Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Missie en Visie

Zonnehuisgroep Noord biedt specialistische zorg en behandeling aan mensen thuis of in een locatie in de provincie Groningen.
 

We gunnen iedereen een waardig leven

 

Daarom verlenen we specialistische zorg en behandeling, thuis of in een locatie, passend bij de persoon en zijn behoeften.

Dit doen we samen, met de cliënt, mantelzorgers, naasten, deskundige medewerkers en vrijwilligers. 

Vanuit ieders eigen kracht. Met ruimte voor eigenheid en persoonlijkheid. 

Waarbij we voortdurend leren en op zoek gaan naar de mogelijkheden om de zorg nog beter te maken. Zodat iedereen zich veilig, vertrouwd, gewaardeerd en trots voelt. 

Vanuit de zorgvraag zijn wij een verbindende schakel in de zorgketen en bundelen de krachten waar nodig. Samen organiseren we de zorg om –toekomstige- cliënten heen, zoveel mogelijk in de buurt. 

Op deze manier houden we de zorg in de provincie Groningen beschikbaar en toegankelijk. 
 

Duurzaamheid

De zorgsector wil duurzame zorg bieden, die ook op lange termijn goed is voor mensen, de planeet en de welvaart. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn afspraken gemaakt door zorginstellingen, overheden en bedrijven om dit te realiseren.  

De afspraken die zijn gemaakt gaan over:

  • C02 emissie terugdringen
  • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen
  • Minder medicijnresten in het drinkwater
  • Gezonde leef-werk omgeving 

Zonnehuisgroep Noord werkt op dit moment op de volgende manieren aan duurzame zorg:

  • In alle bestaande gebouwen zijn maatregelen uitgevoerd m.b.t. verlichting en energiezuinige cv-installaties. Hiermee voldoen we aan de Europese Energie-Efficiency richtlijn, om 20% minder energieverbruik te realiseren. 
  • Alle nieuwbouw panden worden energieneutraal gebouwd. Daarin werken wij samen met de Woningcorporaties. 
  • Afval wordt gescheiden ingezameld, zowel van cliënten als van medewerkers. De leverancier die onze afvalverwerking verzorgd werkt op een duurzame manier. 

 De komende jaren zal onze visie en ons beleid ten aanzien van duurzaamheid verder vorm krijgen.