Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Informatiebeveiliging en privacy

Binnen onze organisatie worden gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld, zoals persoons-, bedrijfs-, medische- en onderzoeksgegevens. Met al die informatie moet ‘veilig’ worden omgegaan: gegevens moeten bijvoorbeeld niet onder ogen (of ter ore) kunnen komen van onbevoegden en de beschikbaarheid van gegevens moet niet in gevaar komen.

Wij nemen gegevensbescherming serieus en hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. We voldoen aan de uitgangspunten, rechten en verplichtingen van de geldende Europese wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. In onze privacyverklaring informeren wij u hoe Zonnehuisgroep Noord met uw persoonsgegevens omgaat.

Ook in 2017 is Zonnehuisgroep Noord intensief bezig geweest met privacy en informatiebeveiliging. Aan de hand van de nieuwe wetgeving zijn de doelen aangescherpt en aanvullende acties ondernomen. In de verklaring van accountability legt Zonnehuisgroep Noord verantwoording af aan alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers over de naleving van verplichtingen vanuit wetgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Het Privacy Seal is een gecertificeerde manier om dynamisch uiting te geven aan het niveau van gegevensbescherming en het borgen van privacy dat onze organisatie biedt. In het Privacy Seal Register is ook te zien wie bij ons de Functionaris Gegevensbescherming is en waar je naar toe kan met vragen en klachten over gegevensbescherming.

Privacyreglement medewerkers, vrijwilligers, sollicitantenKwaliteit van zorg


Lees meer over het toetsen en borgen van

de kwaliteit van zorg.