Afspraken vastleggen

Bij de start van de zorgverlening leggen wij in de zorgleveringsovereenkomst vast welke dienstverlening u van ons afneemt. De afspraken over de te verlenen zorg, ondersteuning of behandeling leggen wij verder vast in het zorgleefplan of behandelplan.

Zorgleveringsovereenkomst en voorwaarden

Naar aanleiding van uw zorgbehoefte en wensen stellen wij de zorgleveringsovereenkomst voor u op. Hierin staat een beschrijving van de diensten die u met uw indicatie en/of tegen betaling afneemt. U of uw wettelijk vertegenwoordiger en de vertegenwoordiger van Zonnehuisgroep Noord ondertekenen de zorgleveringsovereenkomst. Wij vragen bij het tekenen naar een geldig identiteitsbewijs, zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Als u diensten tegen betaling van ons wilt afnemen, ondertekent u daarvoor een machtiging.

U krijgt de algemene voorwaarden uitgereikt. Dit is het geheel van rechten en plichten van zowel u als onze organisatie.

Zorgleefplan en behandelplan

In het zorgleefplan staan alle afspraken over de zorgverlening, ondersteuning en begeleiding. Daarnaast vermelden we in het zorgleefplan onderwerpen die de kwaliteit van leven weergeven: lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, woon- en leefomstandigheden en participatie. Er staat beschreven:

  • Wie doet wat
  • Welke doelen willen we bereiken
  • Welke activiteiten zetten we in
  • Welke wensen en behoeften heeft u

We vullen het zorgleefplan in samen met u en uw naasten en bespreken dit periodiek met u. Zo kunt u meedenken, meepraten en meebeslissen.

Als u behandeling nodig heeft, stellen we een behandelplan op. Hierin staat beschreven welke behandeling u nodig heeft en hoe wij de behandeling vormgeven.

Met het cliëntportaal heeft u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger 24 uur per dag toegang tot het online cliëntdossier. U kunt op elk moment en zelfstandig uw eigen zorgleefplan en rapportages lezen. 

Medische afspraken

Indien nodig of gewenst bespreken wij belangrijke medische beslissingen, bijvoorbeeld of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. Het is goed om dit ook met uw (huis)arts te bespreken en uw wensen aan anderen kenbaar te maken, ook bij een eventuele wijziging.

Privacy

Om goede zorg te kunnen bieden hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Daarbij kunt u denken aan adresgegevens en informatie over lichamelijke klachten, ziektebeelden of medicijnen. Deze gegevens leggen wij niet alleen vast, wij communiceren ook hierover met u en direct betrokkenen. Direct betrokkenen zijn bijvoorbeeld uw naasten, huisarts, verzekeraar of andere instanties. Deze communicatie vindt alleen plaats als u toestemming geeft of als we dat wettelijk verplicht zijn. Wij vinden het belangrijk om op een veilige en correcte manier mee met uw gegevens om te gaan. Op de pagina Informatiebeveiliging en privacy leest u meer over privacy van uw persoonsgegevens en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Foto en film

In onze Zonnehuizen en Woonhavens maken wij regelmatig foto’s. Wij gebruiken sommige foto’s voor onze communicatiemiddelen, zoals de website van Zonnehuisgroep Noord, onze folders of onze sociale media. Wij vragen altijd vooraf om toestemming voor het maken en plaatsen van beeldmateriaal. U ondertekent daarvoor dan een toestemmingsformulier.

 

 

Wilt u meer weten?

 

Neem gerust contact op via 0594 508 501 of

via contact@zonnehuisgroepnoord.nl.

 

 

 

 

 

Contact

Izarstraat 1, Zuidhorn
       Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
       Open in Google Maps

Izarstraat 1, Zuidhorn
         Postbus 75, 9800 AB Zuidhorn
         Open in Google Maps

 

Volg ons op

© Zonnehuisgroep Noord