Missie en Visie

Zonnehuisgroep Noord biedt specialistische zorg en behandeling aan mensen thuis of in een locatie in de provincie Groningen.

We gunnen iedereen een waardig leven

Daarom verlenen we specialistische zorg en behandeling, thuis of in een locatie, passend bij de persoon en zijn behoeften. Dit doen we samen, met de cliënt, mantelzorgers, naasten, deskundige medewerkers en vrijwilligers. Vanuit ieders eigen kracht. Met ruimte voor eigenheid en persoonlijkheid. Waarbij we voortdurend leren en op zoek gaan naar de mogelijkheden om de zorg nog beter te maken. Zodat iedereen zich veilig, vertrouwd, gewaardeerd en trots voelt. 

Vanuit de zorgvraag zijn wij een verbindende schakel in de zorgketen en bundelen de krachten waar nodig. Samen organiseren we de zorg om –toekomstige- cliënten heen, zoveel mogelijk in de buurt. Op deze manier houden we de zorg in de provincie Groningen beschikbaar en toegankelijk.

Het Zonnehuis in Zuidhorn kent een lange en rijke geschiedenis. Al in 1961 wordt de eerste steen in Zuidhorn gelegd. Lees meer over de historie van het Zonnehuis.


Kwaliteit

Zonnehuisgroep Noord hanteert het HKZ kwaliteitssysteem als leidraad. Vanuit de Kwaliteitswet Zorginstellingen moeten wij als organisatie aan diverse kwaliteitseisen voldoen. Het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de zorgverzekeraars en zorgkantoren, de maatschappij, onze cliënten en medewerkers en wijzelf stellen allemaal eisen aan de zorg- en dienstverlening die wij bieden.

Toetsen van kwaliteit
Wij maken duidelijke afspraken met de cliënt, leggen deze afspraken vast en evalueren de zorgverlening regelmatig. Jaarlijks wordt getoetst of de zorg die wij bieden aan de kwaliteitseisen voldoet. Wij toetsen regelmatig verschillende onderwerpen en onderdelen van onze organisatie door middel van interne audits. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert eigen inspecties uit op onze locaties. Wij toetsen onze kwaliteit bij cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers door middel van tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast gebruiken wij managementinformatie om periodiek onze kwaliteit te toetsen, bijvoorbeeld klachten van cliënten of meldingen van incidenten.

Uit al deze informatie komen verbeterpunten naar voren die wij door middel van verbeterplannen invoeren in onze organisatie. Door van deze verbeterpunten te leren, kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening en de levenskwaliteit van cliënten waar nodig en gewenst verbeteren.


Duurzaamheid

De zorgsector wil duurzame zorg bieden, die ook op lange termijn goed is voor mensen, de planeet en de welvaart. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om dit te realiseren.  

De afspraken die zijn gemaakt gaan over:

  • C02 emissie terugdringen
  • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen
  • Minder medicijnresten in het drinkwater
  • Gezonde leef-werk omgeving 

Zonnehuisgroep Noord werkt op dit moment op de volgende manieren aan duurzame zorg:

  • In alle bestaande gebouwen zijn maatregelen uitgevoerd m.b.t. verlichting en energiezuinige cv-installaties. Hiermee voldoen we aan de Europese Energie-Efficiency richtlijn, om 20% minder energieverbruik te realiseren. 
  • Alle nieuwbouw panden worden energieneutraal gebouwd. Daarin werken wij samen met de Woningcorporaties. 
  • Afval wordt gescheiden ingezameld, zowel van cliënten als van medewerkers. De leverancier die onze afvalverwerking verzorgd werkt op een duurzame manier. 

 De komende jaren zal onze visie en ons beleid ten aanzien van duurzaamheid verder vorm krijgen. 

 

 

Documenten

Jaarverslag Zonnehuisgroep Noord 2019

Rapport GGD over dagbesteding


Inspectierapporten van Zonnehuisgroep Noord kunt u vinden op de website van IGJ.