Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg

Kleinschalig of zelfstandig wonen met persoonlijke zorg en behandeling

Als u te maken heeft met een psychiatrische of psychosociale aandoening is dat ingrijpend voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen. Vaak gaat dit samen met lichamelijke problemen.

De psychiatrische problemen kunnen vroeg in uw leven zijn ontstaan, maar ook op latere leeftijd. Bijvoorbeeld depressie, persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen, schizofrenie, frontotemporele dementie of Korsakov.
 

In Zonnehuis Oostergast bieden we dagbesteding en 24-uurs verblijf met intensieve zorg, behandeling en begeleiding. We helpen u om samen een nieuwe balans te vinden.

 

Waar kunt u gerontopsychiatrische zorg krijgen?

Als u thuis woont en overdag meer structuur en begeleiding nodig heeft, dan kunt u een of meerdere dagdelen naar de speciale dagbesteding gerontopsychiatrie bij Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn.

Als thuis wonen niet meer mogelijk is, kunt u verhuizen naar het Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg op het terrein van Zonnehuis Oostergast. Dit kan voor een korte periode, maar ook voor lange tijd. In een open setting woont en leeft u samen met andere cliënten, zij hebben een soortgelijke zorgbehoefte en levenswijze. 

Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg

Het Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg in Zuidhorn is uniek in de provincie Groningen. We bieden hier een beschermde woonomgeving met zorg en behandeling voor 36 ouderen met psychiatrische en lichamelijke problemen. Wonen, dagbesteding, zorg en behandeling zijn een geïntegreerd geheel, waardoor u de best mogelijke zorg op het gebied van gerontopsychiatrie krijgt. U kunt hier individueel wonen of in een woongroep, voor een korte of lange periode.

We hebben jarenlange ervaring en kennis opgedaan met het vakgebied gerontopsychiatrie. Onze medewerkers zijn deskundig geschoold en werken flexibel samen in vaste teams. Ze hebben korte lijnen met de behandelaren van Zonnehuis Experts. Kennis, ervaring, vaardigheden en affiniteit van het multidisciplinaire team is belangrijk voor de kwalitatief hoogwaardige zorg. 

Kleinschalig wonen in een woongroep

Heeft u behoefte aan een huiselijke omgeving, bekende gezichten en vaste begeleiders? Dan is kleinschalig wonen een goede woonvorm voor u. In een open setting woont en leeft u samen met andere cliënten, zij hebben een soortgelijke zorgbehoefte. Het moderne gebouw in Zuidhorn beschikt over drie woongroepen met 12 cliënten, in totaal is er plaats voor 36 cliënten. Iedere woongroep heeft twee cliëntgroepen van 6 cliënten. Cliënten van een woongroep maken samen gebruik van een grote huiskamer met open keuken en balkon. Ook is er een grote besloten binnentuin.

Persoonlijke zorg en behandeling

Verhuizen uit uw eigen vertrouwde omgeving is niet eenvoudig. U heeft een eigen leefstijl, gewoonten, behoeften en wensen. We vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk uw eigen leven blijft leiden. We bespreken uw wensen en behoeften met u en uw naasten. Samen stellen we vast wat u nodig heeft. 

Onze medewerkers bieden u geborgenheid, structuur en een passend dagritme. De eerste zes weken leren we u beter kennen. Daarna maken we samen een persoonlijke dagindeling. 

Wat willen we samen bereiken:

  • U voelt zich thuis en veilig
  • U bepaalt zoveel mogelijk zelf wat u wel en niet wilt
  • U heeft overzicht en structuur in uw dagindeling
  • U heeft, naar uw eigen behoefte, sociale contacten
  • U voelt zich gezien en gehoord

Voor uw behandeling krijgt u te maken met een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog. Ook kunt u bijvoorbeeld terecht bij een fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, logopedist, bewegingstherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.

Eten en drinken

U kunt samen met andere cliënten van de woongroep eten en drinken in de gezamenlijke huiskamer. We maken onderling afspraken over de gang van zaken. Ritme en regelmaat staan voorop. Iedereen heeft zijn eigen grens in wat hij of zij aankan, sommige cliënten raken overprikkeld als het druk of onrustig is. Onze ervaring is dat het belangrijk is om dit te voorkomen. Onze medewerkers zijn geschoold en ervaren om dat op tijd te zien én te bespreken.


Vrije tijd en activiteiten

Samen met de andere cliënten kunt u deelnemen aan activiteiten. Deze activiteiten zijn sociaal en ontspannend, gericht op beweging of lichte arbeid. We overleggen met u waar u aan mee wilt doen. U kunt ook meedoen aan activiteiten bij het Dorpsplein van Zonnehuis Oostergast of daarbuiten. 


Familie en vrienden

Wij vinden het belangrijk dat uw familie en vrienden actief bij uw leven betrokken zijn, dat zij zich ook thuis voelen. Zij zijn altijd welkom in uw eigen appartement. Zo kunt u voortzetten wat u gewend bent samen te doen. Naasten in overleg ook blijven logeren. 

 

Vrijwilligers

In Zonnehuis Oostergast helpen ongeveer 350 vrijwilligers mee. Zonder deze vrijwilligers zouden wij veel activiteiten niet kunnen organiseren. Ook bij het Centrum voor Gerontopsychiatrische zorg helpen vrijwilligers mee met diverse activiteiten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de cliënten.

Wanneer kunt u naar dagbesteding?

  • U woont nog zelfstandig thuis, maar heeft een of meerdere dagdelen per week behoefte aan een activiteiten, structuur en begeleiding.

Wanneer kunt u komen wonen? 

  • U kunt niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld de GGZ of thuiszorg.
  • U heeft een diagnose op het gebied psychiatrische of psychosociale problemen in combinatie met een lichamelijke zorgvraag.
  • U heeft een indicatie van het CIZ (Wlz).

Wilt u meer weten of u aanmelden?

Neem dan contact op met een van onze cliëntadviseurs via 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.

Adressen

Cursastraat 3-5, Gemmastraat 2-6, Gemmastraat 4-8 en Gemmastraat 83
9801 VG Zuidhorn
T 0594 508 508