Woongroep niet-aangeboren hersenletsel

Heeft u te maken met niet-aangeboren hersenletsel en kunt u niet meer thuis wonen? Wij kunnen u 24-uurs verblijf met professionele, intensieve zorg, behandeling en begeleiding bieden in Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn. Wij helpen u om een nieuwe balans te vinden.

Als u te maken heeft met niet-aangeboren hersenletsel, kunt u de grip op uw leven kwijt zijn. Vaak gaat dit samen met lichamelijke problemen. Dit is ingrijpend voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen.

In Zonnehuis Oostergast is een woonvorm voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. U kunt uw eigen appartement naar uw eigen persoonlijke smaak inrichten. De gemeenschappelijke woonkamers en de gangen zijn helemaal aangepast aan de specifieke behoeften van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Buiten zitten kan op de diverse terrassen. Er wonen in totaal 18 cliënten, in de leeftijd van 18 tot ongeveer 60 jaar. Binnen de woongroepen heerst een dynamische en actieve sfeer.
 

Leefomgeving

Er zijn twee woonvormen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Niet alleen uw ziektebeeld is bepalend voor de zorg en behandeling die we bieden. We kijken vooral ook naar uw behoeften en mogelijkheden ten aanzien van wonen, contacten, rust, structuur en activiteiten. Misschien vindt u het prettig om contact met anderen te zoeken of trekt u zich juist liever terug. Het kan zijn dat u graag actief bezig bent of dat u juist liever rust en veiligheid om u heen heeft. We werken daarom met socio- therapeutische milieus. We bespreken samen met u en uw naasten welk leefmilieu het beste bij u past.

Kleinschalig wonen
De kleinschalige woongroep bevindt zich aan de Atlasstraat. Er zijn 9 kleine appartementen van 25 m2. De appartementen bestaan uit een woon/slaapkamer en een eigen badkamer.

Grote appartementen
Deze appartementen bevinden zich aan de Gemmastraat. Het zijn 9 grote appartementen van 60 m2. De appartementen bestaan uit een woon- en slaapkamer en een eigen badkamer. Daarnaast is er een gemeenschappelijke huiskamer.
 

Familie

Wij vinden het belangrijk uw familie en vrienden actief bij uw leven te betrekken. We willen graag dat zij zich ook thuis voelen. Uw familie is wat ons betreft altijd welkom in uw eigen appartement. U kunt de dingen die u gewend was samen te doen voortzetten. Familie kan in overleg blijven logeren. Wij brengen de kosten voor het eten en drinken dat uw naaste nuttigt dan in rekening.
 

Evaluatie

In het algemeen zult u zo lang mogelijk in uw appartement blijven wonen. U heeft een vast team van verzorgenden, woonbegeleiders en een eigen zorgcoördinator. Het kan zijn dat uw zorgvraag, behoeften en mogelijkheden veranderen. Wij evalueren daarom samen met u en uw naasten ieder half jaar uw zorgleefplan. Wij bekijken of uw woonomgeving nog steeds het beste aansluit op uw behoeften. Het kan zijn dat een ander leefmilieu op dat moment beter bij u past. U kunt dan verhuizen naar een ander appartement in een ander leefmilieu.
 

Zonnehuis Oostergast

De woongroep niet-aangeboren hersenletsel is gevestigd in een apart gebouw, maar maakt deel uit van Zonnehuis Oostergast. U kunt dan ook gebruik maken van alle faciliteiten in Zonnehuis Oostergast. In Zonnehuis Oostergast wonen mensen met diverse achtergronden. Onze cliënten wonen in aparte gebouwen, individueel, in een groep of kleinschalig. Bewoners doen hun boodschappen in de winkel of kunnen naar het restaurant gaan om te eten. Middenin bevindt zich het Dorpsplein met diverse voorzieningen. Op het overdekte plein worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Zonnehuis Oostergast ligt op loopafstand van het centrum van Zuidhorn en van het station.
 

Vrijwilligers

In Zonnehuis Oostergast helpen ongeveer 350 vrijwilligers mee. Zonder deze vrijwilligers zouden wij veel activiteiten niet kunnen organiseren. Ook binnen de woongroepen niet-aangeboren hersenletsel helpen vrijwilligers mee met bijvoorbeeld koken, fietsen of zwemmen. De vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners. Wij kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken.
 

Contact

Wilt u meer weten over de woongroep niet-aangeboren hersenletsel? Neem dan contact op via 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.

Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk bij de woongroep niet-aangeboren hersenletsel? Neem dan contact op via telefoonnummer 0594 508 508.

 
Adres woongroep niet-aangeboren hersenletsel

Atlasstraat 10/Gemmastraat 83
9801 VG Zuidhorn

Algemeen telefoonnummer 0594 508 508 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00 uur) 

De servicebalie in het Dorpsplein van Zonnehuis Oostergast is geopend van 8.00 – 20.00 uur.

 

Wat voor een cliënt
de dag de moeite
waard maakt, daar
doen we het voor.