Woonhaven Marum

In Woonhaven Marum wonen ouderen met dementie. De Woonhaven biedt een veilige en huiselijke plek in een gesloten setting. Al sinds 1993 bieden wij in het Westerkwartier begeleid wonen voor ouderen met dementie. 

Wij bieden 24-uurs zorg, begeleiding en behandeling. Daarbij zorgen we samen met de cliënt en familie voor een goede balans tussen de eigen regie en de hulp die nodig is.


Zorg bij dementie

Geheugenverlies en toenemende vergeetachtigheid is ingrijpend, niet alleen voor degene die het overkomt, maar ook voor de mensen om hen heen. Wij kunnen de cliënt en familie hierin begeleiden Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van dementie. Zij bieden geborgenheid, rust en stabiliteit. Wij verdiepen ons in de levensloop, het karakter en de gewoontes van de bewoner, van zowel nu als vroeger. Bewoners krijgen ondersteuning om de dingen te doen die ze thuis gewend waren.

Woonhaven

Iedere cliënt heeft een eigen kamer met sanitaire unit. Deze kan de cliënt naar eigen smaak inrichten. Er zijn in totaal 12 kamers. Daarnaast zijn er twee gemeenschappelijke huiskamers waar cliënten naar toe kunnen gaan. De bewoners kunnen samen eten in de huiskamer en ondernemen daar diverse activiteiten. Buiten zitten kan op het terras. Medewerkers en vrijwilligers runnen samen met de bewoners het huishouden.

Samenwonen met de partner is niet mogelijk. Het is mogelijk om een telefoonverbinding en internetaansluiting te regelen. Huisdieren zijn welkom in Woonhaven Marum. Bezoekers kunnen vlakbij de Woonhaven parkeren.

Activiteiten

Wij organiseren diverse activiteiten, zoals geheugentraining, gymnastiek en creatieve middagen. Door hier aan mee te doen blijven de vaardigheden waarover de cliënt beschikt zo lang mogelijk behouden. De bewoner bepaalt zelf de dagindeling. Wij sluiten aan op de mogelijkheden en wensen van de bewoners.

Behandeling

Voor de behandeling krijgt de cliënt te maken met een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog. Indien nodig kan de cliënt terecht bij een fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, logopedist, bewegingstherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger.

Apotheek
De bij Woonhaven Marum betrokken apotheek:
Apotheek Marum
Hoornweg 47
9363 EE Marum
Apotheker: Drs. E. Welten

De rol van familie

We vinden het belangrijk om familie en vrienden actief bij het leven van de bewoners te betrekken. Zij kunnen zo vaak langskomen als ze willen. Wij willen graag dat zij zich ook thuis voelen. Eventueel kunnen ze mee eten. Aandacht en praktische hulp van naasten ondersteunen wij van harte. Wij bespreken regelmatig met de bewoner en naasten welke wensen en verwachtingen er zijn en hoe wij hieraan tegemoet kunnen komen.

Contact

Wilt u meer weten over Woonhaven Marum? Neem dan contact op met Cliëntenservice via 0594 -  508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.

Adres Woonhaven Marum

Wilgenlaan 2
9363 CS Marum
T 0594 - 643 651

 Woonhaven Marum is 24 uur per dag bereikbaar voor dringende zaken.

 

Meer weten?

 

Neem dan contact met ons op via
0594 508 501 of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.