Informatiebeveiliging en privacy

Binnen onze organisatie worden gevoelige gegevens verwerkt en uitgewisseld, zoals persoons-, bedrijfs-, medische- en onderzoeksgegevens. Met al die informatie moet ‘veilig’ worden omgegaan: gegevens moeten bijvoorbeeld niet onder ogen (of ter ore) kunnen komen van onbevoegden en de beschikbaarheid van gegevens moet niet in gevaar komen.

Wij nemen gegevensbescherming serieus en hebben een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. We voldoen aan de uitgangspunten, rechten en verplichtingen van de geldende Europese wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. In onze privacyverklaring informeren wij u hoe Zonnehuisgroep Noord met uw persoonsgegevens omgaat.

De Functionaris Gegevensbescherming van Zonnehuisgroep Noord houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en is beschikbaar voor vragen en klachten over gegevensbescherming.

Contact
Functionaris Gegevensbescherming: Anita Meijer, bereikbaar via telefoon 06 31 77 08 70 en e-mail fg@zonnehuisgroepnoord.nl. 

Adres: Centraal Bureau, Izarstraat 1, 9801 VH in Zuidhorn
Postadres: Postbus 75, 9800 AB in Zuidhorn 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord