Eerstelijns Consult Ouderengeneeskunde / Specialist Ouderengeneeskunde (S.O.)

Wordt u in de dagelijkse praktijk als huisarts steeds vaker geconfronteerd met kwetsbare ouderen met complexe medische vraagstukken? Ouderen met een zorgvraag die de expertise van uw huisartsenpraktijk overstijgt? En wonen deze ouderen nog thuis, of in een woonzorgcentrum met een WLZ-indicatie zonder behandeling. 

Dan is het voor u mogelijk om een specialist ouderengeneeskunde (S.O.) van Zonnehuisgroep Noord (ZhgN) te consulteren. 

Eerstelijns Consult Ouderengeneeskunde

Voor consultatie kunt u terecht bij onze eerstelijns specialisten ouderengeneeskunde. Onder hun supervisie kunt u ook terecht voor een consult bij onze AIOS-ouderengeneeskunde. 

In het consult brengt de specialist ouderengeneeskunde systematisch de problematiek in kaart en stelt een behandelplan op. Dit koppelt de specialist ouderengeneeskunde terug aan u als  verwijzende huisarts. U blijft de hoofdbehandelaar. De specialist ouderengeneeskunde blijft indien nodig wel actief betrokken bij de patiënt, totdat de doelen van het behandelplan zijn behaald. 

De vraagstukken kunnen zich afspelen op de volgende gebieden: 

 • Algehele achteruitgang bij multimorbiditeit 
 • Problemen als gevolg van progressieve neurologische aandoeningen (zoals Parkinson of MS) 
 • NAH (niet-aangeboren hersenletsel) zoals CVA en traumatisch hersenletsel 
 • Mobiliteitsproblemen (vallen)
 • Cognitieve stoornissen/ diagnostiek dementie 
 • Analyse onbegrepen gedrag (bij dementie) 
 • Wet Zorg en Dwang: toepassen en evalueren van Onvrijwillige Zorg 
 • Apathie en stemmingsproblematiek 
 • Polyfarmacie 
 • Advanced care planning 
 • Advies over zorg of opname / indicering 

De consulten vinden plaats in het gehele verzorgingsgebied van Zonnehuisgroep Noord. Daarnaast is er de mogelijkheid dat een specialist ouderengeneeskunde of paramedicus aansluit bij de MDO’s die u als huisarts doet voor de patiënten die woonachtig zijn in de woonzorgcentra van Zonnehuisgroep Noord. Tijdens het MDO komen vaak relevante zaken aan het licht die vervolgens proactief benaderd kunnen worden.  

Alternatief voor ziekenhuisbezoek 

Het Eerstelijns Consult Ouderengeneeskunde (ECO) is voor u en voor de patiënt een aantrekkelijk alternatief voor verwijzing naar het ziekenhuis. In veel gevallen kan het consult door de specialist ouderengeneeskunde voldoende zijn om de problematiek in kaart te brengen en te behandelen. 

Multidisciplinair 

Indien het voor de diagnostiek en/ of behandeling noodzakelijk is, kan een psycholoog of een paramedicus (ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist of diëtist) in medebehandeling gevraagd worden. Zo kan de psycholoog van ZhgN ingezet worden voor diagnostiek bij dementie en kan deze de zorg en de familie ondersteunen met benaderingsadviezen of psycho-educatie. De fysiotherapeut kan, eventueel samen met de ergotherapeut, bijvoorbeeld betrokken worden bij de analyse van valincidenten. De logopedist kan ingeschakeld worden bij spraak- of taalstoornissen en bij slikstoornissen en de diëtist voor adviezen bij onder andere ondervoeding of decubitus. Zonnehuisgroep Noord biedt deze behandeling, begeleiding en advies aan onder de naam Zonnehuis Experts

Contact 

Er zijn (naast de verwijzing via ZorgDomein) diverse manieren om met ons in contact te komen.  

Secretariaat van Zonnehuisgroep Noord
T: 0594 - 508 508

Paramedici van de Zonnehuis Experts
behandelteamdelfzijl@zonnehuisgroepnoord.nl
behandelteamzuidhorn@zonnehuisgroepnoord.nl

Specialisten ouderengeneeskunde en psychologen
medischsecretariaat@zonnehuisgroepnoord.nl

Als u het op prijs stelt komen wij ons graag eens voorstellen. 

Verwijzen  

De verwijzing voor de eerstelijns specialist ouderengeneeskunde verloopt via Zorgdomein. Dit geldt voor zowel de thuiswonende ouderen als de ouderen die in een woonzorgcentrum wonen met een WLZ-indicatie.  

U vindt ons in het adresboek onder VV&T, Zonnehuisgroep Noord. Vervolgens kunt u zoeken op stoornis of discipline. 

Financiering 

De financiering van de eerstelijns specialist ouderengeneeskunde voor thuiswonende ouderen verloopt via de GZSP (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, vanuit de ZVW) en gaat af van het eigen risico. Voor ouderen die met een WLZ-indicatie woonachtig zijn in een woonzorgcentrum verloopt de financiering via de modulaire zorg (via het Zorgkantoor vanuit de WLZ).