UNO-UMCG

Zonnehuisgroep Noord is netwerkpartner van UNO-UMCG. Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en vijftien ouderenzorgorganisaties in Noord-Oost-Nederland.

Deze netwerkpartners willen de kwaliteit van de (complexe) zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties verbeteren, door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen, kennis te delen en deze kennis toe te passen in de praktijk. Wetenschap en ouderenzorgpraktijk dichter bij elkaar.

Onderzoek, kennisdeling en onderwijs

Kennis als basis voor kwaliteitsverbetering van langdurige zorg aan ouderen. Dat is waar de wetenschap en de zorgpraktijk samen aan werken in het UNO-UMCG. De thema’s probleemgedrag, psychofarmacagebruik, pijn bij dementie, delier, leefomgeving, medicatieveiligheid en zorginnovatie staan daarbij centraal.

De vijftien ouderenzorgorganisaties in het UNO-UMCG participeren actief in wetenschappelijk onderzoek en brengen onderzoeksvragen in vanuit de praktijk. Naast onderzoek zijn kennisdeling en onderwijs belangrijke aspecten van UNO-UMCG. Onder kennisdeling vallen symposia, wetenschapsdagen en andere evenementen met primair doel om kennis over te dragen op zorgprofessionals. Om de zorgpraktijk zelfstandiger en kundiger te maken in het doen van onderzoek wordt er daarnaast academisch onderwijs gegeven.

Hervorming langdurige zorg

De ouderenzorg in Nederland verandert in een rap tempo. Door de hervorming van de langdurige zorg blijven ouderen steeds langer thuis wonen, met ondersteuning van thuiszorg. Er worden geen indicaties voor verzorgingshuiszorg meer afgegeven. Alleen mensen met zeer complexe gezondheidsproblemen verhuizen naar verpleeghuizen, het traditionele verzorgingshuis verdwijnt. Ouderenzorgorganisaties staan voor een uitdaging en willen goede kwaliteit van zorg (blijven) bieden door te werken naar de laatste wetenschappelijke inzichten.

“Het verpleeghuis zoals we dat nu kennen, wordt in de toekomst de intensive care van de ouderenzorg”, aldus initiatiefnemer Sytse Zuidema, hoofd sectie Ouderengeneeskunde van de afdeling Huisartsengeneeskunde UMCG. “Door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en toe te passen in de praktijk, kunnen we de kwaliteit van leven van en (complexe) zorg voor deze kwetsbare groep ouderen in zorgorganisaties zo hoog mogelijk houden.”

Het UNO-UMCG heeft een infrastructuur ontwikkeld waarin professionals (o.a. specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, verpleegkundigen en communicatieadviseurs) met wetenschappers samenwerken om nieuwe kennis te ontwikkelen en met elkaar te delen. Een stuurgroep coördineert de activiteiten van het UNO-UMCG. De stuurgroep bestaat uit de hoogleraar dementie en ouderengeneeskunde UMCG, een coördinator en een vertegenwoordiger van elke partner. Het UNO-UMCG werkt samen met de vier andere academische netwerken ouderenzorg in Nederland. Deze samenwerking leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land.

Animatie UNO-UMCG: wie zijn we en wat doen we?
 

 

De deelnemende ouderenzorgorganisaties zijn:

 

Lees meer over:

 

 

 

 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord