Woonhavens

 

 

Wonen in een Zonnehuis

Terug naar Locaties

 

 

 

 

Meer weten?
 

Neem dan contact met ons op via 0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.

 

Woonhavens

Ouderen met dementie kunnen bij ons wonen in een Woonhaven. In de Woonhaven woont een kleine groep cliënten in een huiselijke en veilige omgeving, in een gesloten setting. De Woonhavens bevinden zich in Appingedam, Delfzijl, Marum en Zuidhorn. Kleinschalig wonen in een gesloten setting is ook mogelijk in Zonnehuis de Marne in Leens en Zonnehuis de Hoorn in Marum.
 

Wij bieden 24-uurs zorg, begeleiding en behandeling. Daarbij zorgen we samen met de cliënt en familie voor een goede balans tussen de eigen regie en de hulp die nodig is.


De Woonhavens bestaan uit een aantal kamers/appartementen met een gemeenschappelijke huiskamer. De bewoners kunnen samen eten in de huiskamer en ondernemen diverse activiteiten. Medewerkers en vrijwilligers runnen samen met de bewoners het huishouden. Samenwonen met een partner is niet mogelijk in de Woonhavens.


Kwaliteit van leven

Ons streven is dat de bewoners zich thuis voelen in de Woonhaven en er met plezier wonen. Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van dementie. Zij bieden geborgenheid, rust en stabiliteit. Wij verdiepen ons in de levensloop, het karakter en de gewoontes van de bewoners, van zowel nu als vroeger. Bewoners krijgen ondersteuning om de dingen te doen die ze thuis gewend waren.


Activiteiten

We vinden het belangrijk om familie en vrienden actief bij het leven van de bewoners te betrekken. Zij kunnen zo vaak langskomen als ze willen. Wij willen graag dat zij zich ook thuis voelen. Eventueel kunnen ze mee eten. Aandacht en praktische hulp van naasten ondersteunen wij van harte. Wij bespreken regelmatig met de bewoner en naasten welke wensen en verwachtingen er zijn en hoe wij hieraan tegemoet kunnen komen.


Contact

Wilt u meer weten over de Woonhavens? Neem dan contact met ons op via 0594 508 501 of via e-mail:contact@zonnehuisgroepnoord.nl

 

 

Meer weten

 

Neem dan contact met ons op via

0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl .