Zorg aanvragen

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of wilt u zorg bij ons afnemen? Neem dan contact op met onze cliëntadviseurs via telefoonnummer 0594 508 501 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00 uur) of via e-mail: contact@zonnehuisgroepnoord.nl.

Voor thuiszorg van Zonnehuis Thuis kunt u direct contact opnemen met het wijkteam in uw buurt.

Als u zorg bij ons wilt afnemen, gaan wij altijd eerst persoonlijk met u en eventueel uw naaste in gesprek. Wij bespreken uw situatie, uw zorgbehoefte en uw wensen en stemmen onze begeleiding, ondersteuning en zorg daarop af.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn erg belangrijk, ook als u in een van onze locaties komt wonen. Wij betrekken uw mantelzorger(s) altijd bij de zorg. Zij kunnen u ondersteunen in de kwaliteit van leven en zijn altijd welkom in uw eigen appartement. Bij het eerste gesprek bespreken wij wat de mantelzorger voor u en ons kan betekenen. Dit leggen wij ook vast in het zorgleefplan. Op de website www.mantelzorg.nl kunnen mantelzorgers informatie en advies vinden over mantelzorg.

  Indicatie

  Voor de meeste van onze diensten heeft u een indicatie nodig. Samen met u bekijken wij of u misschien een indicatie moet aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (Wlz), uw gemeente (Wmo) of uw zorgverzekeraar (Zvw). Indien nodig helpen wij u met het aanvragen van de indicatie.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Iemand die u op weg helpt? Iemand die ook mee kan gaan naar gesprekken? Zo iemand is er: de cliënt­ondersteuner. Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk bij het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

  Cliëntondersteuners kennen het zorgaanbod in uw buurt en weten de weg hiernaartoe. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Ze verlenen zelf geen zorg of ondersteuning en staan los van zorgorganisaties. 

  Dit kan een cliëntondersteuner zijn van:

  Zorg met of zonder behandeling


  Wonen in een Zonnehuis
  Als u een indicatie heeft voor zorg met behandeling, dan komt u onder behandeling van onze specialist ouderengeneeskunde te staan. Wij kunnen dit echter nog niet in al onze Zonnehuizen aanbieden.

  Heeft u een indicatie voor zorg zonder behandeling? U blijft dan onder behandeling van de huisarts. Het kan zijn dat uw situatie in de loop van de tijd zo verandert dat u toch zorg met behandeling nodig heeft. Wanneer u in een Zonnehuis woont waar wij dit niet kunnen bieden, dan gaan we samen met u in gesprek om tot een goede oplossing te komen. Daarbij kijken we naar uw wensen en belangen, maar ook naar de mogelijkheden die wij hebben om de zorg voort te zetten. Het kan zijn dat we dan moeten kiezen voor overplaatsing naar een andere locatie. Mocht dit nodig zijn, dan gaat dit altijd in goed overleg met u en uw familie. Wij zullen u daarin zorgvuldig begeleiden.

  U kunt in een Zonnehuis indien nodig fysiotherapie, ergotherapie, muziektherapie, logopedie of bewegingstherapie krijgen. Ook kunt u terecht bij een psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of diëtist. U heeft daarvoor een verwijzing nodig van uw huisarts, de specialist ouderengeneeskunde of een medisch specialist.

  Wonen in een Woonhaven
  Als u in een Woonhaven woont, staat u onder behandeling van een specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast krijgt u te maken met de psycholoog. Verder kunt u indien nodig fysiotherapie, ergotherapie, muziektherapie, logopedie of bewegingstherapie krijgen. Ook kunt u terecht bij een maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of diëtist. U heeft daarvoor een verwijzing nodig van de specialist ouderengeneeskunde.

  Zelfstandig wonen en behandeling
  Heeft u medische zorg nodig, maar woont u zelfstandig? Dan is uw huisarts de behandelend arts. De huisarts of wijkverpleegkundige kunnen wel een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde voor consultatie. Indien nodig kunt u ook terecht bij onze fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of diëtist. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

  Adreswijziging

  Als u verhuist naar een van onze locaties, moet u een adreswijziging doorgeven bij de gemeente. Bij een aantal gemeentes heeft u een Verklaring hoofdbewoner van Zonnehuisgroep Noord nodig om deze adreswijziging door te geven:

  • Gemeente Westerkwartier
  • Gemeente Eemsdelta
  • Gemeente Midden-Groningen
  • Gemeente Het Hogeland: geen Verklaring hoofdbewoner nodig 

  Deze Verklaring hoofdbewoner kunt u vinden in het cliëntportaal. Maakt u geen gebruik van het cliëntportaal? U kunt het document dan opvragen bij de afdeling Zorgadministratie via zorgadministratie@zonnehuisgroepnoord.nl of via 0594-508508.

  Briefadres
  Als uw naaste blijft wonen op uw voormalige adres, dan kunt u er ook voor kiezen om dit voormalige adres als briefadres te registreren. Meer informatie kunt u vinden bij de Rijksoverheid.

  Start dienstverlening

  Op basis van uw vraag, de eventuele indicatie, onze mogelijkheden en eventuele wachtlijst bespreken we óf en hoe wij met de dienstverlening kunnen starten. Daarna leggen we de afspraken over de dienstverlening met u vast.

   

   

  Wilt u meer weten?

   

  Bel 0594 508 501 of

  mail contact@zonnehuisgroepnoord.nl.