Logeren

U woont nog zelfstandig met een Wlz-indicatie en krijgt veel hulp van uw mantelzorger. Het kan zijn dat uw mantelzorger af en toe een pauze nodig heeft om even te kunnen opladen. U kunt dan bij ons logeren op een van onze locaties (we noemen dit ook wel respijtzorg). Dit tijdelijk verblijf kan gedurende een vakantie zijn, maar ook bijvoorbeeld ieder weekend of een dag en nacht per week. Zo kan uw mantelzorger de zorg daarna weer beter volhouden.  

U kunt logeren in onderstaande locaties: 

Contact

Wilt u meer weten over de logeermogelijkheden bij ons? U kunt dan contact met ons opnemen via telefoonnummer 0594 - 50 85 01 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.