Zorg bij dementie

Ouderen met dementie kunnen bij ons terecht voor zorg, begeleiding en behandeling. De zorg die u kunt afnemen is afhankelijk van uw situatie en wensen. Woont u nog thuis? U kunt dan thuiszorg bij ons afnemen. Als thuis wonen niet meer lukt, kunt u wonen in een van onze Zonnehuizen of Woonhavens.

Thuiszorg

U wilt het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zonnehuis Thuis kan u helpen met goede ondersteuning thuis. U krijgt begeleiding en advies over de mogelijkheden met betrekking tot de zorg.

Wonen in een Zonnehuis of Woonhaven

Als zelfstandig wonen niet meer lukt, kunt u terecht in een van onze Zonnehuizen of Woonhavens. U woont dan in een prettige omgeving en heeft 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding.

Zonnehuizen
In een Zonnehuis kunt u gebruik maken van vele faciliteiten. U krijgt begeleiding in een groep. Een groot deel van de dag heeft u gezelschap van andere bewoners, maar u heeft een eigen kamer of appartement. In de groep heeft u houvast in de vorm van een vaste dagindeling. Samen met de andere deelnemers in de groep onderneemt u activiteiten. De casemanager dementie in het Zonnehuis begeleidt u en uw naasten.

Woonhavens
Een Woonhaven is een kleinschalige, huiselijke en veilige woonomgeving voor mensen met dementie in een gesloten setting. De Woonhaven bestaat uit een aantal kamers/appartementen met een gemeenschappelijke huiskamer. U eet samen met de andere bewoners in de huiskamer. Daar ondernemen de bewoners ook gezamenlijke activiteiten, zoals geheugentraining, gymnastiek of creatieve middagen. In uw zit-slaapkamer kunt u zich terugtrekken en uw eigen dingen doen of bezoek ontvangen.

Behandeling

Als u in een Zonnehuis woont en een indicatie heeft voor behandeling, dan staat u onder behandeling van onze specialist ouderengeneeskunde. Indien nodig kunt u bij ons onder andere fysiotherapie, ergotherapie, muziektherapie, logopedie of bewegingstherapie krijgen. Ook kunt u terecht bij een psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. In de Woonhaven krijgt u altijd behandeling van een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog.

Woont u nog zelfstandig en heeft u een indicatie voor behandeling? Wij kunnen u dan fysiotherapie, logopedie of ergotherapie bieden of behandeling door een diëtist.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van zorg bij dementie? Neem dan contact op met Cliëntenservice via 0594 - 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl. Voor thuiszorg kunt u direct contact opnemen met het wijkteam in uw buurt.