Zorg bij chronische psychiatrie

Als u te maken heeft met een chronisch psychiatrische of psychosociale aandoening, kunt u de grip op uw leven kwijt zijn. Vaak gaat dit samen met lichamelijke problemen. Dit is ingrijpend voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen.
 

In Zonnehuis Oostergast bieden wij 24-uurs verblijf met intensieve zorg, behandeling en begeleiding. Wij helpen u om samen een nieuwe balans te vinden.


Als thuis wonen niet meer mogelijk is, kunt u verhuizen naar Zonnehuis Oostergast. Dit kan voor een korte periode, maar ook voor lange tijd. In een open setting woont en leeft u samen met andere cliënten, zij hebben een soortgelijke zorgbehoefte en levenswijze. 

Er zijn drie woongroepen kleinschalig wonen voor 12 cliënten, in totaal is er plaats voor 36 cliënten in één gebouw. Per woongroep zijn er twee cliëntgroepen van 6 cliënten, met iedere een eigen leefmilieu. Het moderne gebouw heeft twee voordeuren, een ingang aan de Gemmastraat 2-6 en aan de Cursastraat 3-5 in Zuidhorn. Er zijn gezamenlijke huiskamers met balkons en een grote besloten binnentuin. Daarnaast zijn er in Zonnehuis Oostergast 18 ruime appartementen (60 m2) voor cliënten die meer op zichzelf wonen. In totaal kunnen er zo’n 54 cliënten bij ons wonen. 


Veiligheid en structuur

Verhuizen van uw eigen vertrouwde omgeving naar een woonzorgcentrum is niet eenvoudig. U heeft een eigen leefstijl, gewoonten, behoeften en wensen. We vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk uw eigen leven blijft leiden. Ook al is dat niet meer hetzelfde als voorheen. We bespreken uw wensen en behoeften met u en uw naasten. Samen stellen we vast welke ondersteuning u nodig heeft. 

Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van gerontopsychiatrie. Zij bieden u geborgenheid, structuur en een passend dagritme. De eerste zes weken leren we u beter kennen. Daarna stellen we samen uw persoonlijke vaste dagprogramma vast.

Wat willen we samen bereiken:

 • U voelt zich thuis en veilig
 • U bepaalt zoveel mogelijk zelf wat u wel en niet wilt
 • U heeft overzicht en structuur in uw dagindeling
 • U heeft, naar uw eigen behoefte, sociale contacten
 • U voelt zich gezien en gehoord

In de woongroep kunt u samen met de andere bewoners eten en drinken in de eigen huiskamer. We maken onderling afspraken over de gang van zaken in de huiskamer. Ritme en regelmaat staan voorop. Iedereen heeft zijn eigen grens in wat hij of zij aankan, sommige cliënten raken overprikkeld als het druk of onrustig is. Onze ervaring is dat het belangrijk is om dit te voorkomen. Onze medewerkers zijn geschoold en ervaren om dat op tijd te zien én te bespreken.


Vrije tijd en activiteiten

Samen met de andere cliënten kunt u deelnemen aan activiteiten. Deze activiteiten zijn sociaal en ontspannend, gericht op beweging of lichte arbeid. We overleggen met u waar u aan mee wilt doen. U kunt ook meedoen aan activiteiten bij het Dorpsplein van Zonnehuis Oostergast of daarbuiten. 


De rol van familie

Wij vinden het belangrijk dat uw familie en vrienden actief bij uw leven betrokken zijn, dat zij zich ook thuis voelen. Zij zijn altijd welkom in uw eigen appartement. Zo kunt u  voortzetten wat u gewend bent samen te doen. Familie kan in overleg ook blijven logeren. 


Leefomgeving

Binnen de woongroep psychiatrie zijn drie woonvormen voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. Niet alleen uw ziektebeeld is bepalend voor de zorg en behandeling die we bieden. We kijken vooral ook naar uw behoeften en mogelijkheden ten aanzien van wonen, contacten, rust, structuur en activiteiten. Misschien vindt u het prettig om contact met anderen te zoeken of trekt u zich juist liever terug. Het kan zijn dat u graag actief bezig bent of dat u juist liever rust en veiligheid om u heen heeft. We werken daarom met sociotherapeutische milieus.

Zorg en behandeling worden steeds meer afgestemd op een passende balans tussen wonen, welbevinden en zorg. We werken met verschillende leefmilieus om onze zorg nóg beter aan te laten sluiten bij de individuele behoeften van de cliënten. We willen een omgeving waarin de kwaliteit van leven positief beïnvloed wordt. Samen met u en uw naasten bespreken we welk leefmilieu het beste bij u past.

 

Leefmilieus; baken-, balans- en sfeergroepen

In Zonnehuis Oostergast werken we met baken-, balans- en sfeergroepen. De bakengroep is een zeer gestructureerd en begrenzend prikkelarm leefmilieu waarbij we een sociaal isolement en escalaties willen voorkomen. De focus ligt op het begrenzen van het probleemgedrag met behoud van eigen regie. De balansgroep biedt ook structuur en duidelijkheid, maar is minder begrenzend en meer stimulerend. De cliënt moet vooral zichzelf kunnen zijn en zijn eigen gang kunnen gaan. De sfeergroep steekt in op bescherming, met rust en overzicht voor kwetsbare en angstige cliënten. Medewerkers volgen het gedrag van cliënten en nemen alleen over indien nodig. 


Behandeling

Voor uw behandeling krijgt u te maken met een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog. Eventueel kunt u bij ons terecht bij een fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, logopedist, bewegingstherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.


Aanmeldingscriteria

 • U heeft behoefte aan 24-uurs zorg, begeleiding en behandeling.
 • Er is sprake van een relevante diagnose op het gebied van een psychiatrische beperking of psychosociale problemen in combinatie met een lichamelijke zorgvraag. Bijvoorbeeld depressie, persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen, schizofrenie, fronto temporele dementie of Korsakov.
 • U bent - tijdelijk- niet in staat zelfstandig thuis te wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld de GGZ of thuiszorg.
 • U heeft een redelijk stabiel ziektebeeld met behoefte aan structuur en veiligheid.
 • U heeft een indicatie van het CIZ.
 • U bent 35 jaar of ouder.


Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorg bij chronische psychiatrie? Neem dan contact met ons op via 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.