Muziektherapie

Bijna iedereen heeft iets met muziek. Recent onderzoek heeft veel kennis opgeleverd over de invloed van muziek op het brein. De muziektherapeut gebruikt die kennis om u te helpen op psychisch, emotioneel en cognitief gebied. 

Met muziektherapie proberen we met behulp van muziek een veilige omgeving te creëren om zo met u in contact te komen. Vanuit dit contact werken we verder aan uw hulpvragen. Voor muziektherapie hoeft u niet buitengewoon muzikaal te zijn of een instrument te bespelen.

Wanneer kan de muziektherapeut helpen?

De muziektherapeut biedt u hulp en ondersteuning bij: 

  • Emotionele en sociale problemen zoals depressiviteit, onzekerheid, rouw, isolement, emoties in de stervensfase. 
  • Concentratie en geheugenproblemen. 
  • Problemen op het gebied van motoriek en communicatie. 

Muziektherapie wordt ingezet bij allerlei vormen van dementie, hersenletsel (NAH, CVA) afasie en psychische problematiek.

Advies en behandeling

Tijdens het eerste gesprek bespreken we de problemen die u ervaart. De muziektherapeut stelt daarna een behandelplan op. Daarin staat welke doelen u wilt bereiken en wat u daarvoor nodig hebt. Een behandeling duurt een half uur tot een uur. Het aantal behandelingen hangt af van uw hulpvraag en de voortgang van de therapie. 

Naast individuele therapie is er ook groepstherapie, waarin we samen muziek maken en/of ernaar luisteren. We werken ook dan aan doelen als stemmingsregulering, verliesverwerking, communicatie en motoriek. Ook komen vaak thema’s uit het dagelijks leven ter sprake. 

Specifieke behandelingen

  • SMTA (Speech Music Therapy for Aphasia)
    Bij de behandeling van spraakproblemen (bijvoorbeeld afasie) werkt de muziektherapeut samen met de logopedist. In deze behandeling ondersteunen en stimuleren we het spreken, door middel van muziek, melodie en ritme. Deze therapie vindt twee keer per week plaats. Tijdens de therapie leert u woorden opnieuw aan door middel van melodieën. 
  • RGM is een training van het brein door muziek en ritmische bewegingen te combineren, deze therapie wordt uitgevoerd samen met de bewegingstherapie. 
  • Sprekende Handen is een groepstherapie voor bewoners met dementie. Muziek brengt mensen in contact met elkaar en met hun eigen verleden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de activiteitenbegeleiding.

Contact

T: 0594 - 508 508
E-mail: zonnehuisexperts@zonnehuisgroepnoord.nl.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur.

 

Lees meer over:

 

 

 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord