Algemene voorwaarden

Op onze zorg en behandeling zijn voorwaarden van toepassing. Op het moment dat u zorg en behandeling van ons ontvangt, ontstaat een overeenkomst en stemt u in met deze voorwaarden.

In de algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van ons en van u zelf:
Algemene voorwaarden

Naast de algemene voorwaarden zijn bijzondere modules van toepassing voor de specifieke zorg & behandeling die u ontvangt. Hierin staan een aantal aanvullende voorwaarden. Hieronder kunt u lezen welke module in welke situatie van toepassing is. 

 

 

Wilt u meer weten?

 

Bel 0594 508 501 of mail contact@zonnehuisgroepnoord.nl.