Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Zorg bij chronische psychiatrie

Als u te maken heeft met een chronisch psychiatrische of psycho-sociale aandoening, kunt u de grip op uw leven kwijt zijn. Vaak gaat dit samen met lichamelijke problemen. Dit is ingrijpend voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen.

Wij kunnen u 24-uurs verblijf met intensieve zorg, behandeling en begeleiding bieden in Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn. Wij helpen u om een nieuwe balans te vinden.


Als thuis wonen niet meer mogelijk is, kunt u verhuizen naar een appartement in Zonnehuis Oostergast. Dit kan voor een korte periode, maar ook voor lange tijd. U woont en leeft samen met andere cliënten. Zij hebben een soortgelijke zorgbehoefte en levenswijze. Er wonen 42 cliënten van diverse leeftijden vanuit de hele provincie Groningen.


Veiligheid en structuur

Verhuizen van uw eigen vertrouwde omgeving naar een woonzorgcentrum is niet eenvoudig. U heeft een eigen leefstijl, gewoonten, behoeften en wensen. We vinden het belangrijk dat u uw eigen leven blijft leiden. Ook al is dat niet meer hetzelfde als voorheen. We bespreken uw wensen en behoeften met u en uw naasten. Samen stellen we vast welke ondersteuning u nodig heeft. Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van gerontopsychiatrie. Zij bieden u geborgenheid, structuur en een passend dagritme. De eerste 6 weken besteden we om u beter te leren kennen. Daarna stellen we samen uw eigen vaste dagprogramma vast.

Wat willen we voor u bereiken:
- U voelt zich thuis en veilig
- U bepaalt zoveel mogelijk zelf wat u wel en niet wilt
- U heeft overzicht en structuur in uw dagindeling
- U heeft, naar uw eigen behoefte, sociale contacten
- U voelt zich gezien en gehoord

U kunt eventueel samen met de andere bewoners eten en drinken in de huiskamer. We maken onderling afspraken over de gang van zaken in de huiskamer. Ritme en regelmaat staan voorop. Iedereen heeft zijn eigen grens in wat hij of zij aankan. Als het in de huiskamer onrustig is, dan kunt u overprikkeld raken. Onze ervaring is dat het belangrijk is om dit te voorkomen. Onze medewerkers zijn geschoold om dat op tijd te zien.


Vrije tijd en activiteiten

Samen met de andere cliënten kunt u deelnemen aan activiteiten. Deze activiteiten zijn sociaal en ontspannend, gericht op beweging of lichte arbeid. We overleggen met u waar u aan mee wilt doen. U kunt ook meedoen aan activiteiten van Zonnehuis Oostergast of daarbuiten.


De rol van familie

Wij vinden het belangrijk uw familie en vrienden actief bij uw leven te betrekken. We willen graag dat zij zich ook thuis voelen. Uw familie is altijd welkom in uw eigen appartement. U kunt de dingen die u gewend was samen te doen voortzetten. Familie kan in overleg blijven logeren.


Leefomgeving

Binnen de woongroep psychiatrie zijn drie woonvormen voor mensen met psycho-sociale en/of psychiatrische problemen. Niet alleen uw ziektebeeld is bepalend voor de zorg en behandeling die we bieden. We kijken vooral ook naar uw behoeften en mogelijkheden ten aanzien van wonen, contacten, rust, structuur en activiteiten. Misschien vindt u het prettig om contact met anderen te zoeken of trekt u zich juist liever terug. Het kan zijn dat u graag actief bezig bent of dat u juist liever rust en veiligheid om u heen heeft.

Binnen de gerontopsychiatrie werken we daarom met socio- therapeutische milieus. We bespreken samen met u en uw naasten welk leefmilieu het beste bij u past.


Behandeling

Voor uw behandeling krijgt u te maken met een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog. Eventueel kunt u bij ons terecht bij een fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, logopedist, bewegingstherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.


Criteria voor aanmelding

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Er is sprake van een relevante diagnose: op het gebied van een psychiatrische beperking of psychosociale problemen in combinatie met een lichamelijke zorgvraag. Bijvoorbeeld depressie, persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen, schizofrenie, Korsakov.
  • U bent niet in staat zelfstandig thuis te wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld de GGZ of thuiszorg.
  • Er is sprake van een redelijk stabiel ziektebeeld.
  • U heeft behoefte aan structuur en veiligheid.
  • U heeft behoefte aan 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding.
  • U heeft een indicatie van het CIZ.

De woningen bieden geen gesloten setting. 


Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorg bij chronische psychiatrie? Neem dan contact met ons op via 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.