Thuiszorg bij dementie

“Vanaf het moment dat mijn vrouw geheugenproblemen kreeg, ging alles moeizamer. Ik voelde mij ook vaak alleen. Gelukkig kreeg ik snel goede ondersteuning vanuit Zonnehuis Thuis.”

Als u te maken krijgt met dementie, dan gaat u een onzekere periode tegemoet. Geheugenverlies en toenemende vergeetachtigheid is ingrijpend voor uzelf en voor de mensen om u heen. Zonnehuis Thuis kan u helpen met goede ondersteuning en begeleiding thuis.

Samen met u en uw familie zorgen wij voor een goede balans tussen uw zelfstandigheid en de hulp die u nodig heeft.

Begeleiding en ondersteuning

Wanneer de diagnose dementie is gesteld, kunt u begeleiding krijgen van onze medewerkers van Zonnehuis Thuis. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met dementie en hun naasten.

De medewerkers helpen u en uw familie om te gaan met de ziekte en de gevolgen die u daarbij ervaart in uw dagelijks leven. De wijkverpleegkundige is een vast aanspreekpunt en regelt dat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd. U krijgt van ons zowel emotionele als praktische ondersteuning. Verder kunnen wij u helpen met uw persoonlijke verzorging en verpleging.

Mantelzorgers

Uw contact met uw mantelzorgers wordt waarschijnlijk intenser als u meer hulp nodig heeft. Zij kennen als geen ander uw levensstijl en kunnen u helpen deze voort te zetten. Wij betrekken uw mantelzorgers graag bij de zorg- en dienstverlening. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Wij letten ook goed op de omstandigheden van de mantelzorger. 

De casemanager dementie: persoonlijke begeleiding 

Als u of iemand in uw omgeving thuis te maken krijgt met geheugenproblemen, komt er veel op u af en kunnen er veel vragen spelen. Dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben, vanuit het wijkteam van Zonnehuis Thuis bij u in de buurt. De casemanagers dementie van Zonnehuis Thuis zorgen ervoor dat mensen met dementie, bijvoorbeeld Alzheimer, zo lang mogelijk thuis kunnen wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Zorgen voor iemand met dementie gaat vaak 24 uur per dag door. Het is belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen. De casemanager is er nadrukkelijk ook voor de mantelzorger.

Wat doet een casemanager dementie?
Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg voor mensen met dementie én hun naasten. Zo helpen we u om te gaan met de ziekte en met de gevolgen in het dagelijks leven. De casemanager komt op vaste momenten langs en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar.

De casemanager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat. Een vertrouwd gezicht, luisterend oor en aanspreekpunt. De casemanager staat naast een persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan de laatste fase. Als thuis wonen niet meer haalbaar is, worden cliënt en mantelzorger ondersteund bij het vinden van een passende woonomgeving.

Een casemanager helpt bij:

  • Het vinden van de weg in wetten, regels en zorgmogelijkheden
  • Het bieden van emotionele begeleiding
  • Het regelen van zorg

Professionele ondersteuning
Een casemanager is getraind in het omgaan met dementie en herkent ontkenning, weerstand of hulpweigering. Welke ondersteuning de casemanager geeft is afhankelijk van de hulpvraag. We werken persoonsgericht, waarbij we uitgaan van de eigen kracht van onze cliënten.

In overleg met de cliënt, mantelzorger en in nauwe samenwerking met het zorgteam en/of andere zorgprofessionals wordt de juiste zorg bepaald. De casemanager dementie indiceert, stelt zorgplannen op en coacht de thuiszorgcollega’s in de wijkteams. Zodat er een goed zorgnetwerk om de cliënt heen ontstaat.

Aanvragen van casemanager dementie
De casemanagers dementie van Zonnehuis thuis zijn actief in de gemeente Westerkwartier, Eemsdelta en Midden-Groningen. Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering, vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U heeft geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist.

U kunt een casemanager rechtstreeks benaderen of aanvragen via uw wijkverpleegkundige van Zonnehuis Thuis. Ook uw huisarts, geriater, neuroloog of andere zorgverlener kan hulp van onze wijkteams aanvragen. 

Contact met een van onze casemanagers:

Annewieke Vos, gemeente Westerkwartier

  • Telefoon 06 31 77 08 45
  • Mail dementiezorgzonnehuisthuis@zonnehuisgroepnoord.nl

Ramona de Jong – Jansen, Appingedam en Delfzijl

  • Telefoon 06 29 01 01 52
  • Mail dementiezorgzonnehuisthuis@zonnehuisgroepnoord.nl

Tineke van Esch, Loppersum, Middelstum en gemeente Midden-Groningen

  • Telefoon 06 11 39 54 92
  • Mail dementiezorgzonnehuisthuis@zonnehuisgroepnoord.nl

Meer informatie www.dementie.nl  

Wonen in een Zonnehuis of Woonhaven

Wanneer thuis wonen niet meer lukt, kunt u terecht bij een van onze Zonnehuizen of Woonhavens. Hier bieden wij speciaal voor ouderen met dementie een woonomgeving die huiselijk en veilig is. U woont dan in een prettige omgeving en heeft 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding. Wij bieden houvast in de vorm van een dagritme en een zinvolle daginvulling. 

Contact

Wilt u meer weten over wat Zonnehuis Thuis voor u kan betekenen? Neem dan contact op met het wijkteam bij u in de buurt.