Wie betaalt wat

Hoe wordt uw zorg- en dienstverlening van Zonnehuisgroep Noord betaald en wat betaalt u zelf? De zorg- en dienstverlening die Zonnehuisgroep Noord u biedt, wordt op verschillende manieren betaald. Dat kan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tenslotte is het mogelijk dat u een deel of alles zelf betaalt.

Hieronder leest u meer over onder andere de kosten van de zorg- en dienstverlening, de eigen bijdrage en het eigen risico.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het grootste deel van onze zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (kortweg Wlz). Wanneer uw zorg vanuit de Wlz wordt gefinancierd, dan moet u rekening houden met een verplichte eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Onder de Wlz-zorg valt vrijwel alle zorg die Zonnehuisgroep Noord levert in een Zonnehuis of Woonhaven.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bij uw gemeente kunt u vanuit de Wmo hulp of ondersteuning krijgen. Als u ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, wordt dat betaald door de gemeente. U dient rekening te houden met een verplichte eigen bijdrage voor de Wmo.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die woont of werkt in Nederland is via de zorgverzekeringswet verzekerd voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg, gericht op herstel en genezing. Het afsluiten van een basiszorgverzekering is wettelijk verplicht. 

Bij zorg vanuit de Zvw betaalt u een verplichte eigen bijdrage. Ook telt de zorg vanuit de basisverzekering mee voor de berekening van uw eigen risico. Voor thuiszorg is de eigen bijdrage en het eigen risico niet van toepassing, behalve als u een indicatie voor verblijf heeft of als u verzorging in combinatie met begeleiding ontvangt.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars worden jaarlijks contracten afgesloten voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Zoals bijvoorbeeld wijkverpleging (thuiszorg), geriatrische revalidatiezorg, beademingszorg, eerstelijns verblijf en eerstelijns behandeling (o.a. fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek). U vindt hier een overzicht van de meest actuele afspraken

De zorgkosten declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens worden de kosten volledig of gedeeltelijk, los van een eventueel eigen risico, vanuit uw basis- of aanvullende verzekering vergoed. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw aanvullende verzekering. Heeft u meer zorg nodig dan waarvoor u verzekerd bent, dan krijgt u van ons een factuur. Deze moet u zelf betalen.

Zelf betalen

U kunt ook zelf zorg en diensten bij ons inkopen. Dat kan als u een Persoonsgebonden Budget (PGB) heeft of als u geen indicatie aanvraagt of krijgt. Ook kan het zijn dat u graag extra diensten of services wilt afnemen naast of zonder een indicatie.

Het is ook mogelijk om mee te doen aan activiteiten die buiten het reguliere deel van de Wlz of uw indicatie vallen. U betaalt dan die kosten geheel of gedeeltelijk zelf. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld zwemmen, een dagtocht of vakantie. Wij informeren u vooraf over de kosten en voorwaarden.

Hulpmiddelen
Zonnehuisgroep Noord regelt  zorghulpmiddelen die herinzetbaar zijn. Denk aan een douchestoel of tillift. 

Bij persoonlijk op maat gemaakte hulpmiddelen, welzijnsmiddelen en mobiliteitshulpmiddelen zijn de kosten voor uzelf of het Zorgkantoor.

  • Bij kosten voor uzelf gaat het om bijvoorbeeld aangepaste kleding, voor uw hobby, een leestafel, een loeplamp, een rollator of een sta-op-stoel.  U zorgt er ook zelf voor dat ze veilig zijn en dat u het onderhoud van deze middelen regelt.
  • Hulpmiddelen verstrekt vanuit het Zorgkantoor worden onderhouden door de leverancier in opdracht van het Zorgkantoor.

Verplichte eigen bijdrage en eigen risico

Naast de vergoeding uit de Wlz, Wmo of Zvw, moet u zelf ook een deel betalen. Dat kan op twee manieren: de verplichte eigen bijdrage of het verplichte en vrijwillige eigen risico.

De verplichte eigen bijdrage (Wlz of Wmo)
De verplichte eigen bijdrage betaalt u als u zorg- en dienstverlening krijgt die wordt betaald vanuit de Wlz of Wmo. Voor zorg met verblijf in een van onze locaties betaalt u een eigen bijdrage per maand.

Voor zorg zonder verblijf in de Wmo bij u thuis óf in een van onze locaties, betaalt u een eigen bijdrage. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld dagopvang en beschermd wonen. Voor thuiszorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico (Zvw)
Bij de Zvw is een eigen risico van toepassing. Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Sommige mensen spreken daarnaast een hoger eigen risico af met de zorgverzekeraar. Dit is het vrijwillig eigen risico.

Verplicht eigen risico
In de Zvw geldt een verplicht eigen risico. Heeft u bijvoorbeeld zorg nodig in een ziekenhuis of GRZ, dan betaalt u een deel van die zorgkosten zelf. Dat is het verplicht eigen risico. Komt u boven het vastgestelde bedrag uit? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de rest van de kosten. Thuiszorg valt onder de Zvw, maar telt niet mee voor uw eigen risico!

Vrijwillig eigen risico
Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Bij een vrijwillig eigen risico kiest u voor een hoger eigen risico, bovenop het verplichte eigen risico. Mensen met een vrijwillig eigen risico betalen minder premie voor hun zorgverzekering. Meestal wordt dit gekozen door mensen die verwachten dat ze weinig zorg nodig hebben.

Let op: Als u Wlz-zorg ontvangt naast een behandeling die betaald wordt vanuit de Zvw, dan betaalt u zowel een eigen bijdrage als een eigen risico.

Vragen?

De hoogte van de verplichte eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden, of u pensioen ontvangt en uw eventuele vermogen in box 3. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de verplichte eigen bijdrage en brengt deze bij u in rekening. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening maken voor uw eigen bijdrage voor zorg met verblijf en zorg zonder verblijf.

Meer weten over de eigen bijdrage Wlz of Wmo? Neem dan contact op met het CAK via 0800-1925 (gratis) of www.hetcak.nl. Voor vragen over uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u moeite met het betalen van een eigen bijdrage en of het eigen risico? Soms kunt u aanspraak doen op bijzondere bijstand van uw gemeente. De regels hiervoor verschillen per gemeente. Vraagt u bij het Wmo-loket van uw gemeente om informatie.

Heeft u meer algemene vragen? Kijk dan verder rond op deze website of neem contact met ons op via telefoonnummer 0594 - 50 85 01 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.