Samenwerkingsverbanden

Met wie werkt Zonnehuisgroep Noord samen?

Zonnehuisgroep Noord werkt samen met verschillende instellingen in met name de provincie Groningen. We zien dat we in de komende jaren samen met anderen staan voor verschillende uitdagingen, zoals: vergrijzing, stijgende zorgvraag en bijkomende vraagstukken omdat we zijn gevestigd in het aardbevingsgebied.

Daartegenover zien we ook ontwikkelingen en innovaties die veelbelovend zijn: digitalisering, robotisering etc. die ingezet kunnen worden in de toekomst. Door de samenwerking aan te gaan met partners kunnen we de doelen halen die we gesteld hebben. Kunnen we de zorg blijven verlenen op het niveau zoals we dat willen voor onze cliënten.

Samenwerken doen we in de eerste plaats met allerlei noordelijke zorginstellingen, maar ook met huisartsen, onderwijsinstellingen, en ook met ziekenhuizen, andere zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en brancheverenigingen. Zo zijn wij netwerkpartner van UNO-UMCG waar gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt voor kennisgaring en -deling om de kwaliteit van (complexe) ouderenzorg te verbeteren. 

Daarnaast is Zonnehuisgroep Noord één van de ketenpartners in het samenwerkingsverband Groninger Zorgakkoord.

 

 

 

 

Lees meer over: