Centrum voor Beademingszorg

Herstelgerichte beademing

Op het Centrum voor Beademingszorg (CvB) behandelen we patiënten die extra zorg nodig hebben voor beademing. Het centrum beschikt over zes bedden voor herstelgerichte beademingszorg. Naast reguliere revalidatie is ontwenning van de beademing ons primaire doel. Het Centrum voor Beademingszorg heeft tevens negen appartementen voor chronische beademing.

Voor wie?

De patiënten dienen uitzicht te hebben op onafhankelijkheid van beademing. Het ontwennen van de beademing op de IC, verloopt complex of het herstel verloopt trager dan verwacht. 

Een overname van de IC naar het CvB wordt voorafgegaan door een intake. Indien er sprake is van een geschikte revalidant, dan wordt deze op de IC alvast ingesteld op beademingsapparatuur van het Centrum voor Beademingszorg.

Vijf pluspunten

 • Vakkundige beademingszorg buiten het ziekenhuis, op weg naar huis
 • Behandeling en apparatuur sluiten aan bij vervolgbehandeling na IC opname
 • Multidisciplinaire combinatie van revalideren, reactiveren en welzijn
 • Huiselijke omgeving waar naasten 24-uur per dag aanwezig mogen zijn om herstel te stimuleren
 • Hoogwaardige kwaliteit door team van specialisten gericht op het herstel

Inclusiecriteria voor herstelgerichte beademing

 • Tracheostomale of NIV-beademing waarbij weaning een reëel doel is.
 • Stabiele vitale parameters zonder andere ondersteuning dan stabiele ventilatieondersteuning.
 • Vocht/voeding: indien langdurige sondeafhankelijkheid, dan bij voorkeur PEG-sonde.
 • Bij een indicatie voor langdurig I.V.-behandeling: PICC lijn sterke voorkeur.
 • De patiënt is (jong)volwassen.
 • De patiënt moet een helder bewustzijn hebben, of het is in de lijn der verwachting dat dit op korte termijn zal zijn (zoals bij een delier).
 • De patiënt moet coöperatief en gemotiveerd zijn en er moet ziektebesef zijn.

Het zorg- en behandelteam

Het zorg- en behandelteam bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd beademingsverpleegkundigen. Ook een fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, ergotherapeut en diëtist zijn standaard bij de behandeling betrokken.

Contact of rondleiding?

Meer weten, overleggen of vragen? Bel of mail één van de collega’s.
U kunt ons bereiken via het medisch secretariaat op nummer 0594 - 508 507 of bel met de coördinerend verpleegkundige: 06 -57 75 02 16. Wij leiden u graag een keer persoonlijk rond door ons centrum. 

Dhr. M.W. Beetstra
specialist ouderengeneeskunde 
T: 06 - 25 63 37 10

Dhr. A.G. Bakker
specialist ouderengeneeskunde
T: 06 - 22 42 18 96