Zorg bij niet-aangeboren hersenletsel

Mensen die te maken hebben met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door een ongeval of een ziekte zijn de grip op hun leven kwijtgeraakt. Soms is er van het ene moment op het andere een knik in iemands bestaan gekomen. Dit is ingrijpend voor uzelf, maar ook voor de mensen om u heen.
 

Wij kunnen u 24-uurs verblijf met intensieve zorg, behandeling en begeleiding bieden in Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn. Wij helpen u om een nieuwe balans te vinden.


U woont en leeft samen met andere cliënten met een soortgelijke zorgbehoefte. Bij niet-aangeboren hersenletsel kan het bijvoorbeeld gaan om hersenletsel na een ongeluk, Multiple Sclerose, CVA of Korsakov. Er is dan sprake van lichamelijke problemen in combinatie met geheugen- en oriëntatiestoornissen en gedragsveranderingen. Er wonen in totaal 18 cliënten, in de leeftijd van 18 tot ongeveer 60 jaar. Binnen de woongroepen heerst een dynamische en actieve sfeer.

Veiligheid en structuur

Verhuizen van uw eigen vertrouwde omgeving naar een woonzorgcentrum is niet eenvoudig. U heeft een eigen leefstijl, gewoonten, behoeften en wensen. We vinden het belangrijk dat u uw eigen leven blijft leiden. Ook al is dat niet meer hetzelfde als voorheen. We bespreken uw wensen en behoeften met u en uw naasten. Samen stellen we vast welke ondersteuning u nodig heeft.

Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Zij bieden veiligheid, structuur en een passend dagritme. Iedereen heeft een eigen vast dagprogramma. Daarnaast proberen we de sfeer zo huiselijk mogelijk te maken. We betrekken u bij het dagelijkse huishouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om boodschappen doen in de buurtwinkel, koken of in de tuin werken.

Wat willen we voor u bereiken:

 • U voelt zich thuis en veilig 
 • U bepaalt zoveel mogelijk zelf wat u wel en niet wilt
 • U heeft structuur in uw dagindeling
 • U heeft sociale contacten als u daar behoefte aan heeft
 • U voelt zich gezien en gehoord

Vrije tijd en activiteiten

Samen met de andere cliënten kunt u deelnemen aan activiteiten. Deze activiteiten zijn sociaal en ontspannend, gericht op beweging of lichte arbeid. We gaan ervan uit dat u een of meerdere dagdelen naar het activiteitencentrum gaat. De activiteiten stemmen we af op uw interesses en mogelijkheden. U kunt ook met de woonbegeleider afspraken maken om iets te ondernemen buiten Zonnehuis Oostergast.

De rol van familie

Wij vinden het belangrijk uw familie en vrienden actief bij uw leven te betrekken. We willen graag dat zij zich ook thuis voelen. Uw familie is wat ons betreft altijd welkom in uw eigen appartement. U kunt de dingen die u gewend was samen te doen voortzetten. Familie kan in overleg blijven logeren.

Leefomgeving

Er zijn twee woongroepen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Niet alleen uw ziektebeeld is bepalend voor de zorg en behandeling die we bieden. We kijken vooral ook naar uw behoeften en mogelijkheden ten aanzien van wonen, contacten, rust, structuur en activiteiten. Misschien vindt u het prettig om contact met anderen te zoeken of trekt u zich juist liever terug. Het kan zijn dat u graag actief bezig bent of dat u juist liever rust en veiligheid om u heen heeft.

We werken daarom met socio- therapeutische milieus. We bespreken samen met u en uw naasten welk leefmilieu het beste bij u past.

Wie komt in aanmerking voor de NAH-woongroep?

 • Er is sprake van niet-aangeboren hersenletsel
 • Leeftijd van 18 tot ongeveer 60 jaar
 • U bent niet in staat zelfstandig thuis te wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld de GGZ of thuiszorg
 • Er is sprake van een redelijk stabiel ziektebeeld
 • U heeft behoefte aan structuur en veiligheid
 • U heeft behoefte aan 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding.
 • U heeft een indicatie van het CIZ

De woningen bieden geen gesloten setting

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorg bij niet-aangeboren hersenletsel? Neem dan contact met ons op via 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl