Geriatrisch (dag)onderzoek

Als u te maken krijgt met meerdere problemen, waarvan de oorzaak niet duidelijk is, kunt u terecht bij het Geriatrisch Adviescentrum. Het woord geriatrie staat voor het specialisme dat zich richt op onderzoek, diagnose en behandeling van ziekten bij ouderen. Ons onderzoeksteam brengt in een dagdeel uw gezondheidssituatie in kaart. Daarna adviseren wij over eventuele behandeling en zorgverlening. Het Geriatrisch Adviescentrum is gevestigd in Zuidhorn.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, een maatschappelijk werker en indien nodig ook uit een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. De maatschappelijk werker komt voorafgaand aan de onderzoeksdag bij u langs. Verder begeleidt de maatschappelijk werker u op de onderzoeksdag en eventueel daarna.

Vragen waarvoor u onder andere terecht kunt bij het Geriatrisch Adviescentrum:

 • Mobiliteitsproblemen en vallen
 • Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren
 • (Verdenking) Geheugenproblemen
 • Polyfarmacie
 • Chronische aandoening als M. Parkinson, MS & CVA en hulpvragen hierbij. 

Onderzoeksdag

Op de onderzoeksdag voeren wij de volgende onderzoeken uit:

 • Bloed prikken
 • Hartfilmpje maken
 • Op indicatie röntgenfoto’s nemen
 • Lichamelijk onderzoek
 • Psychologisch onderzoek
 • Maatschappelijk werk heeft een gesprek met de familie

De specialist ouderengeneeskunde heeft daarnaast een directe lijn met specialisten in het Martini Ziekenhuis, UMCG en bij de GGZ, mocht overleg nodig zijn.

Uitslag onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u meestal na ongeveer 3 weken. De uitslag wordt met u besproken met de specialist ouderengeneeskunde, de GZ-psycholoog of de maatschappelijk werker die u gezien heeft op de onderzoeksdag. Uw huisarts krijgt hierna bericht per brief.

Verwijzing

U heeft voor het geriatrisch onderzoek een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Contact

Wilt u meer weten over het Geriatrisch Adviescentrum? Neem dan contact met ons op via
0594 508 507 of via e-mail: zonnehuisexperts@zonnehuisgroepnoord.nl. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur.

Adres Geriatrisch Adviescentrum

Atlasstraat 8
9801 VA Zuidhorn
T 0594 508 507