Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Behandeling

Zonnehuis Experts biedt behandeling, begeleiding en advisering in de locaties van Zonnehuisgroep Noord of bij de cliënt thuis.  Onze experts hebben kennis en ruime ervaring op het gebied van complexe (ouderen)zorg. Zij bieden deze diensten in samenwerking en overleg met u, uw partner, familie of mantelzorger aan. Veel van de experts zijn specifiek geschoold in het werken met ouderen met specifieke ziektebeelden zoals Parkinson of dementie en chronisch zieken.

Behandeling in een Zonnehuis of Woonhaven

Als u in een Zonnehuis woont en een indicatie heeft voor zorg zonder behandeling, dan is de huisarts uw behandelend arts. Met een indicatie voor zorg met behandeling, is onze specialist ouderengeneeskunde uw behandelend arts. Wij bieden op dit moment nog niet in alle Zonnehuizen zorg met behandeling. Als u in een Woonhaven woont, staat u onder behandeling van onze specialist ouderengeneeskunde.

U kunt indien nodig de volgende behandelingen krijgen:

  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Muziektherapie
  • Logopedie
  • Bewegingstherapie

Ook kunt u terecht bij een:

  • Psycholoog
  • Maatschappelijk werker
  • Geestelijk verzorger
  • Diëtist

Zelfstandig wonen en behandeling

Heeft u medische zorg nodig, maar woont u zelfstandig? Dan is uw huisarts de behandelend arts. De huisarts of wijkverpleegkundige kunnen eventueel een beroep doen op onze specialist ouderengeneeskunde voor consultatie. Indien nodig kunt u ook terecht bij onze fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of diëtist.

Verwijzing

Voor de verschillende behandelingen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist.

Contact

Voor meer informatie over Zonnehuis Experts of over indicaties en ZZP’s kunt u tijdens kantooruren bellen van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer: 0594 508 507.