Zonnehuis Thuis

Cliënten kunnen thuiszorg afnemen van Zonnehuis Thuis. Wij bieden:

  • Persoonlijke verzorging
  • Complexe zorg
  • Gespecialiseerde verpleging
  • Thuiszorg bij dementie
  • Palliatieve zorg
  • Personenalarmering

Dagbesteding

Op een aantal locaties bieden wij dagbesteding aan ouderen die nog zelfstandig wonen, maar behoefte hebben om samen met anderen activiteiten te ondernemen.

Wijkteams

De wijkteams bestaan uit:

  • Verzorgenden
  • Verpleegkundigen
  • Wijkverpleegkundigen

Wij werken met kleine, zelfstandige teams. De contactverzorgende is, samen met de wijkverpleegkundige, het vaste aanspreekpunt voor de cliënt. De wijkverpleegkundige onderhoudt nauw contact met de apotheek, huisarts en eventueel de specialisten uit het ziekenhuis. Onze teams zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar.

Intake

De wijkverpleegkundige neemt na aanmelding contact op met de cliënt om een afspraak te maken voor een huisbezoek (intakegesprek). Naar aanleiding van de zorgvragen en wensen van de cliënt stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op en vraagt een indicatie aan.

Contact

Wilt u meer weten of een cliënt aanmelden? Neem dan contact op met het wijkteam in de buurt.
 

 

 

Lees meer over: