelijk. 

Bezoek ziekenhuis of behandelaar

 • Het is toegestaan om de huisarts of het ziekenhuis te bezoeken. De cliënt mag samen met één familielid/naaste in de auto, waarbij men schuin achter elkaar zit. De cliënt draagt een chirurgisch mondneusmasker. Dit masker kunnen cliënten bij de zorgcoördinator opvragen. Er zijn ziekenhuizen die vooraf een coronatest afnemen. De begeleider draagt een (eigen) stoffen mondkapje.
 • Individuele fysieke behandelingen vinden zoveel mogelijk plaats in de kamer van de cliënt of in de behandelruimte op afspraak
 • Noodzakelijke fysieke behandelingen aan een cliënt met corona gaan door.
 • Groepsbehandelingen gaan door, met deelnemersregistratie. Aantal deelnemers is afhankelijk van de grootte van de ruimte, ventilatie- en schoonmaakmogelijkheden. 
 • Muziektherapie gaat door, zingen is toegestaan. 
 • De zorgleefplanbespreking tussen cliënt, de specialist ouderengeneeskunde en andere behandelaren kan fysiek of gedeeltelijk digitaal plaats vinden (in overleg met de behandelend arts). De eerste contactpersoon mag hier ook bij aanwezig zijn.
 • De (Rolstoel)spreekuren van de Harting-Bank vinden plaats, bij voorkeur in de buitenlucht, in afstemming met de zorgcoördinator.
 • Eventueel revalidatieverlof wordt in overleg met de specialist ouderengeneeskunde bepaald.

Activiteiten

 • Activiteiten gaan door, zonder bezoek, in de eigen huiskamer of op de eigen afdeling. Tenzij een cliënt klachten heeft. De groepen kunnen worden gesplitst.
 • Groepsactiviteiten en groepsbehandelingen gaan weer door, met deelnemersregistratie. Aantal deelnemers is afhankelijk van de grootte van de ruimte, ventilatie- en schoonmaakmogelijkheden. 
 • Verjaardagsarrangementen, jubilea en andere feesten kunnen niet plaatsvinden in verband met het landelijk geldend maximaal aantal bezoekers.  
 • Cliënten mogen naar buiten, ook met de duofiets (kan zonder mondkapje, i.v.m. scherm). Een cliënt die niet zelfstandig naar buiten kan krijgt ondersteuning van een zorgmedewerker, stagiair en/of vrijwilliger.
 • Het restaurant (Huiskamer van...) en terras is open voor de cliënten, bezoek en medewerkers. Openingstijden en faciliteiten kunnen per locatie verschillen.  
 • Cliënten mogen familie en winkels bezoeken, mits zij de 1,5 meter afstand –kunnen- bewaren. Het is beter om drukke plekken te vermijden.
 • Zwemmen met één op één begeleiding gaat door, met in achtneming van mogelijkheden en richtlijnen zwembad.
 • Kerkdiensten en zang gaan door.
 • Een cliënt mag reizen met taxi, rolstoelbus of openbaar vervoer volgens de landelijke richtlijnen.
 • Er vinden weer fysieke rondleidingen plaats bij de afdelingen/locaties.

Dagbesteding

 • De dagbesteding is open. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de grootte van de ruimte, ventilatie en schoonmaakmogelijkheden. Deelnemersregistratie wordt bijhouden.

Overig

 • De winkeltjes in de Zonnehuizen zijn open. Betalen met pin heeft de voorkeur, als dat niet kan, dan geld neerleggen (zodat er geen handcontact is).
 • Contactberoepen (o.a. fysiotherapeut, kapper) mogen externe klanten ontvangen.
 • Zakelijke afspraken gaan zoveel mogelijk door via (video)bellen. Leveranciers vragen wij nog steeds om zoveel mogelijk op andere plekken af te leveren en zo min mogelijk door de gebouwen te lopen.

Medewekers en vrijwilligers

 • Medewerkers worden regelmatig getest op corona.
 • Vrijwilligers zijn van harte welkom, behalve op een afdeling waar een besmetting is.

 

Meer weten?

 

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak van het coronavirus. U kunt de websites van het RIVM en de GGD Groningen gebruiken om op de hoogte te blijven.