Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Tevredenheid cliënten

Wij horen graag hoe cliënten en vertegenwoordigers onze zorg- en dienstverlening waarderen. We willen bijvoorbeeld graag weten hoe tevreden u bent over de woon- en leefomstandigheden, de maaltijden, de activiteiten, zorgverlening en informatie en communicatie. Ook als u niet tevreden bent willen we dat graag weten. Wij kunnen dan immers met uw verbeterpunten onze dienstverlening verbeteren.

Op ZorgkaartNederland kunnen cliënten invullen hoe tevreden ze zijn over onze zorg- en dienstverlening. Daarnaast voeren wij ook zelf tevredenheidsmetingen uit.


ZorgkaartNederland

Wilt u een waardering geven over onze dienstverlening? Wij zijn blij met uw beoordeling! U kunt uw waardering aangeven op de onafhankelijke website ZorgkaartNederland. Hier kunt u aangeven hoe tevreden u bent over Zonnehuisgroep Noord en zelfs voor een specifieke locatie een waardering geven. Om uw waardering te geven op ZorgkaartNederland klikt u op deze link: ZorgkaartNederland. Er opent een nieuw venster met de website van ZorgkaartNederland. Vervolgens kiest u 'Waarderen' en selecteert u de gewenste locatie voor uw beoordeling. Hierna kunt u het formulier verder invullen. Uit onderzoek van Gupta Strategists blijkt dat Zonnehuisgroep Noord op nummer 8 staat met de meeste beoordelingen op ZorgkaartNederland sinds 1 januari 2015. Daar zijn we erg blij mee.

Tevredenheidsonderzoek

Op elk gewenst moment kunnen wij onderzoeken (op basis van landelijke richtlijnen) naar cliënttevredenheid uitvoeren. Dit doen wij dan ook regelmatig. Cliënten en vertegenwoordigers worden dan uitgenodigd om aan het tevredenheidsonderzoek deel te nemen. Voorop staat dat deelname aan een tevredenheidsonderzoek altijd vrijwillig en anoniem is. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om. De gegeven antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij informeren de cliënten en vertegenwoordigers altijd over de uitkomsten en de verbeteringen die we gaan doorvoeren.

Indien u vragen heeft over het tevredenheidsonderzoek, dan kunt u contact opnemen met onze adviseur kwaliteit, Gonda Sewnandan. Zij is te bereiken op maandag, dinsdag en woensdag op telefoonnummer 0594 50 85 91. U kunt haar ook mailen: g.sewnandan@zonnehuisgroepnoord.nl.


Wat als u niet wilt meewerken aan tevredenheidsonderzoek?

In principe gaan we ervan uit dat onze cliënten mee willen werken aan een cliëntervaringsonderzoek. U kunt daarover een andere mening hebben. Als u nooit benaderd wilt worden voor deelname aan kwaliteitsonderzoek binnen onze instelling, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar g.sewnandan@zonnehuisgroepnoord.nl. Vermeld in de e-mail uw naam en adresgegevens. Wij zullen er voor zorgen dat u niet benaderd zult worden voor extern onderzoek.

'Wat voor een cliënt de dag de

moeite waard maakt, daar doen

we het voor'