Leden cliëntenraad 

Revalidatiecentrum Eemsdelta

Zonnehuisgroep Noord en De Hoven hebben sinds drie jaar hun jarenlange ervaring in geriatrische revalidatie gebundeld in de Geriatrische Revalidatie Appingedam - Delfzijl, in een gezamenlijke maatschap van Zonnehuisgroep Noord en De Hoven; het Revalidatiecentrum Eemsdelta.

Hier staan we voor!               

Revalidatiecentrum Eemsdelta biedt toegankelijke specialistische multidisciplinaire zorg, en behandeling voor ouderen die revalideren in Noord – Oost Groningen.

Hier gaan we voor!               

Wij leveren maatwerk aan de unieke mens. We begeleiden en behandelen onze revalidanten in een therapeutisch klimaat naar een zo optimaal mogelijk herstel. Onze professionele medewerkers zijn het gezicht van onze organisatie.

Revalidatiecentrum Eemsdelta is op dit moment gevestigd in tijdelijke huisvesting in Delfzijl en zal op termijn deel gaan uitmaken van het nieuw te realiseren Expertisecentrum Eemsdelta. Er is plaats voor 50 revalidanten en cliënten voor kortdurend verblijf.
 

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van het revalidatiecentrum Eemsdelta.

De Cliëntenraad toetst het beleid en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief van de cliënt. Op deze manier zet de Cliëntenraad zich namens de cliënten van het Revalidatiecentrum in voor goede kwaliteit van zorg en behandeling. Het kader voor de advisering is omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de manager van het revalidatiecentrum. Afspraken over de samenwerking met de directie zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Thema’s die actueel zijn de komende periode zijn de verdere ontwikkeling van het zorg- en behandelaanbod, de begroting, het inrichten van een aantal observatiebedden en de nieuwbouw van het Expertisecentrum Eemsdelta.
 

De functie

Wij zijn op zoek naar vier enthousiaste kandidaten voor de op te richten Cliëntenraad.

De nieuwe Cliëntenraad stemt gezamenlijk af hoe de rol wordt ingevuld en hoe de medezeggenschap vorm kan krijgen. Hierbij wordt de Cliëntenraad ondersteund door een coach, met kennis van de wetgeving op het gebied van medezeggenschap en ervaring in de werkwijze van een Cliëntenraad. Er vinden regelmatig overleggen plaats tussen de Cliëntenraad en de manager van het Revalidatiecentrum, waarin ontwikkeling worden besproken en ‘de stem van de cliënt’ aan de orde is. Door de Cliëntenraad wordt het beleid van het Revalidatiecentrum getoetst: ‘Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Ervaart de cliënt dit ook zo?’  Binnen de Cliëntenraad worden taken en aandachtsgebieden (in onderling overleg) verdeeld.

Het betreft een onbezoldigde functie.
 

De kandidaat

De kandidaat is een goede gesprekspartner voor de manager, adviesorganen zoals de OR en andere relevante externe partijen in de regio.  Zo nodig vindt ook overleg plaats met de directie van de maatschap.

Van de kandidaten wordt verwacht dat hij/zij beschikken over de mogelijkheid om zich minimaal een aantal uren per maand in te zetten voor de Cliëntenraad. Voor de voorzitter is dit gemiddeld 8 uur per maand, voor de leden gemiddeld 4 uur per maand.
 

Profiel

Geldt één of meer van de volgende kenmerken voor u?

  • U heeft inzicht en kennis van ontwikkelingen en voelt zich maatschappelijk betrokken bij zorgontwikkelingen binnen de toekomstige gemeente Eemsdelta;
  • U wilt graag meewerken om het belang van de cliënt op organisatieniveau voor het voetlicht te brengen;
  • De zorg- en dienstverlening aan cliënten binnen het Revalidatiecentrum gaat u aan het hart;
  • U bent onderzoekend en analytisch en bent bereid vergaderstukken positief en kritisch te lezen;
  • U heeft gevoel voor wat er speelt in organisaties, bent goed in staat om samen te werken en u heeft aandacht voor verschillende belangen en meningen;
  • U bent bij voorkeur woonachtig in het verzorgingsgebied van het Revalidatiecentrum, de toekomstige gemeente Eemsdelta.

Dan zien wij graag uw reactie tegemoet!
 

Belangstelling?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Janca van Dijk, Locatiemanager Revalidatiecentrum Eemsdelta, op telefoonnummer 06 - 278 47 356.

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken via j.v.dijk@revalidatiecentrumeemsdelta.nl.

Naar aanleiding van uw belangstelling gaan we graag met u in gesprek.

 

 

 

Liever flexibel aan de slag?