Zonnehuizen

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, kunnen terecht in een van onze Zonnehuizen. In een Zonnehuis krijgt u 24-uurs zorg en begeleiding.


Tijdelijk verblijven

Beschikt u over een WLZ-indicatie en woont u nog thuis? Dan is het mogelijk om bij diverse locaties tijdelijk te verblijven. U kunt gebruik maken van onze logeeropvang bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten. Wij bieden u de zorg die nodig is voor een prettig verblijf.


Wonen in een Zonnehuis

Zelfstandig wonen gaat niet meer. U wordt ouder en wilt graag wonen in een prettige en veilige omgeving. Bij ons bent u verzekerd van professionele zorg. Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Dat u kunt leven zoals u dat graag wilt. Onze zorg plannen wij daarom in overleg met u op een vast tijdstip. En natuurlijk zijn wij ook op onvoorziene momenten bereikbaar als u dat nodig heeft.

U kunt gebruik maken van alle faciliteiten die in het Zonnehuis aanwezig zijn. Wij organiseren diverse activiteiten waar u aan deel kunt nemen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor uw naasten en andere betrokkenen om mee te eten en bij u te logeren.
 

Samenwonen met uw partner

Als een cliënt met een indicatie voor zorg zonder behandeling komt wonen in een van onze Zonnehuizen, kan de partner eventueel meeverhuizen. Bij de informatie over onze Zonnehuizen kunt u per locatie zien of deze mogelijkheid bestaat. Lees meer over samenwonen met uw partner.


Behandeling

Als u in een Zonnehuis woont en een indicatie heeft voor zorg zonder behandeling, dan is de huisarts uw behandelend arts. Met een indicatie voor zorg met behandeling, is onze specialist ouderengeneeskunde uw behandelend arts. Wij bieden op dit moment nog niet in alle Zonnehuizen zorg met behandeling.

U kunt indien nodig fysiotherapie, ergotherapie, muziektherapie, logopedie of bewegingstherapie krijgen. Ook kunt u terecht bij een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of diëtist. U heeft daarvoor een verwijzing nodig van uw huisarts, de specialist ouderengeneeskunde of een medisch specialist.


Zonnehuizen 

 

 

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via

0594 508 501 e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.