Wonen met intensieve lichamelijke zorg

Heeft u een blijvende lichamelijke aandoening? In Zonnehuis Oostergast kunnen wij u zorg, begeleiding en behandeling bieden. Het belangrijkste aandachtspunt is het behouden of verbeteren van de kwaliteit van uw leven. Daarbij zijn uw wensen ons uitgangspunt.

Somatiek

Intensieve lichamelijke zorg noemen we ook wel somatische zorg. Soms gaan lichamelijke problemen gepaard met veranderingen in geheugen en gedrag. Indien gewenst begeleiden wij u bij psychische en levensvragen. We bespreken of individuele, passende hulpmiddelen u kunnen helpen om de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Behandeling

Somatische zorg gaat gepaard met behandeling. U krijgt deskundige behandeling en begeleiding van een specialist ouderengeneeskunde. Wanneer dat noodzakelijk is kunnen we andere behandelaars inschakelen, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut, logopedist, bewegingstherapeut of diëtiste. Ook kunt u verwezen worden naar een psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. Wij onderhouden contacten met het Centrum van Thuisbeademing van het Universitair Medisch Centrum Groningen en met patiëntenverenigingen.

Eigen regie

We proberen met u uw woonomgeving zo in te richten dat u zoveel mogelijk zelfstandig kunt functioneren. Wij vinden het belangrijk dat u zelf kunt bepalen wat u wel en niet wilt. Zoveel mogelijk doen wat u altijd gewend was. De medewerkers ondersteunen dit. Uiteraard is de familie hierbij heel welkom en nodigen we familie uit om mee te doen. Het dagelijkse leven wordt immers vooral door uzelf en uw familie vormgegeven. Uw naasten kunnen eventueel blijven logeren in de logeerkamer. Hier zijn kosten aan verbonden (zie tarievenlijst). Uw naaste betaalt dan ook voor het eten en drinken.

Wij helpen u om na te denken over een zinvolle  invulling van uw dagen. Op het Dorpsplein van Zonnehuis Oostergast worden daartoe allerlei activiteiten aangeboden. Er zijn groepsactiviteiten, maar ook individuele activiteiten met begeleiding op maat zijn mogelijk.

Wonen met intensieve lichamelijke zorg

Er zijn twee woonmogelijkheden: wonen in een appartement of in een kamer in een kleinschalige setting. U kunt het appartement of de kamer naar uw eigen smaak inrichten. Het is mogelijk om een telefoonverbinding of internetaansluiting te regelen. Samenwonen met uw partner is niet mogelijk.

Appartementen
Er zijn 31 appartementen van 56 m2 aan de Gemmastraat. De appartementen bestaan uit een woonkamer met keuken, slaapkamer en badkamer. Het appartement is voorzien van de noodzakelijke zorgfaciliteiten. Door de ruime opzet kunt u logees ontvangen. Op iedere etage is ook een gezamenlijke huiskamer. U kunt hier bijvoorbeeld gezamenlijk koffiedrinken, met hulp samen koken of de krant lezen. Hier organiseren we ook regelmatig activiteiten waaraan u mee kunt doen.

Kleinschalig wonen
De kleinschalige setting bestaat uit twee keer zes zit-slaapkamers met ieder een gezamenlijke huiskamer. Het is een huiselijke, gezellige en veilige omgeving. Overdag verblijft u samen met de andere bewoners in de huiskamer. We koken dagelijks en u kunt meedenken over gezamenlijke activiteiten of meedoen. Uiteraard kunt u ook deelnemen aan de activiteiten die elders op het terrein georganiseerd worden.

Specialistische somatische zorg en behandeling
 

Multiple Sclerose (MS)
Wanneer u MS heeft, dan kunt u bij ons terecht. Wij hebben specifieke kennis over deze aandoening. In Zonnehuis Oostergast kunt u comfortabel wonen in een appartement met zorg op maat. U kunt ook begeleiding ontvangen in een groep, als u behoefte heeft aan de nabijheid van onze medewerkers en gezelschap van medebewoners. De specialist ouderengeneeskunde heeft regelmatig contact met het MS centrum en de revalidatiearts en neuroloog die hierbij betrokken zijn.

Beademing
U kunt ook bij ons wonen wanneer u ademhalingsondersteuning nodig heeft en onder behandeling bent van het Centrum voor Thuisbeademing. Onze medewerkers hebben een opleiding gevolgd bij het CTB en kunnen deskundige begeleiding en verzorging bieden in combinatie met de expertise van de behandeldienst. Daarnaast bevindt zich op het terrein van Zonnehuis Oostergast ook het Centrum voor Beademingszorg.

Canulezorg
Wij zijn experts op het gebied van beademing en kunnen u zorg en behandeling bieden als u een tracheacanule heeft. Voorwaarde daarbij is dat u zelf kunt bellen als u zorg nodig heeft. Wanneer u afhankelijk bent van beademing of een tracheacanule heeft, zullen we vóór opname zorgvuldig met u en uw behandelaar(s) afstemmen of wij de zorg en behandeling die u nodig heeft, in onze setting op veilige wijze kunnen bieden.

Adres

Gemmastraat 1 of 2A
9801 VG Zuidhorn

Algemeen telefoonnummer 0594 - 508 508 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00 uur).

 

 

  •  

Wat voor een cliënt de
dag de moeite waard
maakt, daar doen we
het voor.