Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Hospice de Mantel
Terug naar Locaties

Vacatures


We zoeken nog vrijwilligers voor Hospice de

Mantel!Vrijwilligers Hospice de Mantel

In Hospice de Mantel werken we met professionals en met gespecialiseerde vrijwilligers. Door de samenwerking tussen de professionals en de gespecialiseerde vrijwilligers willen we een optimale begeleiding en warme sfeer creëren voor de cliënt.

Samenwerken

De vrijwilligers zorgen in nauwe samenwerking met vooral verpleegkundigen en verzorgenden voor de gasten van het Hospice. Behandeling, zoals o.a. de bestrijding van pijn en andere belastende symptomen, verpleging en begeleiding is in handen van de arts en de verpleegkundigen. Vrijwilligers vullen de mogelijkheden van het professionele team en beroepsbeoefenaars aan,. Daarbij is het zeker niet de bedoeling dat men verantwoordelijkheden overneemt en taken van de professionals uitvoert. 


Functies vrijwilligers

De vrijwilligers worden zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts ingezet. De bedoeling is dat er dagelijks drie vrijwilligers actief zijn. Naast de rol van gastheer/gastvrouw zijn er verschillende taken die de vrijwilligers kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld:

  • Ondersteunen bij de cliëntenzorg
  • Koken (soep maken o.i.d.)
  • Lichte huishoudelijke taken

Begeleiding vrijwilligers

De vrijwilligerscoordinator van De Mantel begeleidt, ondersteunt en adviseert de vrijwilligers. Daarnaast is een van de verpleegkundigen aandachtsvelder vrijwilligers.


Vrijwillige Palliatief Terminale Zorg (VPTZ)

Hospice de Mantel is lid van de Vrijwillige Palliatief Terminale Zorg (VPTZ). De samenwerking van professionele werkers met vrijwilligers in de palliatief terminale zorg is van grote meerwaarde binnen De Mantel. Ook vanuit het Landelijk Steunpunt VPTZ wordt er ingezet op scholing en opleiding voor VPTZ vrijwilligers intramuraal.

Contact

Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk bij Hospice de Mantel? Neem dan contact op met Ada Beuker via telefoonnummer 0594 508 508 of mail naar a.beuker@zonnehuisgroepnoord.nl.

Adres Hospice de Mantel

Cursastraat 16
 9801 VD Zuidhorn
 T 0594 508 508Vacatures


We zoeken nog vrijwilligers voor

Hospice de Mantel!