Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Onze diensten

Zonnehuisgroep Noord biedt zorg, specialistische behandeling en begeleiding aan mensen thuis of in een Zonnehuis, Woonhaven of Hospice in de provincie Groningen.

Bij onze organisatie werken ongeveer 1600 medewerkers en 700 vrijwilligers. Zij zorgen met veel plezier en inzet voor onze cliënten, thuis of in een van onze locaties. Zorgen doen we samen, met de cliënt, mantelzorgers, naasten, deskundige medewerkers en vrijwilligers. 


Voor wie

  • Mensen met een –tijdelijke- lichamelijke aandoening of beperking
  • Mensen met complexe lichamelijke, psychische en/of sociale problemen
  • Mensen met dementie, Parkinson, Huntington of Korsakov
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mensen die afhankelijk zijn van beademing
  • Mensen met een beperkte levensverwachting (hospice)


Onze diensten

Vanuit de zorgvraag zijn wij een verbindende schakel in de zorgketen en bundelen de krachten waar nodig. Samen organiseren we de zorg om –toekomstige- cliënten heen, zoveel mogelijk in de buurt. Op deze manier houden we de zorg in de provincie Groningen beschikbaar en toegankelijk. Lees meer over onze missie, visie en organisatie.
Meer weten?Neem gerust contact op via 0594 508 501

of contact@zonnehuisgroepnoord.nl.