Informatiebeveiliging en privacy

Binnen onze organisatie worden gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld, zoals persoons-, bedrijfs-, medische- en onderzoeksgegevens. Met al die informatie moet ‘veilig’ worden omgegaan: gegevens moeten bijvoorbeeld niet onder ogen (of ter ore) kunnen komen van onbevoegden en de beschikbaarheid van gegevens moet niet in gevaar komen.

Wij nemen gegevensbescherming serieus en hebben een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. We voldoen aan de uitgangspunten, rechten en verplichtingen van de geldende Europese wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. In onze privacyverklaring informeren wij u hoe Zonnehuisgroep Noord met uw persoonsgegevens omgaat.

De Functionaris Gegevensbescherming van Zonnehuisgroep Noord houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en is beschikbaar voor vragen en klachten over gegevensbescherming.

Contact

Functionaris Gegevensbescherming
Hotze Ike
T: 06 - 53 15 59 33
E: fg@zonnehuisgroepnoord.nl

Bezoekadres
Centraal Bureau
Izarstraat 1
9801 VH Zuidhorn

Postadres
Postbus 75
9800 AB Zuidhorn