Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Bestuur en toezicht

Zonnehuisgroep Noord wordt geleid door de Raad van Bestuur. Daarnaast is er een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vijf maal per jaar met de bestuurder van Zonnehuisgroep Noord.


Raad van Bestuur

Nienke Ybema is voorzitter Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Noord. Karel Zuidema is lid Raad van Bestuur a.i.. De Raad van Bestuur is tijdens kantooruren te bereiken via het secretariaat van de Raad van Bestuur, via telefoonnummer 0594 508 514.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep Noord bestaat uit vijf personen:

  • De heer J. Klopstra (voorzitter)
  • Mevrouw M.C.F. van Balen
  • Mevrouw I. Kits
  • Mevrouw C.J.A. de Jong
  • De heer P. Lalkens

De Raad van Toezicht is per mail bereikbaar via info@zonnehuisgroepnoord.nl.


Toezicht

Onder toezicht houden worden de volgende activiteiten verstaan:

1. Bewaken of de Raad van Bestuur handelt volgens de afgesproken en geldende normen.
2. Bewaken van het belang van de organisatie in relatie tot het maatschappelijk belang.
3. Goedkeuren van beslissingen van de Raad van Bestuur die de toekomst van de organisatie bepalen.
4. Functioneren als raadsman en klankbord van de Raad van Bestuur.
5. Voorzien in een competente Raad van Bestuur.
6. Voorzien in kwaliteit, continuïteit en volledigheid van de Raad van Toezicht.

 

 
'Wat voor een cliënt de dag de

moeite waard maakt, daar doen

we het voor'