Intensieve lichamelijke zorg

Ouderen met blijvende lichamelijke problemen, kunnen bij ons terecht voor thuiszorg of wonen in een van onze Zonnehuizen. Wij bieden zorg, begeleiding en behandeling. Het belangrijkste aandachtspunt is het behouden of verbeteren van de kwaliteit van uw leven. Daarbij zijn uw wensen ons uitgangspunt.

Somatiek

Intensieve lichamelijke zorg noemen we ook wel somatische zorg. Soms gaan lichamelijke problemen gepaard met veranderingen in geheugen en gedrag. Indien gewenst begeleiden wij u bij psychische en levensvragen. We bespreken of individuele, passende hulpmiddelen u kunnen helpen om de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Eigen regie

Wij vinden het belangrijk dat u zelf kunt bepalen wat u wel en niet wilt. Zoveel mogelijk doen wat u altijd gewend was. De medewerkers ondersteunen dit. Uiteraard is de familie hierbij heel welkom. Het dagelijkse leven wordt immers vooral door uzelf en uw familie vormgegeven. Wij helpen u om na te denken over een zinvolle invulling van uw dagen.

Thuiszorg

U wilt het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De medewerkers van Zonnehuis Thuis kunnen u thuis verzorgen en verplegen.

Wonen in een Zonnehuis

Als zelfstandig wonen niet meer lukt, kunt u terecht in een van onze Zonnehuizen. In het Zonnehuis woont u in een prettige omgeving en heeft u 24-uurs intensieve zorg, behandeling en begeleiding. U kunt gebruik maken van de faciliteiten in het Zonnehuis. We organiseren regelmatig activiteiten waar u aan mee kunt doen. In de Zonnehuizen wonen cliënten met diverse achtergronden. In Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn wonen ook cliënten met specifieke lichamelijke aandoeningen, zoals MS, beademing of canulezorg.

Behandeling

Als u in een Zonnehuis woont en een indicatie heeft voor behandeling, dan staat u onder behandeling van onze specialist ouderengeneeskunde. Indien nodig kunt u bij ons o.a. fysiotherapie, ergotherapie, muziektherapie, logopedie of bewegingstherapie krijgen. Ook kunt u terecht bij een psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.

Woont u nog thuis en heeft u een indicatie voor behandeling? Wij kunnen u dan fysiotherapie, logopedie of ergotherapie bieden of behandeling door een diëtist.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van intensieve lichamelijke zorg? Neem dan contact op met Cliëntenservice via 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl. Voor thuiszorg kunt u direct contact opnemen met het wijkteam in uw buurt.