Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Uitslagen onderzoeken

Tevredenheid cliënten van een Zonnehuis of Woonhaven

Eind 2018 heeft Zonnehuisgroep Noord een tevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten en hun vertegenwoordigers. In het onderzoek hebben we gevraagd naar de ervaringen van onze cliënten en hun vertegenwoordigers met persoonsgerichte zorg.

De cliënten en hun vertegenwoordigers hebben de persoonsgerichte zorg van Zonnehuisgroep Noord positief beoordeeld. Medewerkers kennen de cliënt goed als persoon en cliënten voelen zich over het algemeen veilig en thuis in het Zonnehuis of de Woonhaven. Van de cliënten beveelt maar liefst 71% Zonnehuisgroep Noord aan met een 8, 9 of 10. Bij cliëntvertegenwoordigers is dit 66%. Een heel mooi resultaat, waar we als organisatie heel blij mee zijn.

Uiteraard geven cliënten en hun vertegenwoordigers ook verbeterpunten aan. Wij nemen deze verbeterpunten ter harte en zullen zorgvuldig afwegen op welk manier we de zorg voor onze cliënten verder kunnen verbeteren.


Revalidatie en thuiszorg

Eind 2018 hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden onder cliënten van Zonnehuis Thuis. In het onderzoek hebben we gevraagd naar de ervaringen van onze cliënten met persoonsgerichte zorg. De cliënten van Zonnehuis Thuis beoordeelden de persoonsgerichte zorg positief. Van de cliënten beveelt maar liefst 63,4% Zonnehuis Thuis aan met een 8, 9, of 10.

Op de Revalidatie afdelingen voeren we continu onderzoek uit. In 2018 beveelt 62% van de ondervraagde cliënten Zonnehuisgroep Noord aan met een 8, 9 of 10.

Vrijwilligers

In 2018 hebben we onze vrijwilligers gevraagd naar hun tevredenheid met betrekking tot het vrijwilligerswerk dat zij uitvoeren. Op de stelling: 'Het vrijwilligerswerk dat ik doe ervaar ik als zinvol' gaf 97% van de vrijwilligers aan het hiermee eens te zijn. Verder vindt 93% het vrijwilligerswerk leuk om te doen.

Resultaten tevredenheidsonderzoek vrijwilligersDeel uw ervaring: