Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Zonnehuisgroep Noord is een gekozen raad en bestaat uit medewerkers van de totale organisatie. De OR voert namens alle medewerkers overleg met de directie. Via dit overleg kan de Ondernemingsraad invloed uitoefenen op het organisatiebeleid. Daartoe heeft de Ondernemingsraad speciale bevoegdheden.
 

Speciale bevoegdheden

De belangrijkste zijn het adviesrecht, het instemmingsrecht en het recht op informatie. Om als OR goed op te kunnen komen voor de belangen van de medewerkers en overleg te voeren met de werkgever, over het beleid en het functioneren van het bedrijf, moet de Ondernemingsraad een nauw contact hebben met de medewerkers.

 

Contact met de OR

De Ondernemingsraad probeert dit contact op de volgende manieren te bewerkstelligen:

  • Verspreiden van de agenda’s en de notulen van de OR- en overlegvergaderingen.
  • Gebruik maken van communicatiemiddelen als het intranet.
  • De vragen van medewerkers te beantwoorden en/of zelf contact op te nemen en aanwezig te zijn bij belangrijke bijeenkomsten.
  • Het geven van de mogelijkheid om contact op te nemen met de individuele OR-leden of de ambtelijke secretaris.

 

 

 

 

 

Wat voor een cliënt
de dag de moeite waard
maakt, daar doen we het voor

 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord