Historie Zonnehuizen

Het Zonnehuis in Zuidhorn kent een lange en rijke geschiedenis. Op 19 oktober 1961 wordt door mevrouw Offerhaus, echtgenote van de Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, de eerste steen in Zuidhorn gelegd.

Met een startkapitaal van zeven stuivers, zo wil de traditie, werd op 24 mei 1921 de vereniging Het Zonnehuis opgericht door Jo Visser, met als doel de aankoop van een eigen huis voor chronisch zieke patiënten van alle leeftijden en gezindten. Zij was zelf langdurig ziek geweest, maar dankzij een goede verpleging genezen. Voor haar werk kwam ze veel in contact met langdurig zieken en ze was begaan met de uitbehandelde chronische zieken waar geen plaats meer voor was in een ziekenhuis of sanatorium. Thuis konden zij vaak door omstandigheden ook niet worden verpleegd. Verpleeghuiszorg was een zaak van particulier initiatief.
 

Eerste Zonnehuis open in 1929

Zeer actief en inventief werd geprobeerd geld voor dit doel in te zamelen: met spaarbusjes op de schoorsteenmantel en met bazaars, er werden gedichten geschreven en een zanggroepje, begeleid door een draagbaar orgel, bracht op straat christelijke liederen ten gehore. Na de opening van het eerste Zonnehuis in Beekbergen in 1929 was het streven om in elke provincie een Zonnehuis te openen. Daarna volgden nog vijf zonnehuizen, waaronder het ‘Noordelijk Zonnehuis’ in Zuidhorn op 30 september 1963. Destijds met 136 bedden voor somatisch zieken, mensen met een lichamelijke aandoening. Het was, na het voormalig Treslinghuis in Groningen, het tweede verpleeghuis in de provincie Groningen.
 

Van 1968 tot 2001 besturing door vereniging Het Zonnehuis

Het voornemen om in elke provincie een Zonnehuis te openen werd door de komst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968 van minder belang. De overheid nam de financiering van de verpleeghuiszorg in handen via de AWBZ. Vanaf dat moment was het oprichten en in stand houden van een verpleeghuis niet meer een taak van de samenleving als ideëel particulier initiatief, via giften en collectebusjes. De zes regionale Zonnehuizen zijn tot hun verzelfstandiging in 2001 bestuurd door vereniging Het Zonnehuis. Zonnehuis Zuidhorn is per 1 januari 2001 onderdeel geworden van stichting Woonzorgcentra Westerkwartier. Per 1 januari 2009 is Zonnehuisgroep Noord ontstaan uit een fusie tussen stichting Woonzorgcentra Westerkwartier en Zorggroep Fivelland.
 

Vereniging Het Zonnehuis: ideële organisatie geïnspireerd door solidariteit, zingeving en gemeenschap

Vereniging Het Zonnehuis is de grondlegster van de Zonnehuis Groep: een landelijke netwerkorganisatie van juridisch zelfstandige zorgorganisaties die zich regionaal onderscheiden door lokaal maatschappelijk ondernemerschap in de ouderenzorg. Als ideële organisatie stond Vereniging Het Zonnehuis sinds 24 mei 1921 voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. Van 2007 tot mei 2017 was Vereniging Het Zonnehuis zelfstandig werkzaam als ideële organisatie die innovatieve projecten en toegepast wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg medemogelijk maakt. Met jaarlijkse contributies, donaties en nalatenschappen werden innovatieve projecten in de ouderenzorg financieel gesteund. Sinds juni 2012 werkt de vereniging samen met Leyden Academy on Vitality and Ageing aan beter onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals, het verbeteren van de beeldvorming van de ouderenzorg en het toepassen van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
 

Jo Visser Fonds

Na 96 jaar is Vereniging Het Zonnehuis omgezet in een stichting: Jo Visser Fonds. De nieuwe stichting laat zich in haar werkzaamheden inspireren door het gedachtegoed van grondlegster Jo Visser die zich in de vorige eeuw barmhartig heeft ingezet voor de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen. Als boegbeeld wordt het gezicht van Jo Visser ingezet om de noodzaak tot verbetering van het onderwijs in de zorg voor ouderen te onderstrepen. Vanuit het Jo Visser Fonds worden waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud gestimuleerd. 
 

Trots op onze geschiedenis

Wij zijn bijzonder trots op onze lange en rijke geschiedenis. Waar vroeger de nadruk lag op functionele zorg, met weinig ruimte voor mondigheid van de individuele cliënt, kijken we nu veel meer naar het totale welbevinden van de individuele mens en ligt de regie juist bij de cliënt. Ze leven het leven zoals ze dat gewend waren, zo zelfstandig mogelijk.

Familie en vrienden kunnen bij onze locaties langs komen wanneer ze willen. De kracht ligt in immers in de familiebanden en samenleving. Inwoners en bewoners hebben elkaar steeds meer nodig, we zorgen met elkaar voor een prettige samenleving en woonomgeving. We blikken niet teveel terug, maar kijken juist vooruit. De zorg verandert continu en wij passen ons aan, kijken naar kansen en andere zorgvormen. Dit doen we als vanouds regio- en organisatieoverstijgend, om de beste zorg te organiseren voor kwetsbare inwoners in de provincie Groningen.

'Wat voor een cliënt de dag de moeite waard maakt, daar doen wij het voor.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer over:

 

Jo Visser